Archive for Tháng Chín 13th, 2012

Ngày tận số của ông ta đã điểm.

Tháng Chín 13, 2012

Bà Đầm xòe 

Chân dung Bà Đầm Xòe> Anh do NSNA Phạm Công Thắng chụp ngày 3.2.2013

Chân dung Bà Đầm Xòe> Anh do NSNA Phạm Công Thắng chụp ngày 3.2.2013

Lâu nay tôi chỉ tâm niệm ông ta chỉ là kẻ tham lam ít chữ nghĩa nên sẽ chỉ là kẻ tham lam vô độ. Chính nó là nguyên nhân trực tiếp làm suy kiệt kinh tế Việt Nam, biến nhiều tầng lớp nhân dân thành người bần cùng, tạo nên mâu thuẫn kịch liệt không thể “đội trời chung” giữa giầu và nghèo. Như thế, theo quy luật Tắc – Thông, tắc đến tận cùng sẽ có biến để thông, sẽ là cơ hội để nhân dân vùng lên làm chủ đất nước, làm chủ dân tộc.

Tuyên bố của blogger Nguyễn Tường Thụy

Tháng Chín 13, 2012
 by Bà Đầm xòe
Blog Nguyễn Tường Thụy’s Blog có địachỉ: https://nguyentuongthuy.wordpress.com đã bị đánh sập hoàn toàn vào
ngày 9/9/2012.

Trước đó tôi đã bị những lời chửi bới, cảnh cáo, đe dọa.

Không chỉ riêng tôi, nhiều blogger đã từng nhiều lần bị đánh sập blog.
Với tôi đây là lần thứ ba.
Việc chặn bằng tường lửa hay đánh sập các blog là việc làm đê tiện. Khi các người thoải mái cất lên 700 tiếng nói, tại sao các người  lại sợ mấy tiếng nói của các blogger?
Các người chỉ muốn nói cho người khác nghe nhưng các người không muốn nghe người khác nói. Nhưng cái chính các người rất sợ tiếng nói vạch mặt các người cho nhân dân biết.
(more…)