Archive for Tháng Hai, 2013

Tết này, tôi nhớ chú Quân.

Tháng Hai 5, 2013

Nhà văn Phạm Thành

LS Lê Quốc Quân bên mâm vui cùng bè bạn

LS Lê Quốc Quân bên mâm vui cùng bè bạn

Chú Quân đây là luật sư Lê Quốc Quân, người đang ở trại tạm giam để chính quyền điều tra về tội chú trốn thuế với số tiền là 437 triệu đồng.

Tôi, tuy mới được quen biết chú, nhưng thấy chú là người hiền lành, có tấm lòng thương người, lại thích có nhiều bạn bè; chả thế mà cuộc biểu tình chống Tàu Cộng nào, chú cũng đi đầu, cầm cờ đi đầu, nên tôi mến chú.

Tết này, có chú ở ngoài, hẳn ngày cúng tiễn ông Táo về Trời, anh em bạn bè lại ngồi lai rai với nhau, rồi cụng với nhau vài ly, rồi bàn chuyện trên trời, dưới biển, chuyện công quyền, công lý và bàn chuyện tự do, những đề tài mà chú thích.

(more…)