Archive for Tháng Hai 21st, 2014

Hội thơ nhạt vì tầm nhìn dưới cổng làng

Tháng Hai 21, 2014

Nguyễn Hoàng Đức

Ngày thơ lần thứ 12 của Việt Nam đã diễn ra thật xuôi chèo mát mái, êm đềm lặng lẽ trôi vào hư vô mặc dù người ta có đón rước trống phách pheng la linh đình nhưng hình như chỉ có rước gái, rước cờ, rước phướn nguy nga, còn thơ thì không thấy tăm hơi sủi bọt đâu, có lẽ đọng lại là các ông già với các câu lạc bộ hưu trí đã nổi lên theo kiểu “già chơi trống bỏi thơ”. Một ngày thơ qua đi như vậy có khác gì bèo bọt diễu hành trên sông Sài Gòn. Chúng diễu hành rầm rộ lắm, trôi dập dình tung tăng như không gì ngăn cản được, nhưng rồi ra đến cửa sông gặp đại dương lũ lượt sóng triều, biết mình không đủ kiến trúc xương sống như cá hoặc như những con tầu có khung chắc chắn, chúng lại quay về phía bờ bên tả (tính từ nguồn) lũ lượt khải hoàn ca cũng không gì cản được trong tâm cảm thụ động bất tài tuyệt đối, thôi thì cứ phó mặc cho dòng sông cuốn đi đâu thì đi.

  (more…)