Archive for Tháng Bảy 19th, 2014

Dân chủ hóa Việt Nam và lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ ở biển Đông

Tháng Bảy 19, 2014

Posted by adminbasam on 18/07/2014

Phát biểu của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ ngày 16 tháng 7 năm 2014 tại Quốc Hội Hoa Kỳ

Kính thưa Quý Vị Hạ Nghị sĩ và Thượng nghị sĩ,

CU HUY HA VU PHAT BIEU TAI QUOC HOI HOA KY 16-7-2014 (3)Tôi,Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, với tư cách là tù nhân chính trị của chính quyền cộng sản Việt Nam, xin gửi tới Quý Vị lời chào trân trọng nhất và sau đây xin trình bày một cách vắn tắt về mối quan hệ hữu cơ giữa dân chủ hóa chế độ chính trị ở Việt Nam và bảo đảm lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ ở biển Đông.

Chủ nghĩa cộng sản là chống lại con người mà chế độ cộng sản ở Việt Nam là một bằng chứng sống động. Cụ thể là dưới chế độ độc tài của Đảng cộng sản Việt Nam, hầu hết các quyền con người cơ bản dẫu được ghi trong Hiến pháp Việt Nam và trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là thành viên đều bị đàn áp một cách tàn bạo.

(more…)

Tiếng kêu của bà mẹ Việt Nam

Tháng Bảy 19, 2014

Thanh Sơn

Này đây tôi quẳng trả ông

Danh hiệu ông đã tấn phong mới rồi!

Vì Ai tan nát cuộc đời

Máu xương đổ xuống cho người xênh xang?

Chồng- hy sinh rất vẻ vang!

Hai con- nối chí cũng đang “xum vầy”

Mắt tôi cũng “lòa” từ ngày

Theo tiếng Ai gọi mà cay đắng lòng…

(more…)