Archive for Tháng Ba 8th, 2014

Tạp luận: Tìm người hiền tài ở đâu bây giờ ?

Tháng Ba 8, 2014

Đào Dục Tú

4Ông cha ta ngày xưa định danh người có học,có tài ,có đức lấy quốc gia dân tộc làm thượng tôn-người hiền tài, là nguyên khí quốc gia. Thời nay gọi là tầng lớp tinh hoa. Nếu tính số người Việt Nam có học vị tiến sĩ,thạc sĩ ,giáo sư,phó giáo sư ở các chuyên ngành khoa học,khoa học công nghệ và khoa học nhân văn thì chỉ tính riêng học vị tiến sĩ đã là “con số khủng long tiền sử” ở khu vực Đông Nam Á : 24 ngàn 300 người. Cũng đã có người đưa ra con số ngầm  so sánh thực chất tiến sĩ giữa ta và Nhật Bản: tính từ hàm thứ trưởng trở lên,số tiến sĩ người Việt Nam cao hơn Nhật Bản những 5 lần !. Quả là về số lượng, không chê vào đâu được,cao ngất nghểu.

(more…)

Basam thông báo

Tháng Ba 8, 2014

Thông báo: Các địa chỉ mới của trang Ba Sàm được sử dụng hiện nay là: basamnews.info, basam.info và blog anhbasam.wordpress.com.

Hiện hai tên miền basam.info và basam.us đã bị tin tặc cướp mất. Nhưng chỗ quản lý hai tên miền (registrar) này đã không được chúng tôi sử dụng để host trang web, nên không ảnh hưởng nhiều tới nội dung trang Ba Sàm.

(more…)