Archive for Tháng Tám 19th, 2013

Thơ Lê Phú Khải: TỔ QUỐC ĐÃ GỌI TÊN

Tháng Tám 19, 2013

Cám ơn những người Mẹ người Cha1

Đã sinh cho Tổ quốc

Những thiên thần.

Phương Uyên ơi

Em là Bà Trưng, Bà Triệu

Của thời đại @.

Nguyên Kha ơi

Em là Bình Trọng. Quang Trung

Đang cưỡi voi về Tân An đuổi giặc.

(more…)

Có đủ căn cứ pháp luật cho sự ra đời của những chính đảng mới

Tháng Tám 19, 2013

Posted by basamnews on August 18th, 2013

Phạm Đình Trọng

Trả lời phóng viên đài BBC, ông giáo sư Vũ Minh Giang, thành viên hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng: “Đề xuất việc thành lập đảng chính trị, nhất lại là đề xuất của những người đang là đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam thì đấy là nguyện vọng nào đó, mong muốn nào đó của cá nhân hay nhóm cá nhân nào đó.  .  . nhưng mong muốn đó phải nằm trong khuôn khổ pháp luật .  .  . Theo hiểu biết của tôi thì chưa có hệ thống (pháp luật) đó” Và “Nhiều thành phần kinh tế phải có đa nguyên đa đảng chỉ là logic hình thức”. *

Ấp úng, quanh co, ông giáo sư trong Hội đồng lí luận Trung ương nói rất dài cũng chỉ đưa ra một nội dung rất ngắn và hồ đồ là: Chưa có căn cứ pháp lí cho việc thành lập chính đảng mới.

Thưa nhà lí luận của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam, giáo sư Vũ Minh Giang.

(more…)