SỰ LỪA DỐI KINH HOÀNG CỦA BÁO LỀ ĐẢNG

ÔI TRỜI ! CHÂN TƯỚNG ÔNG VIỆT KIỀU MỸ VIẾT BÀI TRÊN BÁO NHÂN DÂN – Ông Việt kiều Amari TX là TS. Hoàng Văn Lễ – Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng?!?!

Tâm Sự Y Giáo

1Báo Nhân Dân, trong bài thuộc chuyên mục Bình luận và Phê phán ngày 22-8-2013 cho biết tác giả của bài này là Amari TX, một người Mỹ gốc Việt. Được biết tác giả này có nhiều bài đã được đăng trên báo giấy cũng như báo điện tử ở Việt Nam, và là chủ của trang blog amaritx.wordpress.com, mà từ trang blog này, báo Nhân Dân đã đăng lại để có bài nói trên. Trên trang blog này, không khó để nhận ra giọng văn chính luận của một người chuyên làm công tác chính trị tư tưởng, từ ý tưởng, hành văn, câu cú cho đến cách sử dụng các thuật ngữ thuộc chuyên môn nghiệp vụ tuyên huấn. Điều đó làm cho mình băn khoăn : Ông Amari TX này là ai mà viết hay thế, hùng hồn thế ? Sao ông ta là công dân Mỹ mà lại có cách hành văn của một nhà lý luận ở Việt Nam, một người marxist kiên trung đến thế ?

Hôm nay mình tình cờ đọc bài trên báo Sài Gòn Giải Phóng của TS. Hoàng Văn Lễ, thì thấy có những ý, những câu giống hệt như của tác giả Amari TX.

Chẳng hạn, TS. Hoàng Văn Lễ viết :

Nếu nghiên cứu kỹ hơn, chắc “Đằng ấy” biết rằng: Một chế độ đa đảng chưa hẳn đã là chế độ đa nguyên về chính trị. Trung Quốc hiện nay có 9 đảng chính trị thì 8 đảng thừa nhận Đảng Cộng sản Trung Quốc là người duy nhất lãnh đạo nước Trung Hoa, lấy chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là chế độ đa đảng mà nhất nguyên về chính trị. Ở Mỹ, tuy có 2 đảng nhưng có đúng là chế độ đa nguyên về chính trị không? Bởi 2 đảng này chỉ đối lập nhau trên một số phương diện không cơ bản còn xét về bản chất giai cấp – xã hội, 2 đảng này là đồng nhất, có mục tiêu căn bản giống nhau: củng cố và phát triển thể chế chính trị đầy bất công ở Mỹ. Ở Anh và Nhật Bản, hiến pháp lại thừa nhận vai trò của nhà vua, họ là những nhà nước quân chủ lập hiến. Không ai có thể đòi hỏi các quốc gia ấy xóa bỏ thể chế riêng có của họ. Ở nước Nga thời hậu Xô-viết, người ta cũng thành lập chế độ cộng hòa tổng thống theo cách thức của người Nga chứ không theo cách thức của người Anh để tái thiết lập chế độ Sa hoàng… 

Thưa anh Lê Hiếu Đằng, hẳn anh cũng biết rằng, một chế độ nhất nguyên hay đa nguyên về chính trị là do một loạt nhân tố quy định, trong đó tương quan lực lượng xác lập vị trí vai trò lãnh đạo, cầm quyền của đảng, những thành tựu mà nhân dân đạt được trong thực tiễn phát triển xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng đó. Việt Nam trong thời kỳ lịch sử cận – hiện đại, xác lập vai trò duy nhất cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Còn Amari TX thì viết :

Xin nói để ông và các ‘chiến hữu’ của ông biết : một chế độ đa đảng chưa hẳn đã là một chế độ đa nguyên về chính trị. Chẳng hạn ở Mỹ hiện nay, tuy đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa thay nhau cầm quyền, nhưng nếu xem đó là chế độ đa nguyên về chính trị thì chưa hẳn đúng. Bởi lẽ, hai đảng chỉ đối lập nhau trên một số phương diện không cơ bản ; xét về mặt bản chất giai cấp – xã hội, hai đảng là đồng nhất, có mục tiêu căn bản giống nhau là củng cố và phát triển thể chế tư bản chủ nghĩa ở Mỹ… Ở các nước khác cũng tương tự như vậy, cho dù nước Mỹ khác nước Anh, nước Anh lại không giống nước Pháp, nước Ý. Ở Anh và Nhật Bản, hiến pháp lại thừa nhận vai trò của nhà vua, họ là những nhà nước quân chủ lập hiến. Không ai ngớ ngẩn, rỗi hơi, vô lối đòi hỏi các quốc gia ấy xóa bỏ chế độ quân chủ lập hiến để hiến định chế độ cộng hòa, cộng hòa tổng thống hay cộng hòa dân chủ nhân dân…

Một chế độ nhất nguyên hay đa nguyên, về chính trị do một loạt nhân tố quy định, trong đó, đáng quan tâm nhất là : tương quan lực lượng giữa các giai cấp, bối cảnh xác lập vị trí lãnh đạo, vai trò cầm quyền của đảng, những thành tựu mà nhân dân đạt được trong thực tiễn phát triển xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng đó. Vận dụng vào điều kiện cụ thể của Việt Nam trong thời kỳ lịch sử cận – hiện đại, có thể thấy ở nước ta, bối cảnh xác lập vị trí duy nhất lãnh đạo xã hội, xác lập vai trò duy nhất cầm quyền của ĐCS Việt Nam như sau : Đây là nhân tố hoàn toàn khách quan, độc lập với ý chí của mọi chủ thể hoạt động chính trị. Vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam là một tất yếu khách quan của tiến trình lịch sử dân tộc, không phải do ai áp đặt lên xã hội.

Và đây là bảng đối chiếu:

TS Hoàng Văn Lễ Amari TX

Nếu nghiên cứu kỹ hơn, chắc “Đằng ấy” biết rằng: Một chế độ đa đảng chưa hẳn đã là chế độ đa nguyên về chính trị. Trung Quốc hiện nay có 9 đảng chính trị thì 8 đảng thừa nhận Đảng Cộng sản Trung Quốc là người duy nhất lãnh đạo nước Trung Hoa, lấy chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là chế độ đa đảng mà nhất nguyên về chính trị. Ở Mỹ, tuy có 2 đảng nhưng có đúng là chế độ đa nguyên về chính trị không? Bởi 2 đảng này chỉ đối lập nhau trên một số phương diện không cơ bản còn xét về bản chất giai cấp – xã hội, 2 đảng này là đồng nhất, có mục tiêu căn bản giống nhau: củng cố và phát triển thể chế chính trị đầy bất công ở Mỹ.

Ở Anh và Nhật Bản, hiến pháp lại thừa nhận vai trò của nhà vua, họ là những nhà nước quân chủ lập hiến. Không ai có thể đòi hỏi các quốc gia ấy xóa bỏ thể chế riêng có của họ.

Thưa anh Lê Hiếu Đằng, hẳn anh cũng biết rằng, một chế độ nhất nguyên hay đa nguyên về chính trị là do một loạt nhân tố quy định, trong đó tương quan lực lượng xác lập vị trí vai trò lãnh đạo, cầm quyền của đảng, những thành tựu mà nhân dân đạt được trong thực tiễn phát triển xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng đó.

 

Việt Nam trong thời kỳ lịch sử cận – hiện đại, xác lập vai trò duy nhất cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Xin nói để ông và các ‘chiến hữu’ của ông biết : một chế độ đa đảng chưa hẳn đã là một chế độ đa nguyên về chính trị.

 

 Chẳng hạn ở Mỹ hiện nay, tuy đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa thay nhau cầm quyền, nhưng nếu xem đó là chế độ đa nguyên về chính trị thì chưa hẳn đúng. Bởi lẽ, hai đảng chỉ đối lập nhau trên một số phương diện không cơ bản ; xét về mặt bản chất giai cấp – xã hội, hai đảng là đồng nhất, có mục tiêu căn bản giống nhau là củng cố và phát triển thể chế tư bản chủ nghĩa ở Mỹ… Ở các nước khác cũng tương tự như vậy, cho dù nước Mỹ khác nước Anh, nước Anh lại không giống nước Pháp, nước Ý.

Ở Anh và Nhật Bản, hiến pháp lại thừa nhận vai trò của nhà vua, họ là những nhà nước quân chủ lập hiến. Không ai ngớ ngẩn, rỗi hơi, vô lối đòi hỏi các quốc gia ấy xóa bỏ chế độ quân chủ lập hiến để hiến định chế độ cộng hòa, cộng hòa tổng thống hay cộng hòa dân chủ nhân dân

Một chế độ nhất nguyên hay đa nguyên, về chính trị do một loạt nhân tố quy định, trong đó, đáng quan tâm nhất là : tương quan lực lượng giữa các giai cấp, bối cảnh xác lập vị trí lãnh đạo, vai trò cầm quyền của đảng, những thành tựu mà nhân dân đạt được trong thực tiễn phát triển xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng đó. Vận dụng vào điều kiện cụ thể của Việt Nam trong thời kỳ lịch sử cận – hiện đại, có thể thấy ở nước ta, bối cảnh xác lập vị trí duy nhất lãnh đạo xã hội, xác lập vai trò duy nhất cầm quyền của ĐCS Việt Nam như sau : …

 

Được biết, bài của TS. Hoàng Văn Lễ (cựu Tổng biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng) được báo SGGP đăng lúc 7h20 ngày 26-8-2013, nghĩa là sau bài của Amari TX trên báo Nhân Dân 4 ngày, và cũng sau bài của Amari TX trên blog amaritx.wordpress.com 4 ngày.

Nếu TS. Hoàng Văn Lễ và Amari TX là hai người khác nhau, thì có thể kết luận mà không phải chần chừ gì nữa : TS. Hoàng Văn Lễ đã trắng trợn đạo văn của Amari TX !

Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra giữa các tác già của hai tờ báo lớn là Nhân Dân và Sài Gòn Giải Phóng, đều là những cơ quan ngôn luận rất lớn của Đảng. Bởi nếu như thế thì chẳng còn ra cái thể thống gì nữa.

Vì vậy, có lẽ chỉ còn một khả năng duy nhất : Amari TX chính là TS Hoàng Văn Lễ, cựu Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng !

Và nếu điều này xảy ra, thì chỉ có thể gọi đây là một SỰ LỪA DỐI KINH HOÀNG!

Theo blog TSYG

23 phản hồi to “SỰ LỪA DỐI KINH HOÀNG CỦA BÁO LỀ ĐẢNG”

 1. Cu Hồ sống mãi trong sự tự sướng của Vina Says:

  XH Vina này, dưới sự “lờ đờ” của đ..ảng, chuyện “xạo cấp giáo sư” chỉ là nhỏ như con thỏ. Hãy chờ “mắm tôm” với “kung fu” tầm tiến sĩ bác ạ!

 2. trọng lú Says:

  Chuyện lừa bịp như con nít có đéo gì mà kinh hoàng…có thằng khùng mới tin báo chí của đảng, đảng nói dóc, nói xạo nhiều quá ai mà tin

 3. Chu Mot Says:

  Lập luận của “tiến sĩ vị tiền” nầy chỉ một chiều, cứng nhắc kiểu ‘úp chụp’, thiếu logic, chứng minh cụ thể; đây chỉ là giáo trình giành cho đảng viên để nhồi sọ hơn là bài chính luận có tầm cỡ, có học !
  Thế mà “vì nhu cầu bức bách”, đảng vội vàng sao chép bài (đã sử dụng vào mục đích khác), làm ‘lòi chành’ cái bản mặt phấn son chưa kịp rửa, như bản chất của mụ đĩ già vô học!
  Một bài viết được đăng ở hai tờ báo, được lãnh thù lao gấp đôi, là “tiến-sĩ-vì-tiền” là cái chắc!

 4. montaukmosquito Says:

  Ước gì cho tới ngày xưa, khi bản công hàm Phạm Văn Đồng được đăng công khai trên báo Nhân Dân .

 5. mong Says:

  2 người khác nhau,1 vịt kiều,một tiến sỷ , ông tiến sỷ nhớ dai,học thuộc lòng trả lời vanh vách, hết phim

 6. doanhhoangduc Says:

  Lừa dối kinh hoàng , không phải bàn cãi .Kinh hoàng ở chỗ đóng vai là một Việt kiều tại Mỹ (tại sao không là nước khác? ) đăng trên báo Mạng . Một vai khác là T/s đăng trên báo Nhân dân. Dân gian gọi hiện tượng này là : Treo đầu dê bán thịt chó , dùng học vị để khoe bài viết và đóng vai đối lập để tuyên truyền bài viết…Đúng là kinh hoàng nhưng rất đỗi bình thường trong chế độ đảng trị một cái đảng đã được thế giới mệnh danh là : Tuyên truyền và dối trá

 7. Thắng Du Says:

  Biết đâu cái “ông nội” vịt cừu này lại được đảng ta cho đi lẫn vào với làn sóng người Việt chạy nạn khòi CS hồi 1975 và trên một con tàu vượt biên nào đó hối những năm 1980 ? Hồi 1954 đảng cũng cài rất nhiều người của họ lẫn vào số đồng bào di cư từ Bắc vào Nam để làm nội gián như Vũ Ngọc Nhạ ? Cho nên chuyện lão tiến sỹ lưu manh này làm “dư nuận viên” rồi viết bài tung ra những thứ “ní nuận nồn” của đảng cũng không có gì nà nạ cả.

 8. Người sông Tiền Says:

  Một “sự lừa dối hào nhoáng” bị phanh phui hở Amari TX, chính là TS Hoàng Văn Lễ (cựu Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng). Đúng là, sự lừa dối kinh hoành của báo lề Đảng!

 9. vườn xoài Says:

  Mà làm thế é,o gì lại có cái tên nghĩ cũng phì cười… như ký sinh trùng AMIT ! Vừa tanh vừa tởm, hãi bố tôi qúa.

 10. NGUYỄN VĂN Says:

  VẬY THÌ YÊU CẦU ÔNG AMARI TX LÊN TIẾNG: ÔNG TÊN THẬT ĐANG Ở ĐÂU? CÓ SỐ MÁY ĐT KHÔNG ? NẾU ÔNG TX KHÔNG RA MẶT THÌ BÁO SÀI GÒN CÔNG KHAI BẢN THẢO,ĐỊA CHỈ GỬI TỪ ĐÂU … ĐỂ CÁI GÁO SU KIA KHỎI MẤT MẶT . VIỆC DỐI TRÁ TRÊN BÁO CỦA ĐẢNG THÌ CÓ TỔNG KẾT CŨNG HÀNG TRIỆU TRANG .

 11. Tiến Dũng Says:

  Học đòi Đinh Thế Huynh – nguyên Tổng Biên tập báo đảng TW – Nhân Dân, chui lên Bộ Chính trị bằng tuyên bố “VN không có nhu cầu đa nguyên, đa đảng”.
  Các Tổng Biên tập báo Nhân Dân và SGGP (đều báo đảng) cũng ra sức lập công bằng bưng bô độc tài, mong kiếm chác, vơ vét hơn nữa nhờ gia tăng chức quyền, bất chấp dư luận tiến bộ đang ỉa vào miệng chúng

 12. huycanh Says:

  Tay HVL này đã trở thành kẻ lừa dối đảng và nhân dân. Đảng muốn là đạo đức, là văn minh, thì phải trảm tên lừa đảo này, phải tru di…

 13. giáo làng Says:

  Dối trá và lừa bịp đến tởm lợm đó là bản chất của thời kỳ mà một chủ blog đã phải gọi là thời kỳ 2 Đ : Thời đồ đểu , đảo điên …

 14. Nong Dan Says:

  thua các bố tiến sĩ, các giáo sư đảng. Ở các nước tiến bộ trên thế giới, như ở mỹ…. có ông nông dân nào ơn đảng Cộng hòa hay Dân chủ ko

 15. dân biết Says:

  So với nhiều sự kiện động trời , ông Ts HVL đóng vai Vịt kiều dỏm để tung bài viết tán dương độc đảng độc quyền , viết theo chỉ đạo , chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ .

 16. Nhan Says:

  “Giáo sư TS Hoàng Văn Lễ nhận định: “Ý Đảng – Lòng dân – Phép nước đã thống nhất và hòa quyện làm một”? là thể hiện Giáo sư quan liêu, ấu trĩ về nhận thức hoặc Giáo sư tự dối lòng mình hoặc để Giáo sư nịnh thần lừa dối nhân dân.”

  Phải chăng nhờ ĐCS VN mà:
  Gạo VN giá rẻ
  Gái VN giá rẻ
  Lao động VN giá rẻ
  Mạng người VN giá rẻ

  “Phải chăng con người mới VN xã hội chủ nghĩa của ĐCS VN đã làm nên “kỳ tích” Đồi Ngô – Vinashi – Bôxit Tây Nguyên – Hàng triệu tỉ đồng nợ xấu – làm điêu đứng, tan nát hàng nghìn gia đình dân oan …
  Phải chăng chỉ có nền GD của các nước “tư bản giẫy chết”mới dạy cho con các lãnh đạo ĐCSVN nên người được…
  khát khao thay đổi THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ của người Việt Nam ‘yêu nước là muốn VN có tương lai tốt đẹp hơn’.”

 17. dk Says:

  Cái gọi là đảng cộng sản Việt nam này mà có nói cái gì thật thì mới đáng ngạc nhiên, còn dối trá thì chuyện thường ngày ở…Việt nam rồi. Xưa như kim tự tháp.

 18. nbl Says:

  Chẳng phải giáo sư, tiến sĩ khỉ gió gì đâu.bằng đểu ấy mà.

 19. Sự Thật Says:

  Dối trá là thuộc tính của những kẻ độc quyền sáng suốt, độc quyền đạo đức, độc quyền văn minh.

 20. Nhan Says:

  Giáo sư TS Hoàng Văn Lễ có chui xuống ống cống thì nhân dân VN vẫn lôi hắn lên! he he …

 21. Khạch Says:

  Nó đúng là vịt kiều mà , đói bay sang ăn xin ở mỹ , no rồi về hót tại việt nam .!,

 22. Khạch Says:

  Thằng vịt kiều này ở Mỹ nó kêu cặc , cặc , cặc về Việt nam nó kêu tự do , tự do , tự do .!.

 23. ldavid Says:

  Bài này nó bị trổ trác mà bị vạch trần qua blog BÀ ĐẦM XÒE , xòe ra hết cỡ cái mặt nạ đảng rớt xuống.
  Nhưng còn biết bao nhiêu đám điếm bồi bút và đám đĩ tuyên truyền đội lốt ông này bà kia để XẠO SỰ lừa gạt nhân dân . nhân dân sáng mắt hết rồi . Mong cho đám ăn theo sớm sáng mắt thì dân tộc Việt nam sẽ có một ngày sẽ “SĂN CHUỘTCỐNG” từ ống cống chui lên .
  Chẳng cần nói nhiều nữa thì lịch sử và nhân dân cũng sẽ phán sét cái đảng cướp này sớm thôi Chẳng có một triều đại chính trị nào giết gười nhiều bằng ĐCSVN Chẳng có “NỒI DA XÁO THỊT” nhiều và đầy ắp đội nắp vung bằng ĐCSVN .
  Chúng ĐCSVN đã xúi giục dân tộc này chém giết lẫn nhau chứ chẳng có kẻ thù nào hết, bọn chúng có qua được đời này thì sự phán xét của THƯỢNG ĐẾ cũng đang chờ chúng trả giá nơi hồ lửa đời đời , không trốn đâu cho thoát !!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: