Archive for Tháng Bảy 29th, 2014

Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 32.

Tháng Bảy 29, 2014

Phạm Thành

32.

Báo chí không thể làm gì được Hò Văn Đản và đám đồng chí thân cận của ông ta, nhưng đã góp một tiếng nói làm cho ông ta thức tỉnh, nhận ra một sự thật, đó là, dân đói khổ quá rồi, suy kiệt quá rồi, sắp chết đói hàng loạt rồi. Nếu kéo dài thêm tình trạng này, người dân không có con đường nào khác là vùng lên lật đổ chúng. Nguồn viện trợ từ Quốc Cộng không còn, nguồn viện trợ từ Xô Liên chỉ nhỏ giọt. Giận nhất là chính quyền Hò Văn Đản cử bao nhiêu cán bộ sang Quốc Cộng, Xô Liên mua và học cho được công nghệ chế tạo Máy mưu sinh vạn năng mà đến giờ vẫn không có kết quả gì, thậm chí một cái gọi là gửi về nước cũng không thấy. Hò Văn Đản cùng đám đồng chí trong bộ tham mưu họp đi, họp lại, bàn đi, bàn lại cũng chẳng đưa ra được chủ trương nào khả dĩ làm ra của cải cứu sống khẩn cấp cho cả một dân tộc đang trong thể trạng cùng kiệt, sắp ngã rạ cả loạt.

(more…)

Thư ngỏ gửi BCH Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng CSVN

Tháng Bảy 29, 2014

Posted by adminbasam on 29/07/2014

Ngày 28 tháng 07 năm 2014                                    

THƯ NGỎ : Kính gửi: Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Từ nhiều năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết, được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin. Công cuộc đổi mới gần ba nươi năm qua nhằm sửa chữa sai lầm về đường lối kinh tế nhưng chưa triệt để, trong khi vẫn giữ nguyên thể chế độc đảng toàn trị kìm hãm tự do, dân chủ và chia rẽ dân tộc. Đường lối sai cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa tạo điều kiện cho sự lộng hành của các nhóm lợi ích bất chính gắn với tệ tham nhũng, đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, ngày càng tụt hậu so với nhiều nước xung quanh.

(more…)