Archive for Tháng Ba 13th, 2014

Tạp luận: Nỗi khổ của trí thức Việt.

Tháng Ba 13, 2014

Đào Dục Tú

 10Không phải cho đến bây giờ người ta mới lên tiếng cảnh báo khẩn thiết về nạn chẩy máu chất xám ở Việt Nam. Từ nhiều năm trở lại đây, các bậc thức giả, nhiều nhà khoa học đầu ngành khả kính cao tuổi đã thiết tha đặt vấn đề làm cách nào giữ chân được  những người ” tuổi trẻ tài cao” thành đạt trên con đường học vấn trong và ngoài nước. Đáng tiếc thay lời cảnh báo chảy máu chất xám, hiểu nôm na là hầu hết những người rất cần cho sự nghiệp kiến quốc “không có chỗ đứng chân, không biết làm gì cho quốc kế dân sinh” trong thời đại hội nhập toàn cầu, rất cần cho nền kinh tế trí thức nên họ cứ lần lượt theo chân nhau ra đi không hẹn ngày về.

(more…)