Archive for Tháng Ba 26th, 2014

Tạp luận: Chẩy máu chất xám tại chỗ

Tháng Ba 26, 2014

Đào Dục Tú

Con số 72 ngàn tiến sĩ ,thạc sĩ hiện chưa co công ăn việc làm do Bộ LDTBXH công bố mới đây, ít nhiều gây chấn động dư luận xã hội và hàng loạt câu hỏi không dễ trả lời về nền giáo dục nước nhà lại được cầy sới tận gốc trốc tận rễ. Vì sao một nước đang phát triển, chỉ có điểm duy nhất để các tổ chức ngân hàng thế giới-nôm na là chủ nợ của VN, ghi nhận là xóa đói giảm nghèo “ấn tượng” đã có công đào tạo “Một rừng người có học vị cao” như thế mà tại làm sao họ không được sử dụng để thi thố tài sức trí tuệ tuổi trẻ cho sự nghiệp kiến quốc hiện rất cần đến tri thức và trí thức. Nền kinh tế trí thức; hàm lượng trí thức “trong từng sản phẩm” khoa học công nghệ, tăng tính cạnh tranh kinh tế còn nhiều yếu kếm thua thiệt của nước nhà vân vân và vân vân nhiều học giả,nhà khoa học trong những năm vừa qua giải trình nghiêm túc, tâm huyết và tường tận trên các diễn đàn vấp phải thực tế con số làm tròn 72 ngàn trên đây (có thể cao hơn) thật không khác gì một sự quá trớ trêu, trêu ngươi, nếu không muốn nói hài hước ! Người có chút suy nghĩ, nhất là những ai có lòng tự trong trí thức ,liêm chính trí thức, sao có thể không rầu lòng cho được.

(more…)