Thư ngỏ gửi BCH Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng CSVN

Posted by adminbasam on 29/07/2014

Ngày 28 tháng 07 năm 2014                                    

THƯ NGỎ : Kính gửi: Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Từ nhiều năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết, được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin. Công cuộc đổi mới gần ba nươi năm qua nhằm sửa chữa sai lầm về đường lối kinh tế nhưng chưa triệt để, trong khi vẫn giữ nguyên thể chế độc đảng toàn trị kìm hãm tự do, dân chủ và chia rẽ dân tộc. Đường lối sai cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa tạo điều kiện cho sự lộng hành của các nhóm lợi ích bất chính gắn với tệ tham nhũng, đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, ngày càng tụt hậu so với nhiều nước xung quanh.

Trong khi đó, giới lãnh đạo Trung Quốc từ lâu đã theo đuổi mưu đồ đặt nước ta vào vị thế lệ thuộc, phục vụ lợi ích của Trung Quốc. Sau Hội nghị Thành Đô năm 1990 đến nay,Việt Nam đã có nhiều nhân nhượng trong quan hệ với Trung Quốc, phải trả giá đắt và càng nhân nhượng, Trung Quốc càng lấn tới. Gần đây, trong bối cảnh quốc tế phức tạp, Trung Quốc có nhiều hành vi leo thang mới trong mưu đồ xâm lược và bá chiếm Biển Đông, coi Việt Nam là mắt xích yếu nhất cần khuất phục trước tiên. Thực tế bóc trần cái gọi là “cùng chung ý thức hệ xã hội chủ nghĩa” chỉ là sự ngộ nhận và “4 tốt, 16 chữ” chỉ là để che đậy dã tâm bành trướng. Cho đến nay, thế lực bành trướng Trung Quốc đã đi được những bước quan trọng trong mưu đồ biến Việt Nam thành “chư hầu kiểu mới” của họ.

Thực trạng đau lòng này phơi bày sự yếu kém cả về trách nhiệm và năng lực của lãnh đạo đảng và nhà nước trong thời gian qua.

Toàn thể ĐCSVN, trong đó có chúng tôi, phải chịu trách nhiệm trước dân tộc về tình hình nói trên và phải góp phần tích cực khắc phục những sai lầm đã gây ra; trong đó phần trách nhiệm chủ yếu và trước hết thuộc về Ban Chấp hành Trung ương và Bộ chính trị.  

Vì vậy chúng tôi, những người ký tên dưới đây, thấy cần bày tỏ suy nghĩ của những đảng viên ĐCSVN trung thành với tâm nguyện vì nước vì dân khi vào Đảng với mấy yêu cầu chính dưới đây:

1. Trước tình thế hiểm nghèo của đất nước, với trách nhiệm và vị thế của mình, ĐCSVN tự giác và chủ động thay đổi Cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa. Ngay từ bây giờ, cần thảo luận thẳng thắn và dân chủ trong toàn Đảng và trong cả nước về tình hình mọi mặt của đất nước và những thách thức trước bước đi mới rất trắng trợn của Trung Quốc bá chiếm Biển Đông, vạch ra con đường chuyển đổi cơ cấu kinh tế lạc hậu và lệ thuộc nghiêm trọng vào Trung Quốc hiện nay, xây dựng hệ thống nhà nước pháp quyền thật sự dân chủ. Chỉ có như vậy mới phát huy được sức mạnh trí tuệ, tinh thần và vật chất của dân tộc Việt Nam, tăng cường được đoàn kết, hòa hợp dân tộc và tranh thủ được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân loại tiến bộ, mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển và bảo vệ đất nước.

Quan điểm nêu trên cần được thấu suốt và thực hiện ngay trong việc chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII với các đại biểu được bầu chọn thật sự dân chủ, đáp ứng được yêu cầu chính trị của đại hội. Đó là trách nhiệm của các tổ chức đảng các cấp và của từng đảng viên có tinh thần yêu nước. Đồng thời, kỳ bầu cử Quốc hội sắp tới phải thật sự dân chủ, tạo lập một Quốc hội chuyên nghiệp, xứng đáng đại diện cho dân, đáp ứng yêu cầu lập pháp chuyển đổi thể chế chính trị.

 Việc cần làm ngay để thể hiện sự thực tâm chuyển đổi thể chế chính trị, tạo niềm tin trong dân là các cơ quan công quyền chấm dứt các hành động sách nhiễu, trấn áp, quy kết tùy tiện đối với người dân biểu tình yêu nước, đối với các tổ chức xã hội dân sự mới thành lập, trả tự do cho những người đã và đang bị kết án hình sự chỉ vì công khai bày tỏ quan điểm chính trị của mình.

2. Lãnh đạo đảng và nhà nước thống nhất nhận định về mưu đồ và hành động của thế lực bành trướng Trung Quốc đối với nước ta, từ bỏ những nhận thức mơ hồ, ảo tưởng; và có đối sách trước mắt và lâu dài bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ trong mọi tình huống, thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc, xây dựng quan hệ láng giềng hòa thuận, hợp tác bình đẳng, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.  

Là người chủ đất nước, nhân dân có quyền được biết và phải được biết sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và những điều quan trọng đã ký kết với Trung Quốc như thỏa thuận Thành Đô năm 1990, thỏa thuận về hoạch định biên giới trên đất liền và vịnh Bắc Bộ, những thỏa thuận về kinh tế v.v…

Việc cần thiết và cấp bách hiện nay là phải nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế nhằm phát huy thế mạnh chính nghĩa của nước ta. Đồng thời, Việt Nam cần chủ động cùng với các nước ven Biển Đông thỏa thuận giải quyết những vướng mắc về chủ quyền trên biển với các đảo, bãi đá; củng cố sự đoàn kết, thống nhất của các nước ASEAN, trước hết là giữa các quốc gia ven biển, trong cuộc đấu tranh chống mọi hành động bành trướng của Trung Quốc muốn độc chiếm vùng biển này thành ao nhà của mình.

Quan điểm “không liên minh với nước nào nhằm chống nước thứ ba” là tự trói buộc mình, không phù hợp với thực tế, cần phải thay đổi.

Tổ quốc đang lâm nguy đồng thời đứng trước cơ hội lớn để thay đổi! Trách nhiệm của các đảng viên yêu nước là phải cùng toàn dân nắm lấy thời cơ này, vượt qua thách thức, mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển và bảo vệ đất nước.

Bỏ lỡ cơ hội này là có tội với dân tộc!

______________________


DANH SÁCH CÁC ĐẢNG VIÊN KÝ THƯ NGỎ GỬI BCH TW VÀ TOÀN THỂ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 1. Nguyễn Trọng Vĩnh, vào Đảng năm 1939, Thiếu tướng, nguyên Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương Đảng khóa III, nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, Hà Nội.
 2. Đào Xuân Sâm, vào Đảng năm 1946, nguyên Trưởng khoa Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.
 3. Trần Đức Nguyên, vào Đảng năm 1946, nguyên Trưởng ban Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.
 4. Nguyễn Văn Tuyến, vào Đảng năm 1946, Đại tá, Cựu chiến binh, Hà Nội.
 5. Lê Duy Mật, vào Đảng năm 1947, Thiếu tướng, nguyên Tư lệnh phó, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu II, Chỉ huy trưởng Mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang 1979 – 1988, Hà Nội.
 6. Tạ Đình Du (Cao Sơn), vào Đảng năm 1948, Đại tá, Cựu chiến binh, Hà Nội.
 7. Vũ Quốc Tuấn, vào Đảng năm 1948, nguyên Trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội.
 8. Nguyễn Hữu Côn, vào Đảng năm 1949, Đại tá, Cựu chiến binh, nguyên Tham mưu trưởng Hậu cần Quân đoàn 2, Hà Nội.
 9. Hoàng Hiển, vào Đảng năm 1949, nguyên Trung tá Hải quân, Hà Nội.
 10. Đỗ Gia Khoa, vào Đảng năm 1949, nguyên cán bộ cơ quan Bộ Công an và Tổng cục Hải Quan, Hà Nội.
 11. Hà Tuân Trung, vào Đảng năm 1949, nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Tổng biên tập tạp chí Kiểm tra, Hà Nội.
 12. Nguyễn Thị Ngọc Toản, vào Đảng năm 1949, Đại tá, Giáo sư, Cựu Chiến binh, nguyên Chủ nhiệm khoa, Quân Y viện 108, Hà Nội.
 13. Phạm Xuân Phương, vào Đảng năm 1949, Đại tá, Cựu chiến binh, nguyên chuyên viên Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hà Nội.
 14. Tô Hòa, vào Đảng năm 1950, nguyên Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng.
 15. Võ Văn Hiếu, vào Đảng năm 1950, nguyên cán bộ thuộc Ban Tuyên huấn trung ương Cục Miền Nam.
 16. Hoàng Tụy, vào Đảng năm 1950, Giáo sư Toán học, Hà Nội.
 17. Huỳnh Thúc Tấn, vào Đảng năm 1951, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Hà Nội.
 18. Tạ Đình Thính, vào Đảng năm 1951, nguyên Vụ trưởng Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.
 19. Nguyên Ngọc, vào Đảng năm 1956, Nhà văn, nguyên Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam, Hội An.
 20. Tương Lai, vào Đảng năm 1959, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, TP. Hồ Chí Minh.
 21. Nguyễn Khắc Mai, vào Đảng năm 1959, Giám đốc Trung tâm Minh Triết, Hà Nội.
 22. Đào Công Tiến, vào Đảng năm 1960, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh.
 23. Vũ Linh, vào Đảng năm 1962, nguyên Chủ nhiệm chương trình PIN mặt trời, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội.
 24. Nguyễn Kiến Phước, vào Đảng năm 1962, nguyên Ủy viên Ban Biên tập báo Nhân Dân, TP. Hồ Chí Minh.
 25. Nguyễn Thị Ngọc Trai, vào Đảng năm 1963, nhà báo, nhà văn, nguyên Phó Tổng biên tập báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, Hà Nội
 26. Võ Văn Thôn, vào Đảng năm 1965, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
 27. Nguyễn Trung, vào Đảng năm 1965, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, Hà Nội.
 28. Huỳnh Kim Báu, vào Đảng năm 1965, nguyên Tổng thư ký‎ Hội Trí thức yêu nước TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
 29. Hạ Đình Nguyên, vào Đảng năm 1965, nguyên Chủ tịch Ủy ban phối hợp hành động Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
 30. Nguyễn Văn Ly (Tư Kết), vào Đảng năm 1966, nguyên thư k‎ý của Bí thư Thành ủy Mai Chí Thọ, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa -Thông tin TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh
 31. Lê Công Giàu, vào Đảng năm 1966, nguyên Phó bí thư Thường trực Thành đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại, đầu tư TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
 32. Kha Lương Ngãi, vào Đảng năm 1966, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP. Hồ Chí Minh.
 33. Tô Nhuận Vỹ, vào Đảng năm 1967, nhà văn, nguyên Bí thư Đảng Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên – Huế, Tổng biên tập tạp chí Sông Hương, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên – Huế, TP. Huế.
 34. Phạm Đức Nguyên, vào Đảng năm 1968, Phó Giáo sư Tiến sĩ ngành Xây dựng, 46 tuổi đảng, Hà Nội.
 35. Bùi Đức Lại, vào Đảng năm 1968, nguyên Vụ trưởng, chuyên gia cao cấp bậc II, Ban Tổ chức trung ương Đảng, Hà Nội.
 36. Lữ Phương, vào Đảng năm 1968, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn Hóa Chính phủ Cách mạng Lâm thời Miền Nam, TP. Hồ Chí Minh.
 37. Nguyễn Lê Thu An, vào Đảng năm 1969, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh.
 38. Nguyễn Đăng Quang, vào Đảng năm 1969, Đại tá công an, đã nghỉ hưu, Hà Nội.
 39. Trần Văn Long, vào Đảng năm 1970, nguyên Phó Bí thư Thành đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
 40. Nguyễn Thị Kim Chi, vào Đảng năm 1971, Nghệ sĩ ưu tú, Đạo diễn điện ảnh, Hà Nội.
 41. Huỳnh Tấn Mẫm, vào Đảng năm 1971, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Tổng biên tập báo Thanh Niên, TP. Hồ Chí Minh.
 42. Võ Thị Ngọc Lan, vào Đảng năm 1972, nguyên cán bộ công an TP. Hồ Chí Minh.
 43. Hà Quang Vinh, vào Đảng năm 1972, cán bộ hưu trí, TP. Hồ Chí Minh.
 44. Nguyễn Đắc Xuân, vào Đảng năm 1973, nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa, nguyên Trưởng Đại diện báo Lao Động tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, TP. Huế.
 45. Lê Đăng Doanh, vào Đảng năm 1974, Tiến sĩ Kinh tế học, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.
 46. Chu Hảo, vào Đảng năm 1974, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội.
 47. Nguyễn Xuân Hoa, vào Đảng năm 1974, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh Thừa Thiên – Huế, TP. Huế.
 48. Nguyễn Vi Khải, vào Đảng năm 1974, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, 40 tuổi đảng, Hà Nội.
 49. Cao Lập, vào Đảng năm 1974, nguyên Bí thư Đảng ủy ngành Văn hóa -Thông tin TP. Hồ Chí Minh.
 50. Lê Thân, vào Đảng năm 1975, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Tổng Giám đốc Liên doanh SG-Riversite, TP. Hồ Chí Minh.
 51. Ngô Minh, vào Đảng năm 1975, nhà báo, nhà văn, TP. Huế.
 52. Trần Kinh Nghị, vào Đảng năm 1976, cán bộ Ngoại giao về hưu, Hà Nội.
 53. Hồ An, vào Đảng năm 1979, nhà báo, TP. Hồ Chí Minh.
 54. Đoàn Văn Phương, vào Đảng năm 1979, nguyên chiến sĩ thuộc Ban Giao lưu trung ương Cục, TP. Hồ Chí Minh.
 55. Hồ Uy Liêm, vào Đảng năm 1980, nguyên Quyền Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội.
 56. Trần Đình Sử, vào Đảng năm 1986, Giáo sư Tiến sĩ Ngữ văn, Hà Nội.
 57. Lê Văn Luyến, vào Đảng năm 1987, nguyên cán bộ thuộc Ban Tuyên huấn trung ương Cục Miền Nam, TP. Hồ Chí Minh.
 58. Nguyễn Gia Hảo, vào Đảng năm 1988, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ Tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội.
 59. Phạm Chi Lan, vào Đảng năm 1989, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.
 60. Đào Tiến Thi, vào Đảng năm 1991, Thạc sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội
 61. Nguyễn Nguyên Bình, vào Đảng năm 1996, Trung tá, cựu chiến binh, Hà Nội.

31 phản hồi to “Thư ngỏ gửi BCH Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng CSVN”

 1. Tiền trần Dân Says:

  Một bức thư sẽ đi vào lịch sử !!! Xin cảm ơn những người con của Dân tộc VN !
  Tới đây bầu TBT sẽ có hai cái tên , Nghi do BCT đề cử ( hiện tại phe bảo thủ thân tàu + trong BCT đang quá bán ) , 3D do BCHTU đề cử ( để cháu lú điều hành thì 2/3 BCHTU bỏ chốn đi nước ngoài hết !?) . Lên TBT sẽ là 3D , BCT sẽ thay mới ngần như hết .
  Tôi không đồng tình dân mạng lại nói rằng Nghị ( TBT tương lai ) đi Mỹ , như thế khác gì đánh bóng cho Nghị , bà con trúng kế lú và tàu + rồi nhé !
  TÔI MONG SAO VN SẼ THAY ĐỔI THEO MONG MUỐN CỦA TÂM THƯ !!! MONG LẮM THAY !

  • Bo Dieu Bon Says:

   “bầu TBT, Nghi do BCT đề cử ( hiện tại phe bảo thủ thân tàu + trong BCT đang quá bán ) , 3D do BCHTU đề cử ( để cháu lú điều hành thì 2/3 BCHTU bỏ chốn đi nước ngoài hết !?) . Lên TBT sẽ là 3D , BCT”:

   là của 3 triệu đảng viên, với nhiều kinh nghiệm “chuyên chính vô sản” và “đấu tranh giai cấp”, chứ có phải là gần 80 triệu dân đâu ?

   Tại sao, họ lại ngồi trên đầu của dân ?

   Phải chăng vì họ tuân thủ theo điều 4 hiến pháp, tức là họ luôn là “lực lượng lãnh đạo nhà nước”, mặc dù họ phản quốc ?

   Nếu xóa bỏ điều 4 hiến pháp, thì họ là cái gì ?

 2. người việt Says:

  Thư ngỏ này cần được in ra theo dạng truyền đơn để thông tin cho mọi người biết

 3. Khách Says:

  Khộng ai có thể kêu gọi chúng, khi lũ chóp bu CSVN đã nghiện quyền lực, nghiện cứt của Tàu Cộng.
  Không thể không thấy nhục nhã, khi phải làm “đồng chí” với lũ đồng chó, đồng lợn Hán-ngụy, tham lam, ngu dốt, độc ác, cơ hội – các đảng viên CS hãy từ bỏ đảng độc tài, trở về với Nhân dân!

 4. Trần giả Tiên Says:

  Mấy ông bà nầy nên tuyên bố bỏ cái đảng bán nước hại dân, và phải vạch mặt trò gian dối của thằng cs ở hang HỒ CHÓ MÁ may ra dân còn tí niềm tin.

  • Trần giả Tiên Says:

   Mời nghe PHÁT BIỂU của Thầy giáo Xã Nghĩa TƯƠNG LAI trên đài RFA

   Những người cộng sản muốn cải tổ và Muốn cứu đảng ra khỏi suy thoái (!?

   Xin vào đây.
   http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/communists-who-want-the-reform-kh-07292014094539.html

   Cái ông Tương Lai nầy, đến giờ là thế kỷ 21 mà ông ta còn ảo tưởng về cọng sản.
   Tội ác cs đã gieo khắp thế giới. 
   Bây giờ người ta dựng tượng tưởng niệm 100 triệu người  bị cs sát mà ông ta vẫn con mụ mị nhắc về Hồ thế mới hay cái đầu nầy chỉ có bỏ chứ không sửa đổi được như Cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin đã nói :

   “CS không thể nào sửa chửa, mà cần phải đào thải nó.”

   Hãy đọc thêm những lãnh tụ gộc của cs nói để mỡ mang kiến thức thời @ đi thầy TƯƠNG LAI à.
   Thầy kiểu nầy chi khổ giới trẻ và dân tộc VN.

   Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Liên xô Mikhail Gorbachev:

   “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. 
   Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.”

   Tổng thống Nga Putin nói :

   “Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu.
   Kẻ nào làm theo lời của CS, là không có trái tim.”

   Và câu nối để đời cho dân tộc phải nhớ là:

   “Đừng nghe CS nói, nhìn chúng lam” (Cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu).

  • Trần giả Tiên Says:

   Những người cộng sản muốn cải tổ và Muốn cứu đảng ra khỏi suy thoái (!?)

   Để nghe xin vào đây
   http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/communists-who-want-the-reform-kh-07292014094539.html/kinhhoa07292014.mp3/inline.html

 5. Tỏng lú Says:

  Đúng thế.lịch sử đã có binh,tướng nào trăm tuổi vẫn ra trận.hổ thẹn thay hằng ngìn tướng lĩnh hằng vạn tiến sĩ giáo sư-chỉ biết vục đầu vào xu thời hưởng lạc.đặc biệt giáo sư tiến sĩ trưởng đảng Nguyễn phú Trọng nên đọc, phải đọc thư ngỏ này mà tỉnh ngộ phục thiện

 6. TRẦN HÒA Says:

  Nhân dịp THƯ NGỎ CỦA 61 VỊ ĐẢNG VIÊN CAO CẤP, đề nghị phát động phong trào mọi người viết thư ngắn gọn nói ý của mình muốn đảng thay đổi thể chế để dất nước tiên theo với thế giới văn minh . Thư viết không cần dán tem,gửi Văn phòng trung yong7 đảng – Ha noi . Trước ý nguyện của dân,thế nào đảng cũng phải thay đổi .

 7. NGUYỄN CHÍNH TRUNG Says:

  Ý kiến của ông Trần Hòa rất hay,đề nghị đảng nên phát động nhân dân viết thư tỏ ý nguyện gửi về VAN7 PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG- HA NỘI . VP trung ương sẽ tổ hợp báo cáo BCH trung ương đảng .

  • ĐộcTài+$ản=LừaBịp Says:

   Các bác khỏi cần vẽ đường cho …lợn tuyên giáo chạy.
   Các dư lợn viên sẽ thi đua viết thư ca ngợi đường lối sáng suốt của đảng, lợn lại khen lợn là đỉnh cao trí tuệ, để báo chí “lề đảng” tha hồ đăng “ý nguyện của nhân dân”!
   Không lừa bịp nhân dân, không phải đảng csvn. Các bác có ngây thơ qúa không?

 8. Lê Vĩnh Nam Says:

  Vui mừng lá thư đã được ký bởi nhiều đảng viên kì cựu có lương tri, dũng cảm và có trách nhiệm với dân tộc. Mong những nhà cầm quyền chúp bu biết liêm sỉ đưa ra hành động có ích cho đất nước.

 9. NGUYỄN TẤN DŨNG Says:

  TÔI LÀ ĐẢNG VIÊN. TÔI XIN PHÉP ĐƯỢC KÝ TÊN VÀO THƯ NGỎ.

 10. ĐộcTài+$ản=LừaBịp Says:

  Không biết cu Hồ quàng lợi thuê cái thằng “tôi chẳng biết…”, “chẳng để làm gì” này…để làm cái giề?
  Chỉ tổ làm nhân dân thêm căm ghét cái đảng của lợn -đảng cscn.

 11. Phan Huy Says:

  Đảng Hạ Quyết Tâm

  Dù cho vật đổi sao dời
  Đảng ta kiên định một lời quyết tâm
  Thà rằng mất nước nghìn năm
  Còn hơn mất đảng dù trong một ngày
  Một ngày chuyên chính lơi tay
  Là ngày dân tộc vươn vai quật cường
  Là ngày đất nước lên đường
  Tự do, dân chủ, tình thương chan hoà
  Thì còn đâu nữa đảng ta?
  Khác nào tự sát như là Liên Xô
  Bởi tên Ba Chóp hồ đồ
  Để cho Yên Sỉn phất cờ tiến công
  Đảng ta còn nhớ nằm lòng
  Những ngày hốt hoảng phập phồng buồn đau
  Cũng may nhờ đảng anh Tàu
  Ngăn cơn gió loạn Đông âu kinh hoàng
  Đảng ta thoát nạn bình an
  Nhưng còn đâu nữa vinh quang thuở nào!
  Liên xô sụp đổ nghẹn ngào
  Lôi theo cả khối Đông Âu bạn bè
  Chỉ còn mấy nước le ngoe
  Co cụm nhau lại liệu bề tồn sinh
  Tôn anh đại hán Cận Bình
  Làm tân lãnh tụ phe mình ngày nay
  Bao nhiêu kinh nghiệm đắng cay
  Đảng ta cảnh giác từng ngày từng đêm
  “Dù ai nói ngã nói nghiêng
  Thì ta vẫn vững như kiềng ba chân
  Nắm chặt chuyên chính nhân dân
  Muôn năm Cộng sản, ngàn năm búa liềm.”

  http://fdfvn.wordpress.com

 12. D.N.L. Says:

  Tôi kính trọng đa số những người ký tên trên đây nhưng đáng tiếc
  là có một vài kẻ cơ hội ký tên để dựa hơi,chứ tậm địa của bọn họ
  không trong sáng vẫn không có gì thay đổi cả.
  Điển hình như tên NĐXuân,ký tên ở Thư Ngỏ tuy thế vẫn có quan
  điểm ngu trung bằng cách ngụy biện rằng VN.ngày nay không làm gì còn xhcn.kiểu cộng sản mà là nước có…kinh tế thị trường ! Đây
  là tên cơ hội quen thói nói láo vì đã phủ nhận thực tế ở VN.đang bị
  TOÀN TRỊ bởi 1 đảng CS.và chúng vẫn nhân danh để thống trị đất
  nước và đồng bào VN.

 13. Thắng Dư Says:

  Đảng Cs là thứ không thể thay đổi được vì độc tài, tàn bạo, giả dối và lưu manh v.v… là những thứ bản chất đã ngấm vào xương tủy và máu của chúng. Nên cái gọi là “thư ngỏ”, rồi “kiến nghị” mà một số vị có tai có mỏ từng nhúng tay vào tội ác với nhân dân mình, tồ quốc mình bằng nhiều hình thức trực tiếp, gián tiếp khác nhau vẽ ra theo tui chỉ đáng chùi đít thôi. Nếu họ có tâm với dân, với nước, thực sự muốn chuộc lỗi thì hay cùng nhau đồng loạt bắt đầu từ 61 vị này kêu gọi ra khỏi đảng, chấm dứt một giai đọn mù quáng ngu xuẩn đã chui vào cái đảng lưu manh này để vinh thân phì gia, phản dân hại nước và cuối cùng là bán nước cho tàu cộng.

  • Trần giả Tiên Says:

   Đồng ý với bác Thắng Dư dân tập kết năm.
   Kêu gọi bỏ đảng chó cọng sản bán nước hại dân là hợp lý nhất và thêm nữa phải vạch trần tội ác của HỒ CHÓ MÁ thì may ra dân mới tin.
   Thư ngỏ, kiến nghị mấy tạp để chùi đít nầy cho cũng không dám dùng sợ dơ đít.
   Mấy ông vẫn không THOÁI HỒ, thoái đảng thì chỉ có hại thêm cho dân VIỆT mà thôi.
   Hãy kêu gọi đồng đội THOÁI HỒ, DIỆT ĐẢNG thì may ra tin.
   Cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin đã nói :

   “CS không thể nào sửa chửa, mà cần phải đào thải nó.”
   Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Liên xô Mikhail Gorbachev:

   “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản.
   Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.”

   Tổng thống Nga Putin nói :

   “Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu.
   Kẻ nào làm theo lời của CS, là không có trái tim.”

   Và câu nối để đời cho dân tộc phải nhớ là:

   “Đừng nghe CS nói, nhìn chúng lam” (Cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu).

 14. Thái Học Says:

  Ôi dào, mấy đảng viên ĐCSVN cãi nhau ý mà. Dân mong chờ những người không phải đảng viên ĐCS.

 15. Tỏng lú Says:

  Thiết nghĩ: quan liêu vô trách nhiệm vô liêm sỉ của quan cộng sản thì đã quá phổ biến,nó càng được dung dưỡng bởi cái gọi là tập thể lãnh đạo.trung ương là ai,bộ chính trị là gì?là vua nhưng là vua tập thể,công thì đua tranh kể lể tội lỗi thì chẳng vào ai.cứ xem ông TBT NG PHÚ TRỌNG đều dùng xảo ngữ trung ương,bộ chính trị chứ có xưng đại từ TÔI ?(không bằng thời phong kiến vua nói gì cũng xưng Trẫm thể hiện trách nhiệm cá nhân). thư ngỏ gửi BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG nên chăng các cụ gửi đích thị cho cá nhân nữa và chất vấn đảng csvn chịu trách nhiệm với nhân dân với dân tộc về những việc làm của mình là TRÁCH NHIỆM gì (xin lỗi,bồi thường,từ chức hay treo cổ…)chứ cái trách nhiệm suông, chung chung như bao năm nay rêu rao là không được,đó là lòe bịp nhân dân, không thể chấp nhận

 16. Tùng Bím Says:

  Tôi nghĩ rằng toàn thể ban chấp hành Đảng Cộng sản không ai rảnh hơi mà đi làm những việc như vậy chứ. Không lẽ là lại toàn những việc không đâu vào với đâu mà cũng được như vậy à. Thật sự không hiểu được đầu óc của bọn này đang nghĩ cái gì nữa đây. Ban Chấp Hành Đảng cộng sản có trách nhiệm và công việc của họ, không phải sinh ra để đọc những thứ như thế này.

  • Thắng Dư Says:

   Gửi @ Tùng Bím ! Bọn tớ lớp đàn anh và cha chú của đám 14 đứa trong Bộ Chính trị hiện thời. Bọn tớ quá rõ “6 câu vọng cổ” của những đứa như bọn thằng Nguyễn Phú Trọng, thằng Nguyễn Tấn Dũng, thằng Sinh Hùng, thằng Tư Sang v.v… còn lớp hậu sinh tầm tuổi u 25 – 35 thì bọn tớ chỉ buồn cho sự ngu lâu, tăm tối, cuồng tín thôi.

  • Hồ Khai Minh Says:

   “không ai rảnh hơi” – còn phải lo vét tiền bẩn (tham nhũng)…

 17. trọng lú Says:

  Ký tới ký lui hoài được cái đéo gì đâu..địt mẹ làm chuyện ruồi bâu cặc chệt

 18. bapngo Says:

  “trọng lú” biết thì thưa thì thốt, đừng vào chửi thề ở chốn này không phù hợp nhé !

 19. NỖI NHỤC DÂN TỘC & MẤT NƯỚC MANG TÊN NGUYỄN PHÚ TRỌNG (Nhóm Bà Đầm Xòe) | Ngoclinhvugia's Blog Says:

  […] Thư ngỏ gửi BCH Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng CSVN […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: