Archive for Tháng Tám 29th, 2013

CÓ AI CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐOẠT GHẾ ẴM GIẢI ?

Tháng Tám 29, 2013

Nguyễn Hoàng Đức

Mới đây, việc nhà báo, nhà thơ Đăng Hạ 29 tuổi thành lập câu lạc bộ sáng tác văn học nghệ thuật cấp quốc gia, đã phát triển hơn 30 chi hội thơ ở nhiều tỉnh và thành phố, chiêu nạp được ngót năm nghìn nhà thơ, thu được tiền tỉ, chẳng lẽ sự việc lại trôi chảy êm ru như nước vòi vặn vào thùng như vậy. Không, đó nhất khoát không phải việc con giun chui qua lỗ kim, mà là con voi chui qua lỗ kim. Một mình anh nhà báo, nhà thơ còn khá trẻ kia liệu có thể thao túng được việc này sao? Việc anh ta cho in hai tập thơ tuyển như “Thơ Việt đương đại” và “Thơ hay ba miền”, phải xin giấy phép nhà xuất bản (thơ hay văn thì xin nhà xuất bản nào đây? Chuyện này đâu có khó gì lần ra manh mối và truy cứu, nếu một cuốn quan trọng như “Trại súc vật” có tầm tư tưởng tác động mạnh vào xã hội thì người ta tìm ra liền và xử lý ngay. Còn thơ có phải chỉ là thứ thơ thẩn của đám nghiệp dư háo danh lăng nhăng nên chẳng ai thèm quan tâm, nên nó được trôi êm như vậy?)

  (more…)

ÔNG ƠI, HÃY SỬA ĐỔI MAU!

Tháng Tám 29, 2013

(Gửi một người bạn học cùng trường  nhân ngày quốc khánh 2/9/2013)

 Đặng Huy Văn

Hồi xưa cả ông và tôi

Bị tay “cha nội” đười ươi nó lừa!

 

Quả cau nó bảo quả dừa

Đói quanh năm bảo dư thừa cái ăn

Con rắn thì bảo con trăn

Thấy con thằn lằn lại bảo khủng long

Đáng thằng nó bắt gọi ông

Trí thức yêu nước xiềng gông tù đày!

(more…)