Archive for Tháng Sáu 28th, 2014

Kính bà con

Tháng Sáu 28, 2014

Chủ blog Bà Đầm xòe có chuyện gia đình phải Hành phương Nam lo giải quyết nên blog tạm “đóng cửa” khoảng bốn, năm ngày. Kính bà con được rõ. BĐX