VIỆT NAM “THUỘC TRUNG QUỐC” BAO GIỜ ?

Hòang Tuấn Phổ

Theo Blog Tuân Công Thư phòng

 

Quỷ môn quan (Chi Lăng) với giặc Tàu xâm lược “Thập nhân khứ, nhất nhân hoàn”

Quỷ môn quan (Chi Lăng) với giặc Tàu xâm lược
“Thập nhân khứ, nhất nhân hoàn”

Báo Pháp luật Việt Nam số ra ngày 24-5-2014 đưa tin: Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 19-5-2014 đăng bài của ông Dmitry Kosirev, một nhà bình luận về chính trị của Nga viết: “Việt Nam là vùng đất thuộc Trung Quốc từ cách đây 2.000 năm”, và nhiều điều bịa đặt, xuyên tạc chung quanh vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan vào vùng biển Việt Nam, khiến dư luận Việt Nam phẫn nộ!

Chúng ta dễ hiểu ông Dmitry Kosirev chỉ là một nhà bình luận về chính trị mà chính trị lại không phải sử học, nhưng ông đã tỏ ra thông thái hạ đặt một câu hoàn toàn sai lầm như Trung Quốc hạ đặt giàn khoan tại vùng biển Việt Nam! Có lẽ vấn đề đặt ra phải ngược lại: Trung Quốc xâm lược Việt Nam từ bao giờ mới đúng tinh thần của bài bình luận.

Lịch sử Trung Quốc bắt đầu từ nhà Hạ 2140 năm trước Công nguyên (TCN) cùng thời với thời đại Hùng Vương nước ta được ghi chép rõ ràng trên những trang “sử đồng”, đó là nền văn hóa đồng thau Đông Sơn, sau khi phát hiện, thế giới phương Tây đã phải nghiêng mình về phương Đông, về Việt Nam! Nhà Hạ, trải qua nhà Thương, nhà Ân, nhà Chu (Tây Chu) rồi đến thời đại Xuân Thu – Chiến Quốc, chia năm xẻ bảy, chư tử đua nói, quần hùng so gươm. Trong khi ấy, Việt Nam vẫn thống nhất một nhà, giang sơn một giải, lần lượt từ Hùng vương thứ nhất đến Hùng vương mười tám, gồm nhiều đời vua, cha truyền con nối, không cần đổi hiệu thay tên, vì chính trị nước ta buổi đầu lập quốc ưa giản dị, chuộng tiện lợi.

Sau thời đại Xuân Thu – Chiến Quốc, nước Tần vốn chỉ là một chư hầu yếu. Tần Trang Tương vương phải sang nước Triệu làm con tin. Tương vương thích người thiếp yêu của Lã Bất Vi xin lấy làm vợ, sinh ra Tần Doanh Chính. Khi Tương vương chết, Doanh Chính được lập làm Tần vương (-217 TCN) giao chức Thừa tướng cho Lã Bất Vi, mưu đồ bá chủ thiên hạ. Bấy giờ Việt Nam trước tình hình các cường quốc phương Bắc nổi lên đánh giết lẫn nhau, hai quốc gia nhỏ bé Lạc Việt và Âu Việt (Tây Âu) phải hợp nhất để chống ngoại xâm. Sự kiện chiến tranh Hùng – Thục không nói lên mâu thuẫn dân tộc, chỉ là cách giải quyết quyền lợi của hai tập đoàn lãnh đạo: Hùng vương 18 với An Dương vương Thục Phán. Họ Thục đại diện cho lực lượng mới trỗi dậy giành thắng lợi, xây dựng nhà nước Âu Lạc mới hùng mạnh với quốc đô Loa Thành độc đáo, kỳ vĩ, với vũ khí kỳ diệu “nỏ thần” mỗi phát bắn ra trăm mũi tên khiến kẻ địch vô cùng sợ hãi. Chuyện này không phải chỉ là truyền thuyết Việt Nam, chính sử sách xưa Trung Quốc thường nhắc tới một cách kính phục.

Tần vương xâm lược các nước chư hầu, tàn sát dã man, trải 25 năm núi xương sông máu để mở rộng đất đai, vơ vét vàng ngọc, tận thu gái đẹp, đem thân người xây trường thành Vạn Lý, dùng mỡ dân dựng hàng trăm cung điện tráng lệ… Tần vương xưng tôn hiệu Tần Thủy Hoàng đế, lấy “thủy” chế “hỏa”, vị hoàng đế con trời khởi đầu của đế chế phương Bắc, coi nước mình là trung tâm thế giới, văn minh, hùng mạnh không ai bằng!

Đặc biệt về văn hoá, Tần Thuỷ Hoàng cũng đạt tới đỉnh cao sự nghiệp tàn bạo là “phần thư khanh nho” (đốt sách chôn sống học trò). Tất cả sách sử của liệt quốc, các học thuyết của bách gia chư tử đều phải đốt hết ! Thậm chí Kinh thư, Kinh thi cũng không ngoại lệ. Đến nỗi hai người dám bàn nhau về nội dung của chúng thì bắt chém giữa chợ! Kẻ nào lấy việc đời xưa mà chê đời nay sẽ bị giết cả họ! Thuỷ Hoàng sai ngự sử xét tất cả các nhà Nho và chôn sống một lúc hơn trăm người ở Hàm Dương và đày nhiều người ra biên giới làm lính thú… Nói theo ngôn ngữ hiện đại, Tần Thuỷ Hoàng là nhà lãnh đạo đầu tiên của Trung Quốc làm “cách mạng tư tưởng văn hoá”, tiêu diệt tất cả những gì không phải của nhà Tần, không thuộc ý muốn Hoàng đế!

Tần Thuỷ Hoàng ở ngôi 37 năm, truyền cho Hồ Hợi (Tần Nhị thế) được 3 năm thì mất. Trung Quốc đại loạn. Mầm mống chiến tranh đã phát sinh từ lúc Thuỷ Hoàng đang ngất ngây chiến thắng. Bái Công khởi nghĩa, Hạng Vũ diệt Tần, chia đất Tần làm ba, làm chủ thiên hạ, phong vương các chư hầu. Rồi cả Trung Hoa thành biển lửa chiến tranh!…

Sử gia Trung Quốc ca ngợi Tần Thuỷ Hoàng có công thống nhát nước Trung Hoa vĩ đại. Nhưng nước Trung Quốc, sự thực, suốt hơn 2.000 năm phong kiến chưa bao giờ xứng danh giang sơn thống nhất. Tần Thuỷ Hoàng “thống nhất giang sơn” không dùng uy đức để thu phục, ân huệ để vỗ về, mà bằng lưỡi gươm bạo ngược, ngọn lửa hung tàn, đáng được tôn thờ làm ông tổ bành trướng xâm lược của các thiên triều Trung Quốc muôn đời sau.

Tư Mã Thiên, nhà sử học vĩ đại nhất của Trung Quốc, sống cùng thời với Hán Vũ đế, biết rõ hơn ai hết âm mưu bành trướng xuống phương Nam của nhà Hán. Ông viết trong Sử ký:

Bấy giờ nhà Tần đã chiếm cả thiên hạ, cướp lấy đất Dương Việt, đặt ra các quận Quế Lâm, Nam Hải và Tượng Quận để đưa những người bị đầy đến ở lẫn với người Việt (Dương Việt)… Triệu Đà được làm lệnh ở huyện Long Xuyên, quận Nam Hải. Đến đời Tần Nhị thế, quan uý ở Nam Hải là Nhâm Ngao ốm sắp chết, khuyên Triệu Đà nhân lúc thiên hạ đại loạn chiếm lấy 3 quận Quế Lâm, Tượng Quận, Nam Hải, tự lập làm vua.

Triệu Đà nghe lời Nhâm Ngao, giết trưởng lại nhà Tần, dùng đồng đảng thay thế.

Năm 206 TCN, Bái Công diệt Hạng Vũ, lập triều Hán, biết Triệu Đà cát cứ 3 quận phía Nam, nhưng còn bận nhiều việc, tạm để lại, hỏi tội sau. Triệu Đà đem binh lực, một mặt uy hiếp biên giới, mặt khác dùng thủ đoạn cướp chiếm hai nước láng giềng: Mân Việt và Âu Lạc. Nhà Thục An Dương vương lập quốc từ năm 306 TCN. Ông chủ quan, mất cảnh giác, tưởng có thể đánh bạn được với Triệu Đà để tạo phúc cho nhân dân, nào ngờ mắc mưu sâu kế hiểm bị mất nước trắng tay. Năm 179, Triệu Đà chia nước ta làm 2 quận Giao Chỉ, Cửu Chân, sáp nhập với các quận khác thành quốc gia Nam Việt. Ông ta tự xưng Nam Việt Vũ vương.

Nhà Hán sai sứ Lục Giả sang Nam Việt hỏi tội Triệu Đà. Triệu Đà búi tóc, đầu không đội mũ, áo không đai, chân đất, ngồi xổm tiếp sứ Hán. Lục Giả trách Triệu Đà tại sao quên hết lễ nghĩa? Triệu Đà giật mình thưa: “Tôi ở xứ Man đã lâu nên quên hết lễ nghĩa!” Rồi cúi đầu xin lỗi. Tiếp theo, sứ Hán hạch tội Đà tự lập làm “đế” mà không hề phái người sang báo tin. Triệu Đà lựa lời chống chế: “Phương Nam đất thấp, ẩm, ở giữa là dân man-di. Phía đông là đất Mân Việt, chỉ vẻn vẹn nghìn người, cũng xưng hiệu là “vương”. Lão thần trộm dùng bậy danh hiệu “đế” chỉ để tự mua vui nơi xa xôi hẻo lánh, đâu dám để thiên tử bệ hạ phải nhàm tai!”

Triệu Đà dập đầu xuống đất tạ tội, xin mãi mãi làm phiên thần nhà Hán, đời đời dâng lễ cống.

Trước đây nhân dân Mân Việt và Âu Lạc lầm tưởng Triệu Đà lập nước riêng nên theo ông ta để chống lại âm mưu bành trướng xâm lược của nhà Hán, nay mới biết ông ta xảo trá, hèn hạ. Năm 137 TCN, Triệu Đà mất. Con trai là Trọng Thuỷ tự biết tội đánh lừa Mỵ Châu, giết hại An Dương vương để cướp nước Âu Lạc, đã nhảy xuống giếng chết theo vợ. Cháu Triệu Đà (con Trọng Thuỷ) là Hồ làm Nam Việt vương. Nhân cơ hội họ Triệu suy yếu, vua cũ của nước Mân Việt bị Đà xâm chiếm là Dĩnh đem binh đánh phá các huyện ấp: Hồ vương dâng thư lên vua Hán nói: Mân Việt đem binh xâm lấn đất của thần, xin thiên tử đưa quân đến giúp! Nhà Hán tiêu diệt xong Mân Việt, muốn lấy luôn Âu Lạc, sai sứ giả thuyết phục Anh Tề (mới thay Hồ vương). Mẹ Anh Tề là người Hán muốn đem nước nội thuộc Hán. Thừa tướng Lữ Gia không đồng ý, giết cả Anh Tề và Cù thái hậu cùng các sứ giả của nhà Hán, lập Kiến Đức lấy vợ người Việt lên thay.

Năm 111 TCN, nhà Hán sai Lâu Thuyền tướng quân và Phục Ba tướng quân đem binh đáng Lữ Gia. Ông tuổi cao sức yếu, quân ít, đánh không lại kẻ địch quá mạnh nên bị bắt và bị giết.

Về cuộc kháng chiến của quân dân Âu Lạc (Việt Nam) vô cùng anh dũng chống lại đến cùng đại binh xâm lược nhà Hán. Thái sử công (Tư Mã Thiên) nhận xét trong tác phẩm Sử ký vĩ đại: “Âu Lạc đánh nhau làm rung động nước Nam Việt”.

Tần Thuỷ Hoàng đánh chiếm cả Trung Quốc nhưng chưa bao giờ dám sai quân tiến vào Âu Lạc. Một số sách sử, địa chí viết “Thời Tần nước ta thuộc Tượng Quận” là sự nhầm lẫn đáng trách. Kẻ xâm lược đầu tiên nước ta là Triệu Đà. Nhưng kể từ năm 111 TCN, nước ta mới chính thức “nội thuộc” Trung Quốc.

Các nhà chép sử thường dùng danh từ “nội thuộc” với “nghìn năm Bắc thuộc” là xét về phương diện hành chính. Thực tế, trong khoảng nghìn năm ấy, nước Việt Nam chưa bao giờ “thuộc” Trung Quốc. Ngọn lửa yêu nước luôn luôn cháy âm ỉ trong lòng dân tộc, để chờ cơ hội lại bùng lên thành những cuộc bạo động giết giặc, những phong trào khởi nghĩa lớn đánh đuổi chính quyền đô hộ, giành quyền độc lập, tự chủ. Bà Trưng năm 40 SCN. Bà Triệu năm 248. Lý Nam đế 571-603 (32 năm). Triều vua Tiền Lý đến Hậu Lý, cộng 59 năm, thời gian tồn tại dài hơn rất nhiều triều đại Trung Quốc, như Tiền Nguỵ 45 năm (220-265), nhà Thục thời Tam Quốc 43 năm (221-264), Đông Ngô 58 năm (222-280), Tây Tấn 52 năm (265-317), Tiền Tống 59 năm (220-279), Nam Tề 23 năm (479-502), Nam Lương 55 năm (502-557), Hậu Lương 30 năm (557-587), Trần 33 năm (557-589), Đông Nguỵ 16 năm (534-558), Tây Nguỵ 21 năm (535-556), Bắc Tề 28 năm (550-578), Bắc Chu 24 năm (557-581), Tuỳ 37 năm (581-618), Hậu Lương 16 năm (907-923), Hậu Đường 13 năm (923-936), Hậu Tấn 11 năm (936-947), Hậu Hán 4 năm (947-951), Hậu Chu 9 năm (951-960)… Các cuộc khởi nghĩa xây dựng nền tự chủ: Mai Thúc Loan (722), Phùng Hưng (766-789), Phùng An (789-791), Dương Thanh (819-820), Họ Khúc (907-930), Dương Đình Nghệ (931-937)… cộng 215 năm liên tục đấu tranh giành thắng lợi vẻ vang, cuối cùng năm 939, Ngô Quyền kết thúc “nghìn năm Bắc thuộc”, trừ đi thời gian Việt Nam độc lập tự chủ, chỉ còn hơn 700 năm dưới ách đô hộ tàn bạo của phương Bắc. Cho nên, “nghìn năm Bắc thuộc” chỉ là con số phiếm chỉ.

Trong khoảng thời gian hơn 700 năm, thực tế Trung Quốc đặt ách thống trị hà khắc lên đất nước Việt Nam, chính quyền đô hộ không một ngày ăn ngon ngủ yên. Chính sách cai trị của chúng càng bạo ngược càng đào sâu mồ chôn lũ cướp nước.

Trung Quốc và Việt Nam tuy lớn nhỏ khác nhau, cùng thời gian lịch sử hơn 4.000 năm. Nước Trung Quốc chưa bao giờ được thống nhất. Những danh xưng Tàu, Trung Hoa, Trung Quốc,… chỉ là đại diện. Đất nước luôn luôn chiến tranh, thành trì luôn luôn bị làm cỏ, nhân dân lầm than đói khổ, các tập đoàn phong kiến xâu xé lẫn nhau, xưng hùng xưng bá. Trong khoảng thời gian từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XX, Trung Quốc bị nước Liêu cai trị 305 năm, nước Kim đô hộ 122 năm, nước Mông Cổ chiếm đoạt 162 năm, người Mãn Thanh thống trị tới 329 năm, tổng cộng 921 năm, chiếm 1/4 lịch sử Trung Quốc. Thời gian này, trên cơ sở đã lấy lại hoàn toàn độc lập, tự chủ, Việt Nam vùng dậy như con rồng vàng Thăng Long tung cánh bay lên, bay lên, khiến mọi kẻ thù xâm lược (Tống, Nguyên, Minh, Thanh) đều kinh hồn khiếp vía!

Câu chuyện “Việt Nam là vùng đất thuộc Trung Quốc từ cách đây 2.000 năm” là hoàn toàn bịa đặt, khả năng hư cấu hạng bét!

Không cần nói 4.000 năm, chỉ nhìn 2.000 năm trở lại đây, chúng ta thấy rõ nhất một nước Trung Quốc đầy tham vọng to lớn nhưng không vượt nổi cửa ải Quỷ môn quan (Chi Lăng) “Thập nhân khứ, nhất nhân hoàn”. Lý tưởng đế chế phong kiến phương Bắc là xâm lược bành trướng để đất đai rộng tới chân trời. Cái dạ dày vĩ đại không biết no này luôn luôn nghĩ đến đất, đất và đất, chưa bao giờ hướng ra biển Đông, một thế giới khác chỉ có sóng gió, nhấp nhô mấy hòn đảo sỏi đá hoang vu không một bóng người!

Giấc mơ bá chủ địa đầu chợt tỉnh giấc! Thời đại biển đảo quý hơn vàng ngọc, kim cương. Ông khổng lồ Trung Quốc chợt nhận ra người tý hon Việt Nam “bé mà bé hạt tiêu”, từ cách đây mấy trăm năm đã nắm lấy chủ quyền suốt dải Hoàng Sa – Trường Sa dài dằng dặc. May quá, ông nhanh tay cướp được Hoàng Sa (1974) rồi vẽ ra cái “đường lưỡi bò” có thể thè ra thè mãi… Mới đây ông đặt giàn khoan, vẽ mới bản đồ, viết lại lịch sử, những bài học của bạo chúa Tần Thuỷ Hoàng đã thuộc làu làu./.

17 phản hồi to “VIỆT NAM “THUỘC TRUNG QUỐC” BAO GIỜ ?”

 1. thời đại Says:

  tôi sinh ra trong một chế độ cs,lịch sử của thời phong kiến suốt 4000 năm văn hiến của việt nam chúng tôi ko được quyền học,thế hệ của chúng tôi chỉ học đường lối chủ nghỉa cs,nếu ai có một tư tưởng phong kiến thì đảng cs gép vào tội diển biến hòa bình,cho nên đất nước việt nam chúng tôi chỉ biết việt nam thuộc trung quốc từ khi có đảng,đó là sự thật,vì tình đồng chí anh em từ khi có đảng cs

 2. Hoa Gió Says:

  Mấy kẻ chúng mày phải biết làm gì đi, động não đi mà cống hiến cho đất nước chứ không phải là cứ ngồi một chỗ để rồi mà gõ bàn phím nói láo như vậy. Chúng mày đang quá bố láo bố toét quá đấy, chúng mày chẳng hiểu gì về lịch sử lại còn đòi sủa về lịch sử. Chỉ có xuyên tạc lịch sử thì có.

  • Lê Văn Tám Says:

   Còn mày cống hiến gì cho đất nước chưa?

   • Khách Says:

    – Chưa ạ, nhưng cống hiến cho đảng csvn cũng là cống hiến cho đất nước, mà là đất nước …TQ hẳn hoi nhé.
    Cống hiến bằng cách lừa bịp nhân dân VN, ấy quên, bằng cách định hướng dư luận, hay còn gọi là làm nghề dư lợn viên. Vinh dự lắm.

 3. Đỗ Phủ Says:

  Cái thằng cha người Nga trắng đó mà các vị cũng đi nghe được hắn à? Hắn là thắng vớ vẩn nhất trong những thằng vớ vẩn, đừng có bao giờ tin vào hắn. Hắn nói chỉ để đem lại lợi ích cho Nga thôi. Việt Nam chúng ta mãi là Việt Nam, sao mà thuộc Quốc được chứ, bản thân Nga và Trung Quốc đều có tham vọng lãnh thổ như nhau mà.

 4. Tháp Bút Says:

  Sao mà cái ngành ngoại giao Nga lại có được những thằng quan chức thích thể hiện như thế nhỉ, sao mà lại có những thằng phát biểu câu nào là ngu câu ấy thế chứ, đúng là chúng nó hết trò rồi hay sao. Không thể hiểu được lũ bọn này nữa. Thế mà cũng là đồng minh, cũng là đối tác chiến lược cơ đấy.

 5. Sử Lược Says:

  Chuẩn, Việt Nam thuộc Trung Quốc bao giờ chứ. Việt Nam mãi là Việt Nam, còn Trung Quốc mãi là Trung Quốc, hoàn toàn chẳng hề có sự lệ thuộc hay gì ở đây cả. Chỉ có kẻ nào não nhỏ, hay não teo lại bằng quả nho mới có suy nghĩ như vậy mà thôi. Việt Nam cho dù bị xâm lược rồi cũng độc lập, tuyệt nhiên sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó được.

 6. Đinh Rượu Says:

  Đúng là ở Nga đang đào tạo ra những kẻ mang danh học giả, nhưng rất là bệnh hoạn, những kẻ chỉ biết đi bợ đít cho nước lớn để áp đặt vào lãnh thổ. Đúng là không chấp nhân được rồi. Vậy nên tôi nghĩ rằng một trong những việc mà các vị nên làm bây giờ là nên lên án những luận điệu của thằng cha học giả Nga kia về chủ quyền của Việt Nam.

 7. Hoàng Kan Says:

  Sao mà các vị còn nhắc lại cái câu này làm gì chứ, đã viết bài thì cần phải đập ngay vào mặt chúng nó luôn, phải vã vào mặt của mấy kẻ nào đang cố ý xuyên tạc sự thật lịch sử chứ. Việt Nam là Việt Nam, mặc dù đã từng có những thời điểm đã bị Trung Quốc đô hộ nhưng Việt Nam chẳng bao giờ là thuộc Trung Quốc cả.

 8. Lê Ninh Says:

  “Sống” làm sao mà đ/c cũ nó cũng khinh?

 9. Tùng Bím Says:

  Trung Quốc, Nga từ xưa tới nay là một trong số những nước luôn có tư duy bành trướng, với những tham vọng mang tính hoàng đế của các nước. Đó là những tham vọng hết sức tàn nhẫn, chà đạp lên quyền của các dân tộc khác. Ngay cả lịch sử Trung Quốc đã đặt ách đô hộ lên Việt Nam cả ngàn năm nhưng đó là chuyện đã rồi. Dân tộc Việt Nam sẽ mãi mãi thoát khỏi cái ách đó.

 10. Thế Tuấn Says:

  Xin thưa với tất cả các vị chưa hiểu là người Việt cũng như vị học giả người Nga kia rằng tất cả những gì mà các vị hiểu về đất nước còn quá ít. Đó là các vị đã tưởng nhầm rằng mọi thứ như các vị nghĩ, đó là dân tộc Việt Nam thuộc về nước ngoài. Sao mà dốt lịch sử đến mức thô thiển như vậy mà lại nói như vậy được.

 11. trọng lú Says:

  Thuộc trung quốc từ thời thằng Hồ chí minh súc vật đẻ ra cái chũ nghĩa cộng sản quái thai

 12. Phan Huy Says:

  Tiếng Biển Đông

  Mũi khoan cắm xuống Ly Sơn,
  Biển Đông cất tiếng uất hờn thở than:
  “Biển ta vốn đã nghìn năm,
  Được dòng Lạc Việt chọn làm quê hương.
  Cớ sao lũ giặc bắc phương?
  Ầm ầm kéo đến khoa trương thế thần.
  Máy bay tàu chiến tàu ngầm,
  Và giàn khoan khủng xăm xăm cắm dùi.
  Quân dân Đại Việt đâu rồi?
  Để cho cái lũ con trời cướp quê.
  Nhớ xưa Hưng Đạo lời thề,
  ‘Không phá tan giặc không về kinh đô.’
  Bây giờ cái đảng tặc Hồ,
  Đem đoàn múa nước làm trò yêu tinh,
  Chọc cười bọn cướp Cận Bình,
  Vừa khoan vừa nhịp tang tình tình tang.
  Bên trong thì đảng Việt gian,
  Thẳng tay trấn áp người dân biểu tình.
  Sợ rằng quần chúng bất bình,
  Thừa cơ đạp đổ tan tành đảng ma.
  Tổng Lú trốn biệt trong nhà,
  Van lơn xin gặp anh ba Cận Bình.
  Anh ba bận đón Pu tin,
  Âm mưu thành lập liên minh ma đầu,
  Để mà hổ trợ cho nhau,
  Dã tâm cướp bóc chư hầu đàn em.
  Pu tin vừa huậy U kren,
  Ngoặm đi được một cục nem ngon lành.
  Cận Bình thấy vậy cành nanh,
  Nhảy ra ăn có quyết giành biển đông.
  Hai anh kết bạn tâm đồng,
  Hiếp thằng em út một lòng thờ anh.
  Tội thay dân tộc Việt nam!
  Trao thân tướng cướp biết làm sao đây?
  Bao người chết chóc tù đày,
  Chỉ vì lên tiếng chống bầy Hán tham.
  Thì ra cái đảng nội xâm,
  Đã đầu hàng giặc theo chân tặc Hồ.
  Kể từ mật ước Thành đô,
  Là thôi nước Việt đã vào tay ai.”
  Tiền đồ tổ quốc buồn thay!

  http://fdfvn.wordpress.com

 13. Ng Oải Quốc Says:

  Thằng Nga nói vậy, thằng Phùng nói thêm “VN, TQ một nhà”!!!

 14. ABC Says:

  Đất nước đang bị xâm lăng, mà thấy một ông tướng Bộ trưởng BQP phát biểu tại Shangri-Lanhư thế, thật là tức đến … ói máu! Nó nói lên một điều Dân tộc này đã bị bán cho Tàu thật rồi.

 15. daotantri Says:

  Reblogged this on daotantri and commented:
  một bài hay cần xem xét;

Trả lời Sử Lược Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: