Archive for Tháng Sáu 22nd, 2014

Càng chối bỏ Nhân quyền lòng thù hận càng tăng, nấm mồ chôn Cộng sản càng đến gần.

Tháng Sáu 22, 2014

Bà Đầm Xòe.

Phiên họp ngày 20.6 nghe báo cáo về nhân quyền Việt Nam

Phiên họp ngày 20.6 nghe báo cáo về nhân quyền Việt Nam

Ngày 20.6.2014 tại Geneve, Thụy sĩ, trong phiên họp thông qua báo cáo Kiểm điểm Định kỳ phổ quát ( UPR) chu kỳ 2, dưới sự chủ tọa của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Chính quyền đảng Cộng sản nhà nước Việt Nam thẳng thừng bác bỏ 45 khuyến nghị trong 227 khuyến nghị do các nước trên thế giới khuyến nghị Việt Nam thực hiện để cải thiện bức tranh nhân quyền đang nham nhở, lở loét của Việt Nam, trong đó có những vấn đề cốt lõi về quyền con người như vấn đề đa nguyên, đa đảng, về thả tù nhân chính trị, về quyền tự do ngôn luận, vấn đề bỏ điều 79, bỏ điều 88, điều 258.

(more…)

Cam kết UPR : Việt Nam từ chối nhiều khuyến nghị nhân quyền cơ bản

Tháng Sáu 22, 2014

Trọng Thành

Hôm qua, 20/06/2014, trong phiên họp thông qua báo cáo Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ 2, dưới sự chủ tọa của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, tại Genève, chính phủ Việt Nam thông báo giữ lại 182 khuyến nghị trong số 227 khuyến nghị do các nước đề xuất, và bác bỏ 45 khuyến nghị còn lại.

Từ Genève, trả lời RFI, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một trong bốn đại diện của nhóm 10 tổ chức xã hội dân sự Việt Nam, cho biết diễn biến của phiên họp, các hoạt động của đoàn và quan điểm của ông về quyết định nói trên của chính quyền.

(more…)