Archive for Tháng Tám 11th, 2012

Câu chuyện Chủ nhật: Một cán bộ cao cấp lợi dụng chống tiêu cực, tham nhũng để gây rối.

Tháng Tám 11, 2012

Phạm Thành*

Kỳ II: Cán bộ Tiền khởi nghĩa, sáu mươi năm tuổi đảng Hoàng Mạnh Tùng đã biến báo Người lao động tp Hồ Chí Minh thành báo lá cải như thế nào?

Chân dung ông Hoang Mạnh Tùng

Chân dung ông Hoang Mạnh Tùng

Theo Wikepdia tiếng Việt, báo lá cải (tiếng Anh: tabloid) là báo có khổ giấy in nhỏ. Ở nước Anh hiện nay hầu hết các tờ báo đều in khổ nhỏ nên được gọi là báo lá cải. Nhưng cái thuật ngữ “lá cải” thì không phụ thuộc vào khổ in báo to hay nhỏ mà là ở chất lượng nội dung tin bài của tờ báo đó. Lá cải có nghĩa là chất lượng thông tin của tờ báo đó kém. Ở Việt Nam ta thuật ngữ báo “lá cái” cũng mang nội dung này, nghĩa là tờ báo có thông tin ở dạng chất lượng kém.

Nhưng như thế nào là chất lượng kém? Rất có nhiều tiêu chí để xác định. Nhưng tiêu chí mang tính bản chất là tờ báo đó chuyên tung tin thất thiệt, nghĩa là thấy ai nói gì cũng nghe và tin, nhìn thấy cái gì cũng cho là thật và đem chúng “lia” ngay trên báo mà bất cần biết chân lý, sự thật ở đâu.

Căn cứ vào tiêu chí vừa mang tính quốc tế, vừa mang tính Việt Nam này, Phạm Thanh tôi khảng định: Báo Người lao động tp Hồ chí Minh đích thị là báo lá cải, ít nhất đối với trường hợp thông tin về vụ nhà đất của nhà ông Lê Đoan Hùng, hiện ngụ ở nhà số 44, đường 5, Khu phố 3, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP HCM.

(more…)