Archive for Tháng Bảy 24th, 2014

Trò láu cáy của CSVN qua chuyến thăm Mỹ của ông Nghị.

Tháng Bảy 24, 2014

Ông Nghị sang thăm Mỹ (không phải Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh) là CSVN muốn gửi thông điệp cho Mỹ, rằng ở Việt Nam, Ngoại trưởng không thể to bằng bất kỳ cá nhân nào mang mác Bộ Chính trị. Ngoại giao Mỹ mời ngoại giao Việt Nam nhưng Việt Nam cử ai đi ngoại giao là quyền của Bộ Chính trị Việt Nam. Chuyến này Bô Chính trị Việt Nam muốn Nghị sang thăm Mỹ, Ngoại giao Mỹ phải có giấy mời đich danh ông nghị. Bản chất của sự láu cáy ở đây là, Đảng CSVN muốn cho nước Myc thấy rằng, Mỹ muốn Việt Nam chơi với Mỹ thì Mỹ phải chơi với CSVN”.

Điều này đã làm cho Thượng Nghị sĩ John Mc Cain kinh ngạc.

1

(more…)

Thằng Cu Đái… và lão Đáng Đái

Tháng Bảy 24, 2014

Thanh Sơn

Cảm tác nhân đọc bài thơ “Tượng thằng Cu Đái” của Nguyễn Trọng Tạo

Mày đứng trên cao phưỡn bụng

Thản nhiên kéo chim tè liền

Mặc cho thiên hạ ở dưới

Ướt- mà vẫn cười ngả nghiêng!

(more…)