Câu chuyện Chủ nhật: Ông Hồ Chí Minh viết như thế là có chủ ý.

Gửi các đại bồi bút đất Việt.

Bà Đầm Xòe

Mấy năm gần đây khi kinh tế nước nhà rơi vào tình trạng be bét do các nhóm lợi ích tác oai tác quái lòng tham vô độ gây nên, các chùa chiền miếu mạo thi nhau tạc văn bia với những giáng bút tiền nhân làm ồn ào, náo loạn cả thế giới thần linh.

Một trong những văn bia ở miếu chùa được dư luận quan tâm là những giáng bút của đại xu hào xào sáo Vũ Khiêu và sáu câu lục bát đoạn nói về Quang Trung – Nguyễn Huệ trích trong Diễn cả lịch sử nước ta viết năm 1941 của ông Hồ Chí Minh được tạc ở một miếu mạo nào đó thuộc tỉnh Nghệ An. Sáu câu diễn ca đó như sau:

Nguyễn Huệ là kẻ phi thường

Mấy lần đánh đuổi giặc Xiêm, giặc Tàu

Ông đà chí cả mưu cao

Dân ta lại biết cùng nhau một lòng

Cho nên Tàu dẫu làm hung

Dân ta vẫn giữ non sông nước nhà…

Có người cho rằng ông Hồ Chí Minh gọi người anh hùng Quang Trung – Nguyễn Huệ như vậy là sách mé thiếu tôn trọng. Ông Vũ Khiêu cũng cho như vậy và vì vậy mới xào sáo một đoạn văn khác khắc đè lên văn ông Hồ Chí Minh. Sự việc được giới văn bút nước nhà làm ồn ả trong nhiều năm, tất cả đều phản đối ông Vũ Khiêu và cho rằng ông Hồ Chí Minh dùng từ kẻ với người anh hùng Quang Trung – Nguyễn Huệ như thế là đúng. Vì, trong diễn ca lịch sử này ông Hồ Chí Minh còn “gọi” đến ba lần Lý Công Uẩn là kẻ – Công Uẩn là kẻ phi thường vì từ kẻ là từ sang trọng, nó đã được sử dụng với sĩ thành kẻ sĩ; được dùng với người nông phu, tôn trọng người nông phu Ăn qủa nhớ kẻ trồng cây.

Tôi cảm thấy sự bênh vực theo lý lẽ trên chỉ là ngụy biện thuộc tư duy nhân cách của một quân tử rởm hay trí thức rởm của thời nay.

Danh từ nhân xưng kẻ đã có từ lâu đời. Chả thế mà, từ kẻ khởi thủy dùng để chỉ một người rồi theo đà phát triển của xã hội phát triển thành danh từ nhân xưng chỉ nhiều người: (những kẻ) và còn chỉ cả địa danh: Kẻ Chợ, Kẻ Sặt, Kẻ Đằng, vân vân nữa. Từ kẻ hẳn đã có từ mấy trăm năm nay rồi? Ở thời vua Lê, chúa Trịnh dân Việt mình đã biết dùng từ kẻ. Cụ Trạng Quỳnh đã có thơ: Ông là kẻ cả trong làng đó sao.

Về hình thức, đại từ nhân xưng kẻ dùng để phân biệt với các đại từ danh xưng khác như: thằng, mày, anh, tôi, ông, bác, vân vân. Về ý nghĩa nó biểu hiện một thái độ tôn trọng hay không tôn trong người này với người kia. Chẳng hạn, gọi mày tao chi tớ là cách gọi xuồng xả bạn bè thân thiết cùng trà lứa với nhau; gọi anh là thể hiện sự kính trọng người đó; gọi cô, gì, chú bác, ông bà, ngoài tuổi tác, ngoài tôn ty trật tự trong gia đình dòng họ, nó còn thể hiện sự kính trọng với người đó.

Trong các danh từ nhân xứng, từ kẻ được dùng để chỉ một nguời hoặc cả một tập thể nào đó không được xã hội coi trọng. Vì sao họ không được coi trọng? Chẳng hạn từ Kẻ Chợ là để chỉ những kẻ chuyên lê la ở chợ, sống bằng thủ đoạn mua rẻ, bán đắt kiếm lời mà sống. Những người này mang đặc tính mồm mép dẻo quẹo, tín nghĩa sấp ngửa như trở bàn tay. Trong một xã hội nông nghiệp tự cung, tự cấp kéo dài cả ngàn năm thì những người không trực tiếp làm ra hạt thóc củ khoai kia chỉ bằng thủ đoạn nước bọt ma lanh, sấp ngửa mua rẻ bán đắt được xem như những người không tốt, không lương thiện, nên cả xã hôi mới đồng thanh gọi là kẻ, biểu hiện thái độ coi kinh.

Từ đó, nhưng người không tốt thì dân Việt Nam ta từ thượng cổ đến nay đều bị người đời gọi là kẻ: Kẻ cắp, kẻ trộm, kẻ giết người, kẻ hiếp dâm, kẻ đào tẩu, kẻ đào tường, khoét ngạch… Ngay những người có chức sắc trong làng ở thời vua Lê, chúa Trịnh, nếu ai đó không tôn trọng vị chức sắc này, người đó cũng gọi ông có chức sắc kia là kẻÔng là kẻ cả trong làng (Thơ Trạng Quỳnh); đối với những người có chiến công hiển hách, thậm chí là người hùng, người anh hùng, nếu họ có tì vết về đạo đức, văn hóa người dân không thể bỏ qua, dân ta sẽ không tôn trọng, dân ta cũng gọi người đó là kẻ anh hùng.

Ông Trạng Quỳnh, như câu thơ trích ở trên, đã lộ rõ sự thiếu tôn trọng của ông đến người có chức sắc trong làng nên mới gọi người có chức sắc trong làng là kẻÔng là kẻ cả trong làng, nên nhất định không tự xưng mình là kẻTôi là kẻ sang trong nước” mà lại là: “Tôi là người sang trong nước”.

Như vậy, người Việt nói tiếng Việt từ thượng cổ đến nay đều xếp đại danh từ nhân xưng kẻ nhằm để chỉ những người không tốt, hoặc tuy là người hùng, người anh hùng nhưng có tì vết, đặc biệt là tì vết về đạo đức, văn hóa.

Còn đem chữ kẻ trong kẻ sĩ và chữ kẻ trong Ăn quả nhớ kẻ trồng cây để đoan chắc chữ kẻ là chữ tôn trọng người khác thì không khác gì thằng Bờm vác ngang cây tre đi trong vườm rậm.

Kẻ trong Ăn quả nhớ kẻ trồng cây ở đây mang hàm nghĩa gì?

Người nông phu, một tầng lớp đông đảo nhưng thấp cấp, cũng là thấp hèn nhất trong xã hội bị xã hôi coi thường nên phải gạt nước mắt, tự đau ở trong lòng mà kêu than với xã hội, với mọi người rằng: các ngài ăn quả của kẻ này cũng nên đoái hoài đến kẻ thấp hèn này một tí vì có được quả cho các ngài ăn kẻ hèn mọn này đã phải một nắng, hai sương vất vả quanh năm. Văn hóa phổ biên của nước Việt ta khi con người rơi vào hoàn cảnh phải rên xiết thì chẳng bao gìơ dám xưng các đại từ nhân xưng như là tao đây, ông đây, bác đây… với người khác. Có chẳng chỉ có kẻ sĩ kiếm ăn bằng lối bám đít cường quyền, cạy mình có chữ, có hiểu biết hơn người nông dân khi bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn mới làm mình, làm mấy đe dọa cường quyền, tôi cũng là kẻ đây, tôi sẽ chiến đấu với các ông với tư cách một kẻ. Thực tế sĩ và nông ở nước mình có khác mấy gì nhau. Nó cùng có chung mẫu số: Nhất sĩ nhì nông/ cắp bát chạy rông/ Nhất nông nhì sĩ.

Xem ra cách của người được từ kẻ gắn vào chẳng có gì để mà tôn trọng.

Do vậy, dùng hai danh từ nhân xưng kẻ sĩ” hay Ăn quả nhớ kẻ trồng cây để đưa ra kết luận cho đó là sự tôn trọng của ông ông Hồ Chí Minh đến hai vị vua kia, bản chất chỉ là đánh tráo khái niệm với mục đich nâng bi là hết sức rõ ràng.

Tôi thì tôi thấy ông Hồ Chí Minh dùng từ kẻ cho hai vi vua kia có cái lý của nó. Vì sao vậy? Vì, Lý Công Uẩn chẳng là một đứa con hoang giữa nhà sư với nữ hành khất họ Phạm ư? Lý Công Uẩn chẳng đã cướp ngôi của nhà Tiền Lê ư? Làm tôi mà cướp ngôi của chủ, sao không thể gọi là kẻ?

Quang Trung – Nguyễn Huệ chính sử nhà Nguyễn chẳng đã gọi là đám giặc cỏ Tây Sơn ư? Quang Trung – Nguyễn Huệ chẳng đã đào mồ mã tổ tiên tám đời nhà Nguyễn lấy xương cốt rồi đem đổ xuống sông ư? Quang Trung – Nguyễn Huệ chẳng đã đốt thành Thăng Long, đốt khu nghĩa địa vua Lam Kinh ư? Quân của Quang Trung – Nguyễn Huệ hành quân đến đâu chẳng đã cướp, giết, hiếp tan tành làng mạc, xóm thôn ở nơi đó ư?.

Hành vi của quân, tướng như vậy, chẳng lẽ không thể dùng từ kẻ ở đây?

Đó là tì vết của hai người anh hùng này.

Đó chẳng phải cái lý để ông Hồ Chí Minh hạ bút như vậy sao?

Hoặc nếu tâm ông không phải như vậy thì có thể ông bí từ mà dùng từ thiếu tôn trong đến hai vụ vua này như vậy, nó cũng là điều có thể, vì như Khổng Phu Tử dạy Thánh nhân nói mười điều cũng có điều không dùng được hay như chân lý vận vật ngọc còn có vết.

Thơ trong Nhật ký trong tù thì bài nào cũng hay, nhưng không phải bài thơ nào của ông Hò Chí Minh cũng hay. Chẳng hạn bài thơ Hòn Đá: Hòn đá to là hòn đá nặng/ một người nhấc, nhấc không đặng/ Nhiều người nhấc, nhấc phải đặng. Thơ viết như thế này, làm sao có thể gọi là thơ được?

Có đúng, có sai, người tài năng thì đúng nhiều, sai ít, đó mới là con người bằng da bằng thịt, tham sân si trong người đều có đủ cả. Ông Hồ Chí Minh cũng là con người bằng da băng thịt.Hơn nữa, người anh hùng này có chấp nhận người anh hùng kia hay không lại là một lẽ chỉ có những người anh hùng với nhau mới biết được.

Tìm cách uốn éo từ ngữ Việt nhằm nâng bi, nhằm đánh tráo sự thật, nó không chỉ xuyên tạc chữ của ông Hồ, lộ rõ bản mặt kẻ bồi bút mạt hạng mà còn có hại cho đời nữa.

Thương thay các đại bồi bút đất Việt Ngàn năm văn hiến.

BĐX

19 phản hồi to “Câu chuyện Chủ nhật: Ông Hồ Chí Minh viết như thế là có chủ ý.”

 1. Thắng Dư Says:

  Bài viết quá hay ! Thì ra nước Nam ta thời mạt vật từ 1945 đến nay đã nảy nòi ra báo nhiếu là “kẻ” mạt hạng, bao nhiêu là “kẻ bồi bút” “kẻ văn nô” rồi, bây giờ còn nảy nòi ra thêm những đứa, những “kẻ đại bồi bút” những “kẻ đại văn nô” nữa thì bỏ mẹ cả đám rồi. Hu hu….

  • Trần giả Tiên Says:

   Tháng 4/2014: Sài Gòn tưởng niệm Tướng Nguyễn Khoa Nam

   TẠI thành phố SÀI GÒN

   Có HÌNH ẢNH và VIDEO chi tiết dưới đây:

   http://danlambaovn.blogspot.com/2014/04/thang-42014-sai-gon-tuong-niem-tuong.html

   Lễ tưởng niệm trước di cốt Tướng Nguyễn Khoa Nam

   Huỳnh Công Thuận – Chúng tôi những quân nhân QLVNCH của 40 năm trước cùng với thế hệ hậu duệ đã cùng nhau trân trọng làm lễ tưởng niệm trước di cốt Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam người anh cả Tư lệnh Quân Đoàn IV, Quân khu 4, người đã tuẩn tiết ngày 1 tháng 5 sau khi lệnh buông súng đầu hàng được ban ra vào trưa ngày 30/4/1975.

   KÍNH GỞI CÁC NHÀ VĂN,MTHI SĨ.

   HÃY phát động PHONG TRÀO dân MIỀM NAM/BẮC mặc áo quân lực VNCH để tưởng niệm năm thứ 39 ngày 30 tháng Tư và về sau.

   “HÃY LÀM NHỮNG GÌ CỌNG SẢN SỢ, ĐỪNG SỢ NHỮNG GÌ CS LÀM.”

 2. NVM Says:

  Nhà Nguyễn Huệ được nhân dân hồi đó gọi là “Giặc Tây Sơn”, bây giờ thông tin này bị giấu nhẹm. Hai năm trước, coi ngay trên VTV nói về 1 ngôi Chùa Nam Bộ, nghe vị sư trụ trì nói: “Chùa này đã từng là nơi Vua Gia Long náu thân khi chạy GIẶC TÂY SƠN”. Không hiểu sao VTV để nguyên, không loại bỏ đoạn này?

 3. Trung ha noi Says:

  Có một chữ kẻ được đưa ra và giải thích không đúng : kẻ chợ. Nếu đúng từ này phải viết là kẻ Chợ vì là một địa danh – một tên gọi Hà nội khi xưa .Có nhiều địa danh tương tự như kẻ Sặt ở vùng Bình giang Hải dương

 4. VN, thời ma vương thống lĩnh! Says:

  Chuyên cu Hồ xưng với tiền nhân với kiểu “kẻ” “bác, tôi” thì có sách của CS ghi đủ, riêng cu hồ phải nhận anh hùng Nguyễn Huệ phi thường đó là lúc cu nghĩ tới món nợ phải trả cho Nga, Tàu, cu phải cõng rắn mới cắn được còn anh hùng Nguyễn Huệ chả phải nhờ thằng đống chấy nào, gươm giáo gạo súng là của dân ta mà chiến thắng bọn tàu Thanh. 200 năm triều Nguyễn mà không xóa nổi danh tiếng của Nguyễn Huệ, thì CS và mớ GS, TS đảng CS phải biết sâu sắc rằng chúng chỉ làm cái việc kiếm cơm là chính khi cố tô màu cho “cái bát tên Hồ”.

 5. Tin thứ Hai, 28-04-2014 | DÂN QUYỀN Says:

  […] hay trò đùa của Nhà phê bình văn học Lê Xuân Đức ?- Phần I (Quê choa). – Câu chuyện Chủ nhật: Ông Hồ Chí Minh viết như thế là có chủ ý. (Bà Đầm Xoè). – Ngồi buồn đọc cụ Vũ Khiêu (Nguyễn Hoa […]

 6. ĐộcTài+$ản=LừaBịp Says:

  Ông Vũ Khiêu, kẻ đã cho khắc một đoạn văn khác đè lên 6 câu của ông Hồ, theo tôi lý do không phải là chữ ‘kẻ’, mà lý do chính là vì chữ “giặc Tàu”. Phạm thượng.

 7. MINH Says:

  Tôi từng công tác tại trường Học Sinh Miền Nam thập niên 1960. Khi thấy máy bay, không cần biết là MIG17, MIG21 hay F4, F105… bọn nhóc mới từ Miền Nam ra (con của CBCS) la toáng:
  – A! Máy bay của Bác Thiệu ra kìa!

 8. HUYNH ĐỆ Says:

  Dear all,
  Xin đưa từ Tự Điển Khai Trí ra cho mọi người tham khảo. Rồi tùy mọi người có ý kiến riêng.
  “Kẻ” – Tiếng chỉ trống về người: Kẻ sang, kẻ hèn.
  “Kẻ chợ” – chốn đô hội.

 9. D.N.L. Says:

  Bác BĐX.có thể đúng khi nói đó là chủ ý của HCM.nhưng tôi lại
  nghĩ khác hơn một chút mà cho rằng HCM.chỉ là THỢ THƠ nên
  chỉ biết đặt câu sao cho thuận tai,nhất là đúng “bằng trắc”trong
  thơ Lục Bát.Vì thế ông ta mới viết ra như vậy thôi :
  Nguyễn Huệ là kẻ phi thường
  Nếu HCM.giỏi văn thì ông ta đã dùng BẬC (phi thường) thay vì
  KẺ (phi thường).Ngôn ngữ Việt rất chi ly trong phân biệt khi nói
  về con người,chứ không phải gọi gì cũng được mà phải đúng với
  vai vế và thứ bậc.Cùng ngôi thứ Nhất nhưng tiếng Anh là I,tiếng Pháp là Je thì tiếng Việt có nhiều cách gọi khác nhau.
  Do đó,người ta dùng chữ KẺ khi có ý khinh chê như nói kẻ cướp,
  kẻ trộm,kẻ bất luơng v.v.còn dùng NGƯỜi khi có ý tôn trọng,kính phục v.v.như người tốt,người hiền,người tài đức v.v.
  Ở đây,nếu đúng như BĐX.thì HCM.đã coi thường Nguyễn Huệ.

 10. Phan Huy Says:

  Bác Hồ- Người Đóng Kịch

  Bác của tôi bây giờ trông lếch thếch
  Áo bà ba nhàu rách, dép râu ria
  Quấn khăn rằn như một lão nhà quê
  Tay cầm điếu thuốc rê vừa mới vấn.

  Nhưng thật ra chỉ là trò đánh lận
  Màn kịch đời che mắt kẻ nhân gian
  Bác thủ vai một thế giới vĩ nhân
  Một lãnh tụ bậc cha già dân tộc.

  Ai đâu biết bác là chàng kép độc
  Làm say mê bao kiều nữ giai nhân
  Hãy nhìn đây chàng tuổi trẻ thanh tân
  Nguyễn ái Quốc của một thời bay bướm:

  Bộ com lê mùi nước hoa còn đượm
  Của nhà may danh tiếng nhất Ba lê
  Cà vạt kia, hàng hiệu, mới mua về
  Giày bóng loáng kiểu thời trang Nữu Ước.

  Bác tôi đó, người ra đi cứu nước
  Hay người đi gieo rắc những tình oan?
  Đến hôm nay sự thật đã rõ ràng
  Bác của tôi, một anh chàng họ Sở.

  Nhưng tại sao bác bày trò cắc cớ
  Thay dép râu, nón cối, áo bà ba
  Tuyên bố ta không con gái đàn bà
  Sống diệt dục như một người bị thiến.

  Tất cả đó chỉ là trò láo khoét
  Nhằm phỉnh phờ, mà mắt đám dân đen
  Trong phong the phủ chúa dưới hoa đèn
  Bao hộ lý đào non cung phụng bác.

  Cái nhà sàn bằng tre kêu kẽo kẹt
  Bác chê ồn, chỉ để khách tham quan
  Thuốc lá ta, rượu đế, bác chê nhàm
  Mà lén lút toàn bia tây thuốc mỹ.

  Bác thích thế, đời độc thân có lý!
  Không vợ con, trách nhiệm, chẳng gia đình
  Mà gái tơ bồ nhí bủa quanh mình
  Không cưới vợ mà có ngàn cô vợ.

  Đảng muốn thế, bác đóng tuồng lịch sử
  Vai một người siêu việt cứu non sông.
  Một “người con của tổ quốc nhân dân”
  Sống dâng hiến trọn đời cho lý tưởng.

  Thời gian qua, vở tuồng thành sống sượng
  Bác hiện hình tay kịch sĩ lưu manh
  Đảng quang vinh, lũ đĩ điếm thập thành
  Và dân tộc, nan nhân phường hắc điếm.

  http://fdfvn.wordpress.com

 11. NHẬT BÁO DÂN QUYỀN : TIN THỨ HAI 28-4-2014 | Ngoclinhvugia's Blog Says:

  […] hay trò đùa của Nhà phê bình văn học Lê Xuân Đức ?- Phần I (Quê choa). – Câu chuyện Chủ nhật: Ông Hồ Chí Minh viết như thế là có chủ ý. (Bà Đầm Xoè). – Ngồi buồn đọc cụ Vũ Khiêu (Nguyễn Hoa […]

 12. DDXHDS Điểm Tin thứ Hai, 28-04-2014 | doithoaionline Says:

  […] hay trò đùa của Nhà phê bình văn học Lê Xuân Đức ?- Phần I (Quê choa). – Câu chuyện Chủ nhật: Ông Hồ Chí Minh viết như thế là có chủ ý. (Bà Đầm Xoè). – Ngồi buồn đọc cụ Vũ Khiêu (Nguyễn Hoa […]

 13. Nhan Says:

  Ở VN lẽ phải và sự thật không bao giờ được tôn trọng. Đặc biệt là trong gần 90 năm qua.
  Bác Phú Trọng đã khẳng định cho toàn dân VN rõ rồi nhé. ” Tham nhũng tiêu cực nhìn ở đâu cũng thấy, sờ ở đâu cũng có “

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: