Archive for Tháng Tám 29th, 2012

Quan làm báo và báo bung Quan làm báo?!

Tháng Tám 29, 2012

Bà Đầm xòe

Trước hết mời các bạn đọc một commmet có tên là Nặc danh 01:56 Ngày 2715 tháng 8 năm 2012 trên Bà Đầm xòe qua bài “Lộ mặt Quan làm báo:

” Đảng chống Ba Dũng bằng chiêu bài chống tham nhũng. Nhưng bản chất của Đảng Cộng Sản không những là bọn đại tham nhũng mà chính quyền nào dưới sự cai trị của Đảng Cộng Sản đều đang trở thành những chính quyền theo kiểu mafia, xã hội đen. Từ Đông Âu cho đến Liên Xô cũ mà bây giờ là Liên Bang Nga, từ Bắc Hàn, Cu Ba cho đến Trung Cộng, Đảng Cộng Sản ở các nước này đều đã trở thành Đảng mafia. Đảng Cộng Sản VN cũng đang lộ diện mình cũng mang bộ mặt, có bản chất xã hội đen không kém. Đảng chống Ba Dũng thì cũng giống như ‘tham nhũng cha’ chống ‘tham nhũng con’. Đảng triệt hạ được Ba Dũng thì tham nhũng cũng vẫn ‘sống’ nhởn nhơ vì Đảng CS vốn là bọn tham nhũng, sa đọa từ trong bản chất, trong máu huyết không thể sửa đổi được. Tham nhũng xuất phát từ sự cai trị của Đảng CS nên “tham nhũng” là “phần ngọn” mà Đảng CS mới là “cái gốc” của tham nhũng. Muốn chống tham nhũng thành công thì trong khi “chặt ngọn” phải kết hợp “đào gốc nhổ bỏ” luôn thì đất nước và nhân dân mới được sống bình yên”.
BĐX tôi đồng ý với nhận định này, tuy nó đã xưa như trái đất và luôn ý thức rằng, sự nghiệp cách mạng là của quần chúng. Để được nhân dân tin dùng, nhà gì cũng cần phải thông tin trung thực và khách quan đến đồng bào, bất kỳ thông tin đó được sản xuất ra trong hoàn cảnh nào và nhằm mục đích gì. Cũng từ comment này mà BĐX quyết định trở lại vấn đề của Quan làm báo trên blog Bà đầm xòe.

(more…)