Archive for Tháng Năm 2nd, 2013

Đổ lỗi khách quan, nói một đằng làm một nẻo, NGUYỄN TRÍ HUÂN muốn gì ?.

Tháng Năm 2, 2013

Nhà văn  TRƯƠNG VĨNH TUẤN.

Lời Bà Đầm xòe:

BĐX được rất rất nhiều bạn đọc gọi là nhà văn, vì vậy, Bà rất tự tin xác tín với cộng 3đồng dân Việt Nam, Bà là một nhà văn, tuy không phải là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Vừa đây, ban Trịnh Bảo Châu có gửi cho Bà bài viết của nhà văn Trương Vĩnh Tuấn, nguyên Phó tổng biên tập báo Văn nghệ viết về nhà văn Nguyễn Trí Huân, đương kim Tổng biên tập báo Văn nghệ.

Đọc xong thì thấy, ở cái thời buổi nhiễu nhương, đất nước đang lâm vào tình cảnh nguy ngập mất nước, nguyên do là do các ông, các bà cộng sản lãnh đạo mà ra. Do vậy, hai ông lãnh đạo ở báo Văn nghệ, thuộc loại cộng sản nhơ nhỡ này, tung quần ra chửi nhau, kể cũng có giá trị giải trí khuây khỏa.

Nhà văn Trương Vĩnh Tuấn có thể chửi đúng, nhưng riêng cái đoạn chửi ông Huân xóa bỏ khẩu hiệu trên đầu trang nhất mỗi số báo Văn nghệ

“vì tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội”

“Ai là kẻ thường xuyên và cho in dày đặc không chọn lọc tác phẩm của những kẻ đã một thời theo giặc chống lại tổ quốc ? Ai là kẻ tiếp sức cho các luận diểm nói xấu chế độ ? Ai là kẻ đã từng in “Làng quê thì mênh mông” gây quá nhiều tai tiếng ?”

thì Bà Đầm xòe thấy nội dung phê này không đúng, không văn nhân (nhà văn) một chút nào. Mời bạn đọc đọc toàn văn bài viết chửi của ông Nhà văn Hội viên Hội nhà văn Việt Nam này.

BĐX

(more…)