Archive for Tháng Bảy 31st, 2012

Thơ Phạm Thành: Một người Mẹ tự thiêu đã chết:

Tháng Bảy 31, 2012
(Kính tặng Mẹ Đặng Thị Kim Liêng, mẹ bloger Tạ Phong Tần, tự thiêu đã chết)
 Mẹ ơi20
Mẹ tự thiêu
Lửa cách mạng nóng trên da thịt Mẹ
Nóng từ chân lên tới đỉnh đầu
Ôi da thịt của Âu cơ
Của Lạc Long Quân – Những con Hồng cháu, cháu Lạc
Đã sinh ra những đứa con,
Có đứa lầm than
Có đứa làm đến Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước
Sao chúng nỡ lòng đốt Mẹ?
Sao chúng nỡ để Mẹ hóa thành ngọn lửa
Hóa thành căm thù
Hóa thành tro hồng bay khắp nước non ta.