Archive for Tháng Tám 4th, 2013

Nhục Quá, bà con dân nước mình ơi!

Tháng Tám 4, 2013

Bà Đầm xòe.

Bộ trưởng Ngoại giao TQ Vương Nghị

Bộ trưởng Ngoại giao TQ Vương Nghị

Hôm nay (4.8) Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao của Tàu Cộng, sẽ hội đàm với Bộ trương ngoại giao nước ta Phạm Bình Minh.

Ngay mai (5.8) Nghị sẽ gặp Thủ tưởng và Tổng bí thư rồi sau đó thì rời Việt Nam mà không chào xã giao, xã giếc gì chủ tịch nước mình cả.

Tôi không rành lắm về phép tắc ngoại giao. Nhưng, ngoại giao như thế nào để giữ được thể diện cá nhân và cao nhất không làm nhục quốc thể là một đòi hỏi hay là một nguyên tắc bất di bất dịch của bất kỳ một kiểu ngoại giao nào, dù là một nước nhỏ ngoại giao với một nước lớn.

(more…)

CHỦ NGHĨA ANH HÙNG TRONG VĂN CHƯƠNG

Tháng Tám 4, 2013

Nguyễn Hoàng Đức

Trước hết, chúng ta nên minh định, thứ chủ nghĩa anh hùng kinh điển trong chiến đấu, có nghĩa là đổ máu nơi trận tuyến, hy sinh trong khói lửa thuốc súng hay đao kiếm là anh hùng. Đây là thứ anh hùng nghĩa đen, tôi thấy mình buộc phải tôn trọng. Bởi một lẽ giản đơn mình đã không làm được, cũng như không mất mát thành phế binh hay chôn vùi nơi chiến trận như người khác đã thiệt thòi. Việc này, cũng được tất cả mọi người thừa nhận một cách tự giác và mặc định. Trước kia, ở nhiều cơ quan, thường có những người du học trở về, dù học giỏi hay thuộc con ông cháu cha, nhưng dường như họ luôn luôn phải nhường chức cao nhất cho những chiến sĩ có công từ mặt trận trở về, dù cho chuyên môn của họ chưa đáp ứng.

(more…)