Archive for Tháng Bảy 20th, 2014

Dịch “MƯA ĐÊM 19.7.2014”- Thơ Hậu hiện đại của Bà Đầm xòe ra thơ lục bát truyền thống của dân tộc.

Tháng Bảy 20, 2014

Thanh Sơn

Ông Trời Chột ngự trên cao

Mưa thì lộp bộp, trời sao tối mù?

Chẳng phải tu, chẳng phải tù

Nhà hôi như chú chuột trù trong đêm.

(more…)

MƯA ĐÊM 19.7.2014 thơ Hạu hiện đại của Bà Đầm Xòe

Tháng Bảy 20, 2014

21

Mưa đang rơi lộp bộp

Trời như một thằng chột (hay mắt mình chột?) tối om.

Chẳng phải tu, chẳng phải tù

Ngồi nhà như con chuột trù

(more…)