Archive for Tháng Tám 12th, 2013

Sơn Nam – vạt Lục Bình Nam bộ

Tháng Tám 12, 2013

Nhân ngày giỗ nhà văn Sơn Nam lần thứ 5: ( 13/8/2008 – 13/8/2013) và nhân đọc lại “Hương Rừng Cà Mau” của nhà văn Sơn Nam)

Trần Mạnh Hảo

 1
Không hiểu sao, mỗi lần nhớ đến nhà văn Sơn Nam, tôi lại hình dung đến những vạt hoa lục bình trên các kênh rạch, sông ngòi của miền Nam. Lục bình, loài hoa vừa đi vừa nở, như một bài thơ tôi viết thuở nào, là một thứ hoa quá bình thường, thậm chí quá tầm thường, do trời trồng, cứ phiêu dạt, cứ lang bạt kỳ hồ như mây bay gió thổi, như số phận và tâm hồn của người nghệ sĩ. Lục bình vừa đi vừa sống, vừa đi vừa nở hoa, vừa đi vừa sinh sôi và tan rã. Nương trên sông nước, có lúc loài hoa xê dịch này chạy như bay về phía chân trời, chạy như đang bị nghìn thượng nguồn lũ lụt đuổi bắt, chạy như đang trôi tuột về phía hư vô, về phía không còn gì, để bấu víu và tồn tại…
(more…)