Archive for Tháng Sáu 13th, 2014

Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 19 + 20

Tháng Sáu 13, 2014

Phạm Thành

19.

Anh Đoàn lĩnh hội nhiệm vụ đặc biệt do đích danh Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Mynga Hò Văn Đản giao, hăm hở lên được sang Xô Liên, Quốc Cộng.

Trong khi nhân dân nước Mynga luôn ngóng trông và tràn đầy hy vọng ngày mai anh Đoàn đem Máy mưu sinh vạn năng về thì thình lình một ngày anh Đoàn lái cái máy cày Xô Liên hay Quốc Cộng to đùng, to đoàng về quê và đỗ chình ình ở trước cổng Ủy ban.

Anh nhắn người gọi tôi lên.

Anh bắt tay tôi rất chặt và vồn vả:

“Chú em. Khỏe chứ? Này, từ mai em lên làm chân phụ lái cho anh”,

rồi anh giới thiệu:

“Cái máy cày này là máy của Xô Liên, Quốc Cộng thành trì của phe Xã nghĩa ta. Máy móc chế tạo tốt lắm! Có cái máy này, nông dân được nghỉ ngơi tất. Mình nó đảm nhiệm cày bừa cho tất cả xã viên. Em đi phụ cho anh, bỏ cái việc nhổ mạ, gánh phân cho đứa khác”.

(more…)

Vì sao TBT Đinh Đức Lập chưa bị cách chức?

Tháng Sáu 13, 2014

Báo Người Cao Tuổi: Vì sao Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết Đinh Đức Lập chưa bị cách chức?

Không đủ các điều kiện về nghề nghiệp theo quy định 75 của Ban Bí thư, nhưng ông Đinh Đức Lập vẫn được Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy Ban TWMTTQVN Vũ Trọng Kim kí quyết định sai trái bổ nhiệm làm Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết. Cũng không đủ điều kiện theo quy định của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Thông tin – Truyền thông), nhưng ông Đinh Đức Lập vẫn được cấp thẻ nhà báo. Sự phớt lờ các quy định của Đảng, quy định của pháp luật, trong việc bổ nhiệm và cấp thẻ hành nghề cũng như yếu kém về nhân cách đã dẫn đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng mà ông Đinh Đức Lập gây ra trong suốt nhiệm kì từ năm 2009 đến nay.

(more…)

Từ đại cục đến đại nhục

Tháng Sáu 13, 2014

Đại tá BÙI VĂN BỒNG

Chưa có một nhiệm kỳ nào, các vị lãnh đạo cao nhất (Tứ trụ) lại sang Tàu thăm và ký nhiều Tuyên bố chung như nhiệm kỳ 11 này. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc và ký Tuyên bố chung ngày 15-10-2011. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Trung Quốc và ký Tuyên bố chung Việt-Trung ngày 22-6-2013. Tiếp đến, Thủ tướng Lý Khắc Cường thăm Việt Nam và cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Tuiyên bố chung ngày 15-19-2013.

5

(more…)

Chuyện xưa nay mới nói: Hội nghị lý luận phê bình Văn Học – Kỳ 4

Tháng Sáu 13, 2014

Nhật Tuấn

Theo Blog THỜI 2 Đ – Thời đồ đểu, thời điên đảo, thời điếm đàng, thời đĩ điếm, thời đơn độc…

“Địch” đã đánh vào “tung thâm” rồi, sao còn ngồi yên?  ( tiếp theo)

Mấy năm qua chứng kiến sự sụp đổ của các thứ lý thuyết Mác Lênin trong văn hoá văn nghệ, của “ chủ nghĩa Mác và đề cương văn hoá Việt Nam” do ông Trường Chinh vạch ra làm “ kim chỉ nam” cho văn nghệ sĩ, sự tan rã của phương pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa với yêu cầu nghiêm ngặt về tính Đảng, tính giai cấp , tính dân tộc…ông Giáo sư đã la hoảng và gọi đó là một “sự khủng hoảng tổng thể”:” Mà khủng hoảng ở đây rõ ràng không chỉ trong lý luận về văn hoá , văn nghệ. Nó sẽ là khủng hoảng tổng thể”.

(more…)