Archive for Tháng Tám 30th, 2012

Tin Văn: Nhà thơ Trần Nhương sẵn sàng tổ chức biểu tình.

Tháng Tám 30, 2012

Bà Đầm xòe

26
Nhà thơ Trần Nhương, chủ trang web trannhuong.com, ngày 30.8.2012 công khai trên mạng của mình rằng:
“Để bảo vệ danh dự hội viên của mình, tôi đề nghị BCH Hội Nhà văn VN cần nhanh chóng tìm cho ra đâu là sự thật về anh HQT. Không chừng bọn “diễn biến”, nó gây mất uy tín hội viên, nó “chơi” Hội mình. Rất cần sự bảo vệ danh dự hội viên của các vị trong BCH !
Chúng tôi nói trước, nếu anh HQT bị bôi nhọ, bị vu cáo mà BCH im lặng chúng tôi sẽ “tu tập đông người” tại số 9 Nguyễn Đình Chiều HN để biểu thị tấm lòng vì đồng nghiệp, vì nền thơ ca vĩ đại của chúng ta !…”