“Bỏ phiếu cùng quốc hội” – Trương Duy Nhất vì bài này mà bị “túm” ?

Bỏ phiếu cùng quốc hội

1

Bạn đọc hãy tham gia hưởng ứng cùng quốc hội, bỏ phiếu tín nhiệm cùng quốc hội qua “thùng phiếu điện tử” trên website Một góc nhìn khác.
Quốc hội đang họp. Dự kiến kỳ này sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu lịch sử: Lấy phiếu tín nhiệm 49 quan chức cao cấp do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn: Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch quốc hội, Phó chủ tịch quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của quốc hội, các thành viên khác của Ủy ban thường vụ quốc hội; Thủ tướng, Phó thủ tướng, Bộ trưởng, các thành viên khác của chính phủ; Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng KSND tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.
Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín với 3 mức độ: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”.
Trong khi chờ đợi cuộc bỏ phiếu cũng như kết quả từ quốc hội, để so sánh sự tín nhiệm trong quốc hội với sự tín nhiệm ngoài dân chúng, ít nhất là trong bạn đọc của website Một góc nhìn khác, tôi mở “thùng phiếu điện tử” này để bạn đọc tiến hành hưởng ứng cùng quốc hội, bỏ phiếu cùng quốc hội.
Vì đối tượng diện bỏ phiếu quá nhiều, trong đó không ít chức danh có thể vẫn còn xa lạ với bạn đọc, để bạn đọc có được sự tập trung cao và chính xác trong “lá phiếu” của mình, tôi quyết định không chọn các đối tượng là Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban và các thành viên khác của Ủy ban thường vụ quốc hội, Bộ trưởng, các thành viên khác của chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng KSND tối cao và Tổng Kiểm toán nhà nước.
Cuộc bỏ phiếu dành cho bạn đọc trên website Một góc nhìn khác chỉ tiến hành với 12 chức danh gồm: Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch quốc hội, các Phó Chủ tịch quốc hội, Thủ tướng và các Phó thủ tướng.
Quốc hội chỉ bỏ phiếu theo 3 khung: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Không có mức “không tín nhiệm”. Vì thế, để công bằng, cuộc bỏ phiếu trên “thùng phiếu điện tử” của Một góc nhìn khác sẽ gồm 4 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp và không tín nhiệm.
1. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:
    Tín nhiệm (34%, 327 Votes)
    Tín nhiệm thấp (30%, 291 Votes)
    Không tín nhiệm (23%, 219 Votes)
    Tín nhiệm cao (13%, 121 Votes)
Total Voters: 958
Vote
2. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan:
    Không tín nhiệm (67%, 546 Votes)
    Tín nhiệm thấp (24%, 194 Votes)
    Tín nhiệm (8%, 69 Votes)
    Tín nhiệm cao (1%, 8 Votes)
Total Voters: 817
3. Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng:
    Không tín nhiệm (60%, 464 Votes)
    Tín nhiệm thấp (31%, 237 Votes)
    Tín nhiệm (8%, 66 Votes)
    Tín nhiệm cao (1%, 10 Votes)
Total Voters: 777
Vote
4. Phó Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:
    Tín nhiệm (39%, 266 Votes)
    Tín nhiệm thấp (32%, 220 Votes)
    Không tín nhiệm (21%, 144 Votes)
    Tín nhiệm cao (8%, 57 Votes)
Total Voters: 687
Vote
5. Phó Chủ tịch quốc hội Tòng Thị Phóng:
    Không tín nhiệm (58%, 366 Votes)
    Tín nhiệm thấp (34%, 215 Votes)
    Tín nhiệm (7%, 45 Votes)
    Tín nhiệm cao (1%, 3 Votes)
Total Voters: 629
Vote
6. Phó Chủ tịch quốc hội Uông Chu Lưu:
    Tín nhiệm thấp (40%, 212 Votes)
    Không tín nhiệm (36%, 193 Votes)
    Tín nhiệm (22%, 118 Votes)
    Tín nhiệm cao (2%, 9 Votes)
Total Voters: 532
Vote
7. Phó Chủ tịch quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn:
    Tín nhiệm thấp (43%, 216 Votes)
    Không tín nhiệm (32%, 161 Votes)
    Tín nhiệm (22%, 109 Votes)
    Tín nhiệm cao (3%, 11 Votes)
Total Voters: 497
Vote
8. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:
    Không tín nhiệm (76%, 626 Votes)
    Tín nhiệm thấp (17%, 136 Votes)
    Tín nhiệm cao (4%, 33 Votes)
    Tín nhiệm (3%, 25 Votes)
Total Voters: 820
Vote
9. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:
    Không tín nhiệm (61%, 382 Votes)
    Tín nhiệm thấp (29%, 182 Votes)
    Tín nhiệm (8%, 50 Votes)
    Tín nhiệm cao (2%, 11 Votes)
Total Voters: 625
Vote
10. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân:
    Tín nhiệm thấp (39%, 243 Votes)
    Không tín nhiệm (38%, 240 Votes)
    Tín nhiệm (20%, 126 Votes)
    Tín nhiệm cao (3%, 18 Votes)
Total Voters: 627
Vote
11. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải:
    Không tín nhiệm (65%, 385 Votes)
    Tín nhiệm thấp (25%, 149 Votes)
    Tín nhiệm (9%, 52 Votes)
    Tín nhiệm cao (1%, 8 Votes)
Total Voters: 594
Vote
12. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh:
    Không tín nhiệm (41%, 238 Votes)
    Tín nhiệm thấp (40%, 233 Votes)
    Tín nhiệm (18%, 104 Votes)
    Tín nhiệm cao (1%, 8 Votes)
Total Voters: 583
Vote
Trương Duy Nhất
25/05/2013

(Trần Hùng 09 Blog)

10 phản hồi to ““Bỏ phiếu cùng quốc hội” – Trương Duy Nhất vì bài này mà bị “túm” ?”

 1. Chú (thằng em nó Lú có thằng Chú nó khôn ) Says:

  Báo Trọng Lú ,thả Trương Duy Nhất ra
  Cho hắn Đoc kết quả Bỏ phiếu của Cuốc ruộng (QH)
  Kết quả đó là một cái Tát cho Nhất . Để Nhất tự thấy đươc Chất lương Cuôc h hiện nay
  Giữ Hắn mang tiếng Đảng CS Củ Lú là Loại Khốn nạn

 2. X Y Z? | Một Góc Nhìn Khác Says:

  […] mạng mấy ngày qua. Giống như việc tôi đã lập thùng phiếu cho bạn đọc “Bỏ phiếu cùng quốc hội” 3 năm trước. Điều khác biệt là khi đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là […]

 3. X Y Z gì đấy, nhưng chắc chắn là vĩnh biệt X! | CHÂU XUÂN NGUYỄN Says:

  […] mạng mấy ngày qua. Giống như việc tôi đã lập thùng phiếu cho bạn đọc “Bỏ phiếu cùng quốc hội” 3 năm trước. Điều khác biệt là khi đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là […]

 4. X Y Z? | Nguyễn Tường Thụy's Blog Says:

  […] mạng mấy ngày qua. Giống như việc tôi đã lập thùng phiếu cho bạn đọc “Bỏ phiếu cùng quốc hội” 3 năm trước. Điều khác biệt là khi đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là […]

 5. X Y Z gì đấy, nhưng chắc chắn là vĩnh biệt X! – Anle20's Blog Says:

  […] mạng mấy ngày qua. Giống như việc tôi đã lập thùng phiếu cho bạn đọc “Bỏ phiếu cùng quốc hội” 3 năm trước. Điều khác biệt là khi đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là […]

 6. X Y Z? | Blog Vietnam Exodus Says:

  […] mạng mấy ngày qua. Giống như việc tôi đã lập thùng phiếu cho bạn đọc “Bỏ phiếu cùng quốc hội” 3 năm trước. Điều khác biệt là khi đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là […]

 7. X Y Z? | www.vietnamexodus.info Says:

  […] mạng mấy ngày qua. Giống như việc tôi đã lập thùng phiếu cho bạn đọc “Bỏ phiếu cùng quốc hội” 3 năm trước. Điều khác biệt là khi đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là […]

 8. X Y Z gì đấy, nhưng chắc chắn là vĩnh biệt X! – nguoi san tin Says:

  […] mạng mấy ngày qua. Giống như việc tôi đã lập thùng phiếu cho bạn đọc “Bỏ phiếu cùng quốc hội” 3 năm trước. Điều khác biệt là khi đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là […]

 9. X Y Z gì đấy, nhưng chắc chắn là vĩnh biệt X! – IJAVN ĐANG TIẾN HÀNH NÂNG CẤP Says:

  […] mạng mấy ngày qua. Giống như việc tôi đã lập thùng phiếu cho bạn đọc “Bỏ phiếu cùng quốc hội” 3 năm trước. Điều khác biệt là khi đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là […]

 10. X Y Z gì đấy, nhưng chắc chắn là vĩnh biệt X! – ijavn Says:

  […] mạng mấy ngày qua. Giống như việc tôi đã lập thùng phiếu cho bạn đọc “Bỏ phiếu cùng quốc hội” 3 năm trước. Điều khác biệt là khi đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là […]

Trả lời X Y Z? | Blog Vietnam Exodus Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: