Archive for Tháng Tám 20th, 2012

“Thi Vân Yên Tử còn thì trí thức nhục…”

Tháng Tám 20, 2012

 Vũ Hào Nam

(Bài viết của luật sư Vũ Hào Nam ( Paris) lý giải sự ăn cắp thơ và vụ bảo vệ thẳng ăn cắp)

 Luật sư Vũ Hoài Nam hiện đang là nghiên cứu sinh tại đại học Sorbonnes- Pháp phân tích : “Trước khi ông Thuận “sản xuất”  tập thơ “Thi Vân Yên Tử “ (1998) thì ông Trần Trương đã cho xuất bản cuốn “Chùa Yên Tử – Lịch sử – Truyền thuyết di tích và danh thắng” (1997) và tặng lại cho ông Thuận một cuốn. Như vậy xét về mặt thời gian thì tập thơ của ông Thuận ra đời sau cuốn sách của ông Trương. Xét về mặt nội dung tập thơ của ông Thuận thì có quá nhiều ý tưởng và câu chữ trong tập thơ của ông Thuận được lấy từ cuốn sách của ông Trương. Như vậy có thể nói ông Thuận đã bị cuốn sách của ông Trương lôi cuốn và tạo ra nhiều “cảm hứng’ và ông Thuận quyết định ra một tập thơ dựa trên ý tứ và từ ngữ lấy trong tập sách của ông Trương. Trong bài phỏng vấn ông Trương cho đó là “bình thường” vì “Khi chúng tôi có sự đồng điệu trong tâm hồn, lại cùng viết văn làm thơ tả cảnh, thì việc sử dụng ngôn ngữ chung để nói về một điều thì chả có gì lạ! Một bên tôi diễn đạt thành văn, còn một bên, anh Thuận, diễn đạt thành thơ, thì sự trùng lặp sao gọi là “đạo” được?”. Vâng, cứ cho suy nghĩ và cách nói như ông Trương là để bảo vệ cho một người bạn thì chúng tôi hoàn toàn tôn trọng ông về mặt tình cảm. Tuy nhiên xét về mặt pháp lý thì chuyện không đơn giản như ông nghĩ…”

DÙNG LÝ LẼ GÌ CÓ THỂ BÊNH VỰC KẺ ĂN CẮP ?

VŨ HOÀI NAM