Đổi chác tệ hại với Việt Nam

VRNs (30.05.2014) – Washington Post – Đối mặt với áp lực gia tăng từ cộng đồng quốc tế và phải tìm kiếm các cam kết thương mại và an ninh từ cộng đồng này, chính quyền Việt Nam mới đây đã phóng thích năm tù nhân lương tâm. Tôi là một trong số đó.

140530003Những cuộc phóng thích tù nhân lương tâm như vậy luôn được hoan nghênh nhưng không được nhầm lẫn với những cải thiện nhân quyền thực sự. Ước tính có khoảng 400 tù nhân lương tâm tại Việt Nam đồng nghĩa ngay cả khi một số ít nhà bất đồng chính kiến ​​được thả thì một số lượng lớn vẫn còn bị giam cầm hoặc bị kết án tù. Nhiều người ở Đông Nam Á tin rằng Việt Nam đã thay thế Miến Điện ở vị trí nước có vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất trong khu vực.

Cộng đồng quốc tế thường chú trọng vào việc gây sức ép với Việt Nam để có thêm tù nhân được phóng thích. Cho dù một sự chú trọng như vậy đã giải thoát tôi khỏi nhà tù thì nó lại thường phản tác dụng như một cách tiếp cận ngoại giao. Chính phủ Việt Nam coi  tù nhân lương tâm như hàng hóa để đổi chác lấy các lợi ích an ninh và thương mại cũng như viện trợ từ Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác. Việt Nam đã tích trữ cả một kho tù nhân lương tâm cho mặc cả trong tương lai.

Sau khi Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và đạt được quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với Hoa Kỳ vào đầu năm 2007, chính quyền Việt Nam đã phát động một cuộc đàn áp tàn bạo nhằm vào các trí thức, nghệ sĩ, blogger, nhà báo, nhà hoạt động công đoàn và lãnh đạo tôn giáo. Cho đến bây giờ cuộc đàn áp này vẫn chưa dừng.

Các chính phủ thuộc thế giới tự do cần yêu cầu chính quyền Việt Nam hủy bỏ kho công cụ đàn áp của họ – bắt đầu bằng việc bãi bỏ các Điều 79 , 88 và 258 Bộ luật hình sự – và gắn lợi ích thương mại và an ninh trong tương lai với những cải cách pháp luật như vậy. Yêu cầu này không phải là quá nhiều: các điều luật hình sự này không chỉ vi phạm Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam là thành viên từ năm 1982 mà còn mâu thuẫn với chính Hiến pháp Việt Nam.

Mục đích duy nhất của những điều luật hình sự này là giữ cho chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại. Điều 88 cấm “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” là để bịt mồm những người chỉ trích Đảng cộng sản Việt Nam – các nhà báo và blogger và các nhà bất đồng chính kiến khác. Đây là một sự vi phạm trực tiếp Điều 16 Hiến pháp theo đó “không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị ” đồng nghĩa không ai có thể bị sách nhiễu hay truy bức, càng không thể bị bắt hay bị bỏ tù do có quan điểm chính trị trái với quan điểm của Nhà nước.

Trong khi đó, Điều 258 lại nhằm vào những người ” lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước “. Việt Nam không có ” tự do dân chủ ” thực sự nhưng Hiến pháp hứa hẹn cho công dân quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin, quyền tự do tín ngưỡng, quyền hội họp, lập hội. ” Lợi dụng quyền” là một khái niệm mà chính quyền Việt Nam tạo ra nhằm phá hoại Hiến pháp để tự do thực thụ duy nhất mà công dân Việt Nam có được là hoàn toàn tán thành các chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nếu như Điều 88 và Điều 258 nhằm vào những người bất đồng chính kiến với tư cách cá nhân thì Điều 79 được thiết kế để cản những người bất đồng chính kiến ​​tập hợp thành tổ chức để cạnh tranh chính trị. Điều luật hình sự này được sử dụng để chống lại bất kỳ ai tổ chức phản đối một cách ôn hòa sự thống trị của Đảng cộng sản Việt Nam hoặc các chính sách của đảng này. Các công đoàn lao động độc lập, các đảng phái chính trị mới ra đời, các tổ chức tôn giáo, các hội đoàn xã hội dân sự không chịu sự giám sát của chính quyền – tất cả đều có thể bị nghiền nát bởi Điều 79.

Hai phần ba số tù nhân lương tâm bị kết án theo 3 điều luật hình sự này. Những tù nhân lương tâm này có thể không được nhiều người ở đây, tại Hoa Kỳ, biết tới nhưng họ là những anh hùng với nhiều người trong chúng tôi, những người muốn xây dựng một nước Việt Nam vừa thịnh vượng vừa bảo vệ các quyền con người cơ bản và pháp quyền.

Cư trú tại Hoa Kỳ cho tôi quyền tự do bày tỏ quan điểm và đó là điều tôi biết ơn nhất. Vì vậy, tôi trân trọng yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ sử dụng tất cả kênh song phương và đa phương có liên quan gồm các cuộc đàm phán về thương mại và an ninh cũng như các khoản cho vay từ các tổ chức tài chính quốc tế để buộc chính quyền Việt Nam hủy bỏ ngay lập tức các điều 79, 88 và 258 Bộ Luật hình sự và trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm bị kết án theo những điều luật này.

Chỉ có loại bỏ các công cụ đàn áp của chính quyền mới có thể có những cải thiện nhân quyền thực sự và không thể đảo ngược tại Việt Nam.

Cù Huy Hà Vũ

WASHINGTON POST 17.05.2014

27 phản hồi to “Đổi chác tệ hại với Việt Nam”

 1. van nguyen Says:

  Bươc Dầu TS.Cù Huy Hà Vũ tạo dược “Tiếng Vang ” trên báo Mỹ .
  1.Trươc hết ,kính mời Quí vị lướt qua 3 comments nhiều thiện cảm với TS.Cù Huy Hà Vũ :về nội dung và khả năng ngoại ngữ.
  COMMENTS :
  a/Steeleyscotty
  5/18/2014 6:59 PM EDT
  Nothing has changed in Vietnam, just time marching on. Those of us who fought there know how brutal the Vietnamese people can be to each other. Uncle Ho is dead, but he lives on in Vietnam’s brand of communism.
  Không có gì thay đổi ở Việt Nam,thời gian cứ thế mà diễn tiến .Những người của chúng ta từng chiến đầu ở đây đều biết người Việt nam có thể tàn nhẩn với nhau ra sao .Bác Hồ dã chết nhưng ông ta vẫn còn sống trong cái nhãn hiệu của đảng Cộng Sản Việt Nam.
  b/GWGOLDB
  5/18/2014 2:59 PM EDT
  Am I wrong in assuming that what we’re reading is the work of a translator and, in fact, Mr Cu does not know English so well? If that is the case, the Post should list the translator’s name, because that is whose words we are really reading, not Cu’s.
  Tôi có lầm chẳng khi cho rằng điều mà chúng ta đang đọc là tác phẩm của một ngưởi thông dịch ,và nếu đúng như vậy thì chẳng lẽ Ông Cù không rất thong thạo tiếng Anh sao ?Nếu ông không thông thạo tiếng Anh ,thì Washington Post phải ghi tên người thông dịch vỉ những từ dó là của người mà chúng ta dang dọc, không phải là của ông Cù ?
  c/,AbDeRite
  5/18/2014 6:10 AM EDT
  Dear Sir,
  You have my sympathy and my respect. Such behavior by your home country’s government is despicable. No one should ever be treated in such a fashion as you and your fellow country’s citizens have been, and continue to be treated. I wish there was something I could do to help.
  I know I am but one American with limited means, but I have my voice and my pen, and my computer. Is there anything I can do as a lone American? Leave names and addresses to write on yours and others’ behalf, if you think it would help.
  I bid you Peace and Progress
  AbDeRite

  2014/05/18 06:10 EDT
  Thưa Bạn,
  Bạn có sự thông cảm tôn trọng tôi. Hành vi như vậy của chính phủ nước của bạn là đê hèn. Theo lẽ không ai phải chịu dối xử kiểu như bạn và đồng bào cả nước của bạn dã từng phải chịu ., và tiếp tục chịu dối xử như thế. Tôi muốn có một cái gì đó tôi có thể làm để giúp đỡ.
  Tôi biết tôi chỉ là một người Mỹ với phương tiện hạn chế, nhưng tôi có tiếng nói và cây bút và máy tính của tôi. Phải chăng dó tất cả những diều mà một người Mỹ dơn dộc như tôi có thể làm được ? Hãy để lại các tên và địa chỉ để viết nhân danh bạn và người khác, nếu bạn nghĩ rằng chuyện này có ích .

  Chúc bạn Bình An và Tiến bộ

  2.Và sau dây nguyên bản Tiếng Anh của TS.Cù Huy Hà Vủ trên Washing Post :

  By Cu Huy Ha Vu, Published: May 16
  Cu Huy Ha Vu is a constitutional scholar who twice sued Vietnam’s current prime minister for unlawful conduct. Since his release from a Vietnamese prison last month, he has lived in Northern Virginia.
  Facing mounting pressure by the international community and seeking trade and security commitments, the Vietnamese government recently released five prisoners of conscience. I was one of them.
  Such releases are always welcome, but they should not be confused with actual human rights improvements. There are an estimated 400 prisoners of conscience in Vietnam. Even as a handful of dissidents were released, a larger number were detained or sentenced to prison terms. Many in Southeast Asia believe that Vietnam has replaced Burma as the region’s worst violator of human rights.
  The international community often focuses on pressing Vietnam for more prisoner releases. While I benefited from such attention, it often backfires as a diplomatic approach. The Vietnamese government treats prisoners of conscience as commodities to barter with the United States and other Western countries for security and trade benefits as well as foreign aid. Vietnam has stocked a reserve of prisoners of conscience for future bargaining.
  After Vietnam became a member of the World Trade Organization and gained permanent normal trade relations with the United States in early 2007, the Vietnamese government launched a brutal crackdown that has swept up intellectuals, artists, bloggers, journalists, labor activists and religious leaders. It goes on to this day.
  Governments in the free world should demand that the Vietnamese government dismantle its arsenal of instruments for repression — starting with the repeal of Articles 79, 88 and 258 of its penal code — and link future trade and security benefits to such legal reforms. It is not too much to ask: These laws are not only a violation of the International Covenant on Civil and Political Rights — to which Vietnam has been a party since 1982 — but also contradict the Vietnamese constitution.
  The sole purpose of these laws is to ensure the survival of the regime of the Vietnamese Communist Party. Article 88, which prohibits “propaganda against the State of the Socialist Republic of Vietnam,” silences critics of the party — journalists and bloggers and other dissidents. This is a direct violation of Article 16 of the constitution, which says “no person shall be discriminated against in political life” — in other words, no one may be harassed or persecuted, much less arrested or jailed, because of political views that are contrary to the views of the state.
  Article 258, meanwhile, targets those “taking advantage of the right to democratic freedoms in order to violate the interests of the State.” Vietnam has no true “democratic freedoms,” but its constitution promises citizens their rights to freedom of expression, information, religion, assembly and association. “Taking advantage” of one’s rights is a notion the government concocted to undermine the constitution so that the only real freedom Vietnamese citizens have is to completely agree with the Communist Party’s policies.
  While Articles 88 and 258 target individual dissidents, Article 79 is designed to prevent dissidents from organizing themselves to compete politically. This law is used against anyone who peacefully organizes to oppose the party’s dominance or its policies. Independent labor unions, nascent political parties, religious organizations, civil society associations that refuse to submit to government oversight — all can be crushed by Article 79.
  Two-thirds of the known prisoners of conscience are imprisoned under these three articles, including Nguyen Van Hai (blogger Dieu Cay), Catholic priest Nguyen Van Ly, Protestant pastor Duong Kim Khai, Ta Phong Tan, Ho Thi Bich Khuong, Vo Minh Tri, Nguyen Van Lia, Dang Xuan Dieu and Tran Huynh Duy Thuc. While these names may not be familiar to many here in the United States, they are heroes to those of us who want to build a Vietnam that is both prosperous and protects fundamental human rights and the rule of law.
  My residence in the United States affords me the freedom to express my opinions, and for that I am most grateful. Thus, I respectfully urge the U.S. government to use all relevant bilateral and multilateral venues, including negotiations on trade and security as well as loans from international financial institutions, to seek the immediate repeal of Articles 79, 88 and 258, and the unconditional release of all prisoners of conscience charged under these articles.
  Only by dismantling the instruments of repression will there be real and irreversible improvements in human rights in Vietnam.

 2. Hoa Gió Says:

  Có gì mà phải đổi chác tệ hại cơ chứ. Việt Nam là một nước có độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đó là điều không thể thay đổi, không thể nhún nhường rồi, làm gì có chuyện thích thế nào thì là thế ấy. Người Mỹ tuy mạnh nhưng cũng đã thất bại ở Việt Nam, người Mỹ không thể muốn cái gì thì có thể được cái ấy được, như thế là không chấp nhận được.

 3. Đỗ Phủ Says:

  Làm gì có chuyện đổi chác tệ hại chứ, chẳng có sự đổi chác gì ở đây cả đâu các vị rận chủ nhé. Trước sau gì thì các vị cũng chỉ làm trò hề mà thôi. Một trong số những kẻ như các vị rồi sẽ hiểu thế nào là sự trừng trị, cứ không biết gì đã đành lại còn ngồi mà hóng hớt, đúng là một sự ngu dốt đến mức liều lĩnh.

 4. Khách Says:

  Có nhiều ông, nhiều như… @ Hoa Gió, muốn làm cố vấn cho Bộ Chính trị Đcsvn, nhưng ai cho làm? Hết thời lừa bịp nổi nhân dân rồi, các Lợn dư luận ạ.

 5. Tháp Bút Says:

  Tuyệt nhiên chẳng hề có sự đổi chác gì ở đây cả. Mỹ là Mỹ mà Việt Nam là Việt Nam, đó là chuyên bình thường, Việt Nam và Mỹ cùng đàm phán để ký kết các hiệp định có lợi cho cả hai nước, có gì đâu mà đổi với chác chứ, đúng là lắm kẻ cứ ngồi một chỗ không có thông tin gì rồi suy diễn ra vậy thôi.

 6. Sử Lược Says:

  Lại việc nhắc đến cái gọi là tù nhân lương tâm nhưng chẳng có định nghĩa hay là gì cả, chỉ nhắc đến một cách vớ vẩn như vậy mà thôi. Sao mà biết thế nào là tù nhân lương tâm đây hả các vị. Những lời mà các vị nói chỉ là viển vông và vớ vẩn nhất mà thôi. Việt Nam không có sự đổi chác gì ở đây hết.

  • van nguyen Says:

   Mở Rộng Tầm Nhìn theo Hương Khai Dân TRí , Chấn Dân Khí, Hậu Dân Sinh…Mời Bạn đọc Định nghĩa thế nào là tù nhân luong tâm .Có bột mới gột nên hồ …có kiến thưc cơ bản về vấn dề thì mới tham gia thảo luận được ,nếu không thì chỉ là chuyện chẳng có gì dể nói với ban
   Tù nhân lương tâm
   Tù nhân lương tâm (tiếng Anh: Prisoner of conscience) là một thuật ngữ được đặt ra bởi các nhóm đấu tranh cho nhân quyền thuộc Tổ chức Ân xá quốc tế trong đầu thập niên 1960. Thuật ngữ này có thể đề cập đến bất cứ ai bị bỏ tù vì lý do chủng tộc, tôn giáo, màu da, ngôn ngữ, xu hướng tình dục, niềm tin hay lối sống của họ, miễn là họ đã không sử dụng hoặc ủng hộ bạo lực. Thuật ngữ này cũng chỉ những người đã bị cầm tù và / hoặc bị bách hại vì biểu lộ niềm tin theo lương tâm của họ cách không bạo động.
   Định nghĩa
   Ngày 28 tháng 5 năm 1961, bài báo Các tù nhân bị bỏ quên đã khởi đầu chiến dịch Lời kêu gọi cho Tổ chức Ân xá Quốc tế năm 1961 và lần đầu thuật ngữ tù nhân lương tâm được định nghĩa [1].
   . Bất kỳ người nào mà thân xác bị kiềm chế (do bị cầm tù hay cách khác) vì biểu lộ – dưới mọi hình thức của các từ ngữ hoặc ký hiệu – bất kỳ ý kiến mà họ quan niệm một cách trung thực và không ủng hộ hoặc chấp nhận việc bạo hành cá nhân”. Chúng tôi cũng loại trừ những người đã âm mưu với một chính phủ nước ngoài để lật đổ chính phủ của chính họ.
   Các mục tiêu chính cho chiến dịch kéo dài một năm này, được thành lập bởi luật sư người Anh Peter Benenson và một nhóm nhỏ các nhà văn, học giả, luật sư, đặc biệt là người thuộc giáo phái Quaker hoạt động cho hòa bình Eric Baker, là xác định từng cá nhân các “tù nhân lương tâm” trên toàn thế giới và sau đó đấu tranh có tổ chức cho việc phóng thích họ. Trong đầu năm 1962 chiến dịch đã nhận được hỗ trợ đủ của công chúng để trở thành một tổ chức thường trực và được đổi tên thành Tổ chức Ân xá Quốc tế.
   Theo luật pháp nước Anh, Tổ chức Ân xá Quốc tế được xếp loại là một tổ chức chính trị và do đó bị loại trừ khỏi cương vị tổ chức từ thiện được miễn thuế [2]. Để làm việc cho mục đích này, “Quỹ vì người bị bức hại” được thành lập vào năm 1962 để nhận của cải quyên tặng để hỗ trợ cho tù nhân và gia đình họ. Quỹ này sau đó được đổi tên thành “Quỹ chống án cho các tù nhân lương tâm” và ngày nay là một quỹ từ thiện riêng biệt và độc lập cung cấp cứu trợ và phục hồi chức năng cho các tù nhân lương tâm ở Anh và trên khắp thế giới[3]. Từ khi thành lập, Tổ chức Ân xá quốc tế đã làm áp lực các chính phủ để giải phóng những người mà Tổ chức này coi là tù nhân lương tâm [4][5]
   Ngược lại, chính phủ các nước có xu hướng độc tài Đảng Trị nhu Việt Nam phủ nhận rằng các tù nhân đặc thù được Tổ chức Ân xá quốc tế xác định là tù nhân lương tâm, trên thực tế, thực sự là một mối đe dọa cho an ninh của đất nước[6]. Cụm từ này hiện nay được sử dụng rộng rãi trong các cuộc thảo luận chính trị để mô tả một tù nhân chính trị, đã hoặc chưa được tổ chức Ân xá Quốc tế nhìn nhận, tuy cụm từ có một phạm vi và định nghĩa khác nhau hơn là tù nhân chính trị[7].Bạn có thác mắc thế nào là tù nhân chính trị không ?Nếu Tạ Phong Tần Diếu Cầy , Trương Duy Nhất Lê Công Dịnh bạn không nhận là tù nhân luong tâm thì gọi họ là TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VẬY …
   Source :Wikipedia .

 7. Khôi Says:

  CHHV không tham nhũng, giỏi tiếng Anh – quá tốt!

 8. Đinh Rượu Says:

  TTP là một hệ thống mới mà chúng ta mong muốn tham gia vào để giống như là những người xây dựng ngay từ đầu để tránh mối quan hệ khó khăn với bọn Tàu cộng, đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Vì thế nhưng việc chúng ta vì như thế mà đánh đổi đi những giá trị của chúng ta, như thế là không hợp lý. Chúng ta có những giá trị cần phải giữ gìn.

 9. Thành Luân Says:

  Phải chăng ý các vị là đang muốn nói đến việc Việt Nam ký TTP với Mỹ là việc đánh tráo, trao đổi tù nhân? Chắc là chẳng phải có chuyện đó chứ, dẫu vẫn biết mấy kẻ chống Nhà nước kia luôn được sự bảo trợ của nước ngoài nhưng không có nghĩa rằng là Việt Nam làm những việc phá hoại pháp luật như thế.

 10. Chạch Says:

  VNCS vào được TPP? Bao giờ chạch đẻ ngọn đa…

 11. D.N.L. Says:

  Dạo này,blog BĐX.có nhiều “người lạ” cùng một lò đến…
  kiếm ăn nhỉ ?

 12. Tùng Bím Says:

  Việc Việt nam thả một số kẻ phạm tội, mà cụ thể nhất là những kẻ thân Mỹ có tư tưởng chống phá cách mạng đó là chính sách nhân đạo và khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta. Điều này lại làm cho những kẻ có tư tưởng chống đối tưởng bở rằng là một cuộc trao đổi và mặc cả, đúng là ảo tưởng chính trị. Thưa với các bạn rằng sẽ tuyệt nhiên không có chuyện đó đâu nhé.

  • van nguyen Says:

   TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ –
   Rất nhiều vị đua ra comment thiếu cơ sở kiến thưc cơ bản-Cần trang bị thêm bớt di phần ngụy biện gây nhiễu cuộc thào luận dứng dán và xây dựng –
   Mời đọc định nghĩa trên WIKIPEDIA về tù nhân chính trị :
   Tù nhân chính trị hay Phạm nhân chính trị, chính trị phạm là một người bị giam giữ trong nhà tù hay quản thúc tại gia do hình ảnh hay chính kiến, hành động của người này bị chính quyền xem là đe dọa hay thác thức đến quyền lực của chính quyền hay an ninh và chủ quyền quốc gia. Đây cũng là trường hợp một phạm nhân chính trị bị giam giữ nhưng không qua xét xử công khai theo đúng thủ tục pháp lý. Một tù phạm chính trị cũng có thể là tù nhân lương tâm bị tước quyền tại ngoại hầu tra có bảo lãnh và quyền được tha theo lời hứa danh dự. Trong nhiều án, tòa án sẽ đưa ra các chứng cứ ngụy tạo để che giấu tính chất chính trị của vụ án để tránh bị trong quốc tế và trong nước quốc gia đó lên án là vi phạm nhân quyền và đàn áp những người bất đồng chính kiến

 13. Thế Tuấn Says:

  Lại một bài viết ra sức vu khống tình trạng dân chủ nhân quyền là thế nào? Việt Nam giam giữ một số kẻ chống phá Nhà nước thì có gì là sai đâu nhỉ, ấy vậy mà bọn này lại cho rằng đó là tù nhân lương tâm là thế nào. Đúng là một lũ khốn, chúng bằng tất cả mọi thứ để mà vu cáo chính quyền. Vừa rồi đã có một đợt thể hiện sự khoan hồng của Nhà nước Việt Nam rồi còn gì?

 14. Thế Võ Says:

  Sự việc Việt Nam bắt một số người là bởi những kẻ đều có liên quan tới việc chống đất nước. Những kẻ đi nhận tiền tài trợ của nước ngoài để về làm rối loạn đất nước hòng trục lợi thì hóa ra chẳng phải là đang hại nước hại dân sao. Bắt bọn nó là đúng quá đi chứ, có gì mà sai nữa đâu.

 15. noi Says:

  @ thế vỏ nói ơi.cái dòng họ nhà mày trước đây là bần cố nông,còn gọi là nông nô,bây giờ mày được đảng cs cho phép dòng họ nhà mày có quyền ăn cướp của dân,nay nhà mày có nhà lầu xe hơi có biệt thự,những người dân oan và bất đòng chính kiến thì đảng của dòng họ nhà mày nói là chống đảng chống chính phủ,mày cứ thử xem mấy ngày nay cs trung quốc đưa giàn khoan vào lảnh thổ việt nam,có thằng cs như dòng họ nhà mày bán nhà xe cộ đưa tiền cho ngư dân cùng ngư dân ra biển để giữ biển đảo hay ko,hay là kêu gọi mọi người dân đen chúng tao đóng góp,cái miếng cs dòng họ bọn bây thì dân chúng tao đả biết rồi,nào là vì đảng mà phải hy sinh,nào là nhờ đảng mới có ngày hôm nay,ngay mai đây cs ko còn trên đất nước việt nam thì 4 triệu đảng viên cs dòng họ nhà mày tự tử vì lý tưởng cs hết sao,nếu sống thì ăn nói sao đây,cho nên mày muốn nói muốn chưởi thì qua trang châu xuân nguyển để mà chưởi

 16. trọng lú Says:

  Mấy thằng cộng sản xạo L thôi, bắt rồi thả, thả rồi bắt thôi ..chiêu nầy xưa cũ mèm rồi, làm đéo gì lừa bịp quốc tế…lũ ăn mày việt nam chỉ giỏi nhất là bú cặc Tàu khựa

 17. Phan Huy Says:

  Cờ Sao Máu Từ Đâu?

  Cờ sao máu phải chăng cờ tổ quốc?
  Ngàn lần không, không phải, bạn tôi ơi!
  Cờ sao máu cũng là cờ nô dịch
  Là đàn em cờ liềm búa mà thôi.

  Kẻ nô dịch là một già du đãng
  Đức thì hèn tài cán chẳng là bao
  Đã xung phong làm tôi tớ Nga Tàu
  Rước chủ nghĩa phi nhân về thần phục.

  Hắn lập đảng tự phong làm đầu mục
  Trương lá cờ của đảng cướp Lê nin
  Rồi rập khuôn theo mẫu mực đàn anh
  Hắn ỉa són thêm lá cờ sao máu.

  Với thủ đoạn lưu manh và ma giáo
  Đảng búa liềm gian ác một mùa thu
  Lợi dụng nhiễu nhương tranh sáng tranh mù
  Xổ cờ máu bịp người dân cướp nước.

  Kể từ đó tóc tang tràn sông núi
  Khi đảng Hồ tuân lệnh đảng Lê nin
  Bằng máu xương chết chóc của dân mình
  Dương cờ máu làm tốt đầu xâm lược.

  Cờ sao máu chính là cờ cướp nước
  Vấy máu đào hàng chục triệu sinh linh
  Cớ sao gọi là lá cờ tổ quốc?
  Cho tủi hồn bao kẻ đã hy sinh.

  http://fdfvn.wordpress.com

 18. Trần Phú Says:

  Mấy bạn DLV nói cho có. Nghe chán thấy mẹ! Người bình thường đọc là muốn chửi thề rồi! Đại khái, các bạn bênh vực chế độ tham nhũng thì người ta các bạn là loại gì rồi! Chán ngấy!

 19. Tôn thọ tường Says:

  Nếu chỉ riêng hoa kỳ quan tâm đến nhân quyền tại việt nam thì bọn cộng sản chó má nói đó là “âm mưu của đế quốc mỹ” nhưng ngay như là ca-na-đa, cộng đồng châu âu, úc, nhật bản nói tóm lại là tất cả các quốc gia văn minh giầu có đều lên tiếng chỉ trích bọn cộng chó việt nam là vi phạm và chà đạp lên quyền con người. Thử hỏi thế giới hơn 200 nước thì được mấy thằng đi theo cái chủ thuyết mác-lê chó ma. Mặt khác bọn chó cộng sản việt nam(kể cả bọn chó tầu cộn) ngoài mồm thì chửi mỹ lôm lổm nhưng lại cứ muốn đưa con cháu của chúng sang mỹ,úc,nhật,châu âu du học. Chửi “bọn tư bản thối nát,đang giãy chết” thì đưa con cháu củ chúng sang đó học cái thối nát mà làm gì. Và nữa tiền vàng lại cứ mở tài khoản và gửi ở bên mỹ để là gì. Nói tóm lại bọn cộng sả chó má nó cũng thừa biết thể chế của chúng là thối nát,dã man, độc ác mất hết tính người nhưng vì quyền lợi vì chiếc ghế và vị thế đè đầu cưỡi cổ chúng cho nên chúng muốn duy trì chế độ của chúng bằng bất cứ giá nào như lời dạy của hồ tặc”đảng ta là đảng cầm quyền” “không chia sẻ quyền lực cho bất cứ ai”,điều này có nghĩa là chúng muốn duy trì sự thống trị của chúng mãi mãi, “bọn dân đen” mãi mãi phải là lũ người bị đè đầu cưỡi cổ. ĐÉO MẸ TỔ SƯ CHA BỌN CỘNG SẢN CHÓ MÁ!!!

 20. Nam Says:

  Sao có nhiều cm giống như của một người áy nhỉ, có thay đổi từ ngữ nhưng cách diễn đạt giống hệt nhau ^_^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: