Archive for Tháng Hai 28th, 2014

Tôi ủng hộ Thủ tướng thay đổi thể chế.

Tháng Hai 28, 2014

Bà Đầm xòe

4

Mới đây được tin Thủ tướng là một trong hai người không ấn nút thông qua hiến pháp năm 2013. Có lẽ với tâm thế đó đầu năm 2014 Thủ tướng đã ra thông điệp kêu gọi thay đổi thể chế.

Tôi ủng hộ thông điệp của Thủ tướng.

Vì sao tôi ủng hộ.

Vì tôi nhận thấy đất nước mình bị đã dồn sát vào chân tường của sự suy thoái:

(more…)