Archive for Tháng Tám 14th, 2012

Thúi lắm rồi, đất nước ơi!

Tháng Tám 14, 2012
Bà Đầm xòe
Ấy là cảm giác của tôi khi nhận ra sự thật về “thơ thiền, thơ phật” đã “ngộ ra” từ 24Yên Tử của vị giáo sư, tiến sĩ Hoàng Quang Thuận qua bài của Luật sư Nguyễn Minh Tâm khi dũng cảm nêu sự thật về “bạn mình” đã ăn cắp chữ nghĩa của Trần Trương như thế nào.
Một bài viết chi tiết, cụ thể đã chứng minh một cách không thể chối cải về hành vi ăn cắp chữ nghĩa của Hoàng Quang Thuận. Ông Thuận giáo sư, tiến sĩ gì? Mấy ngày trước, nghĩ ông ta là danh tài, nghe tùm lum trên miệng người này, tay người kia những lời khen ngợi, tôi có ý định tìm hiểu xem ông ta tiến sĩ gì, giáo sư gì, nhưng nay đành thôi, vì trong lòng tôi đã xác tín vị giáo sư, tiến sĩ, nhà thơ này là một kẻ ăn cắp đích thực.