Archive for Tháng Chín 18th, 2013

Kiếp chó! Kiếp người!

Tháng Chín 18, 2013

1

Nhìn bức ảnh này, tôi thấy đau lòng quá. Thương cho cả kiếp người lẫn kiếp con vật.

Cùng là da là thịt, cùng biết đau đớn về thân xác như nhau. Con chó hay con người cùng có cái tình như  nhau. Không biết trách ai, chỉ muốn hỏi, cái gi đẩy con người ta đến nước này.

Theo blog Phương Bích

Lời thương của hương hồn Đặng Ngọc Viết gửi hai con nhân dịp tết Trung Thu

Tháng Chín 18, 2013

(Kính viếng hương hồn anh Đặng Ngọc Viết)

Tết Trung Thu đến rồi mà cha bỏ đi đâu?

Hay vẫn quỳ trước tượng  Quan Thế Âm Bồ Tát(*)

Nghe Phật Bà dặn dò khi Người đưa cha đi nơi khác

Để cứu dân oan khắp mọi miền trên đất nước thương đau!

Người nhà Phật chỉ sống vì non nước đồng bào

Việc gì cũng xuất phát từ tình thương yêu đồng loại

Bởi dân Việt mình đang bị đàn áp khắp nơi nên sợ hãi

Khiến cha phải lên đường đi khắp muôn nẻo cứu dân oan!

  (more…)