Archive for Tháng Mười 6th, 2012

Nguyễn Hoàng Đức: BÀN VỀ XÃ HỘI TOÀN TRỊ VÀ DÂN SỰ

Tháng Mười 6, 2012

 (nhân bài viết của ông Nguyễn Tr ần Bạt)

anh+Duc.jpeg
” Ở Việt Nam, khi Đảng cộng sản với điều bốn đòi lãnh đạo tất cả, cũng là lãnh đạo mọi thứ thuộc về nhà nước, mà nhà nước là pháp luật. Với điều kiện tiên quyết “pháp luật chỉ có khi không có ai được ở trên pháp luật”, như vậy là vi hiến. Nói rõ hơn là “Bất hợp hiến”.

“…nước ta từ dân trí đến quan trí, rồi trí thức còn thấp lắm, nói đúng ra là còn “ngu lâu dốt bền” lắm. Mong mọi người hãy biết mở mắt và ngẩng đầu lên, đừng có tự ái vớ vẩn, để nước ta còn tiến kịp thời đại. Và chính thức viết lên trang sử có vận động của mình”.

Nhân đọc bài “Hơn hai sai lầm nguy hiểm của ông Nguyễn Trần Bạt” của tác giả Phạm Hồng Sơn. Tôi xin được trao đổi về việc này. Lẽ ra tôi phải viết là “xin trao đổi lại cùng hai vị”, nhưng tôi thiết nghĩ “vấn đề quốc gia đại sự”, đặc biệt “chính sự”, đặc biệt hơn là quyền “Dân Sự” là vấn đề của toàn dân, toàn nước.

Đây cũng là một vấn đề phổ quát sống còn liên quan đến mỗi cá nhân cũng như toàn dân, vì thế tôi chọn việc trao đổi về vấn đề hơn là chỉ trao đổi cùng hai vị. Trước hết dù sao cũng cám ơn hai vị đã xới lên vấn đề hết sức trọng đại này. Nhưng tôi cũng nói rõ quan điểm của mình luôn, tôi đồng tình với ý kiến của tác giả Phạm Hồng Sơn, có nghĩa không đồng tình với Nguyễn Trần Bạt khi ông nói “Nghiên cứu xã hội học tức là anh phải đặt mình vào địa vị của nhà cầm quyền…”

(more…)