Archive for Tháng Tám 17th, 2012

Quyền tự do ngôn luận bị đàn áp ở Việt Nam ( VoA- Đài Tiếng nói Hoa Kỳ)

Tháng Tám 17, 2012
Posted on Thứ sáu, ngày 17 tháng tám năm 2012 by Bà Đầm xòe
6.08.2012
Ngay cả giữa lúc Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác để phát triển quy mô và sự tầm 20 mức của các quan hệ song phương, hãy còn nhiều quan tâm về tình trạng thiếu tiến bộ trong các vấn đề nhân quyền tại quốc gia Đông Nam Á này.
Chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục dùng các đạo luật an ninh với những ngôn từ mơ hồ để trấn áp tinh thần, và trong nhiều trường hợp, tống giam những người hoạt động ôn hòa.