Archive for Tháng Năm 8th, 2014

Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa (9)

Tháng Năm 8, 2014

Phạm Thành

9

Bọn Pháp muốn giết tôi từ khi tôi mới lọt lòng.

Hò Văn Đản cũng không muốn tôi sống, vì ông ta cho rằng, một nước không thể có hai vua, một địa linh không thể có hai thánh.

Ở nước Mynga ta, Trời – Đất đã cho Hò Văn Đản mang bản mệnh Đụn Sơn phân giải, Bò Đái thất thanh… thì quyết không để cho ai có bản mệnh Núi Nội giải phân, Cầu Chày thất thanh,.… được nữa.

Nhưng, Hò Văn Đản tuy được dân gian tôn là thánh, nhưng ông ta cũng có chim như bao người đàn ông khác. Cái chim của ông ta lại thích chọc chui vào háng đàn bà, con gái như bao nhiêu cái chim khác, nên ông ta không thể thắng được Trời, được Đất, vì vậy mà tôi không thể chết.

(more…)

Tin Nhanh 02: Hà Nội – Sài Gòn thông tin liên tục. Nội bộ chính quyền không đồng nhất

Tháng Năm 8, 2014

Theo Blog Lexuanquang

Thùy Trâm vào Thứ Năm, ngày 08 tháng 5 năm 2014

“…Một sĩ quan cấp cao ở Hà Nội cho biết, cuộc biểu tình dự kiến này, nằm trong kịch bản phản ứng nhanh, nhằm chuẩn bị đối phó với Trung Quốc. Đã có tin công an ở hai thành phố lớn Sài Gòn, Hà Nội đang chựng lại với quyết định này. Thậm chí, cũng có tin rằng Hà Nội sẽ được biểu tình trong kiểm soát và trà trộn, nhưng Sài Gòn thì sẽ bị kềm chặt….”

(more…)