Archive for Tháng Ba 10th, 2014

Thơ thả bong bóng làm mọi người rơi xuống những mẹt hàng xén đáy phẳng

Tháng Ba 10, 2014

Nguyễn Hoàng Đức

Đây có thê ít nhất là ba bài thơ Việt.

Đây có thê ít nhất là ba bài thơ Việt.

Nhà Thơ Trần mạnh Hảo vừa điểm ra một số câu thơ trong 50 câu được thả bong bóng lên trời, chưa nói về quan điểm và trình độ thẩm thơ cỡ chuyên gia của nhà thơ kiêm lý luận gia phê bình đồ sộ này, chúng ta thấy, ít ra, ông đã làm công việc của một người chịu khó sưu tập văn sử cho hậu thế. Một công việc không kém lọ mọ, kỳ công, đòi hỏi một tình yêu nhiệt huyết với thơ mới làm được.

(more…)

Tuyên bố Tưởng niệm các Chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, Tự do cho người dân

Tháng Ba 10, 2014
1
40 năm ngày Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa (19/1/1974), 35 năm ngày Trung Quốc xâm lược biên giới Việt Nam (17/2/1979) với biết bao chiến sĩ và đồng bào ngã xuống. Máu xương và anh linh những người con đất Việt vẫn còn đấy…
(more…)