Câu chuyện Chủ nhật: AI QUAY? AI PHẢN BỘI? (Tiếp theo Chủ nhật tuần trước)

Bà Đầm Xòe 
4. Từ khi chưa có chính quyền trong tay ĐCS Việt Nam đã xác tínvới Dân rằng “đấu tranh này là trận cuối cùng”, và nhấn mạnh với nhân dân rằng ” trong cuộc đấu tranh này, nếu chúng ta có mất là mất đi xiềng gông và nô lệ”.
Và khi chính quyền đã có trong tay, Đảng Cộng sản VN tiếp tục xác tín với dân rằng: chính quyền sinh ra là để làm công bộc cho dân, chính quyền là “của dân, do dân và vì dân”. Thực là một cuộc lý thuyết về đấu tranh, một lý thuyết về chính quyền, một lý thuyết về dân sinh, dân chủ, nhân quyền hay mọi nhẽ, hay đến mức mà cái nền dân chủ tư sản chỉ như bọ hung ủn cứt thối vì cái dân chủ mà Đảng Cộng sản hứa hẹn đem lại cho dân ” gấp một triệu lần hơn dân chủ tự sản”.
Những lý thuyết này đã được bộ máy tuyên truyền khổng lồ của Đảng ta tuyên truyền không ngơi nghỉ, đến mức phàm là người dân Việt Nam dù biết chữ hay không biết chữ, già hay trẻ, gái hay trai, miền núi hay miền biển, trong nước hay ngoài nước đều biết đến làu làu những lý thuyết này.
Nhưng nói là một chuyện còn hiện thực có hay không lại là chuyện khác.
Vậy nước ta từ khi mang tên Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một chính quyền ” của dân do dân, vì dân”, ” cán bộ là công bộc của dân” đã thực sự  hiện hữu? Chính quyền mới có thực thi dân chủ cho dân? Có thực sự xã hội mới đã ” quăng xiềng xích đè trên cổ nhân dân vào sọt rác”? và xã hội đó đã có một “nền dân chủ triệu lần hơn dân chủ tư sản?” và cuối cùng là ” trận chiến đấu cuối cùng” sẽ không còn lý do để xảy ra?
Tóm lại từ khi Đảng CSVN nắm quyền lành đạo cho đến nay, một chính quyền của dân, do dân, vì dân, không hành dân, không bịt mồm dân đã thực sự hiện hữu?
Không thể nói là nó đã và đang hiện hữu.
Một chính quyền của dân, do dân, vì dân trước hết và tối thiểu phải do người dân trực tiếp bầu lên. Ở nước ta, từ khởi nguyên đến nay, chưa từng xảy ra điều này. Chỉ mới “đặt vấn đề” ở điểm khởi đầu này thôi, bất kỳ ai cũng nhận ra rằng, nói hiện nay, chính quyền của ta đã là chính quyền “của dân, do dân và vì dân”, chỉ là cách nói nặng tính chất diễn dịch mà không phải quy nạp.
Bên cạnh đó, người dân hiện vẫn chưa được hưởng các quyền tự do về biểu tình, về trình bày tư tưởng, về tự do lập hội, tự do ngôn luận, báo chí, tự do tôn giáo, tin ngưỡng… Cả nước ta hiện không có một tờ báo tư nhân nào. Việc lập hội còn phải xin phép. Nay có internet, những công dân nào viết không đúng ý Đảng, sẽ từ bị gây khó dễ đến vào trại cải tạo, nó là chuyện cũng đã xưa như: “Đỏ như màu máu của mình em ơi”. Tôn giáo, tín ngưỡng nhất nhất phải trở thành một bộ phận thuộc sự quản lý của Đảng CS…
Ngoảnh lại nhìn về phía sau của lịch sử thì thấy:
Năm 1946, chúng ta còn có Quốc hội đa nguyên, tức gồm nhiều đảng phái tham gia ở cơ quan quyền lực cao nhất này, nhân dân ta còn được tự do lựa chọn, ông này ở đảng này, ông kia ở đảng kia để bầu, nay Quốc hội chỉ có một đảng duy nhất, nhân dân dù có 100% cử tri đi bầu, cứ nhắm mắt lại, lấy “râu ông nọ cắm vào cằm bà kia”, cũng không làm thay đổi cái bản chất của tổng số lượng đại biểu trúng cử.
Hơn nữa, thời Pháp – Nguyễn, tuy là chế độ thực dân, phong kiến, nhưng dân ta còn được biểu tình, được tự do ra báo chí, tự do lập hội phường, tự do tôn giáo, tín ngưỡng….
Nhận thức chung về chính trị của thời đại ngày nay đã chỉ rõ, đa nguyên là cơ sở của một xã hội dân chủ. Mà chỉ có dân chủ người dân mới được hưởng các quyền cơ bản của con người. Một xã hội độc trị, xã hội đó không thể có dân chủ. Điều đó cũng giống như về kinh tế, không có cạnh tranh thì cũng không có phát triển. Một xã hội không có dân chủ là một xã hội quân chủ. Chính quyền đó, dù có ban hành hàng trăm, hàng ngàn văn bản, chỉ thị, nghị quyết và luật pháp thì trước tiên nó cũng chỉ nhằm bảo vệ lợi ích của hệ thống cán bộ, công nhân viên đang làm việc cho guồng máy đó, từ to xuống nhỏ, mà thôi. Quyền của người dân cơ bản là quyền được bị hành. Chỉ lược trên các báo chí “lề phải” hôm nay cũng thống kê được hàng trăm, hàng nghìn các thủ tục mà chính quyền đẻ ra để hành dân là chính. Việc hành dân diễn ra hằng ngày và ngày một tràn lan. Càng chống càng phức tạp, càng lún sâu, năm sau mức độ hành lại cao hơn năm trước. Đến một cái giấy khai sinh, khai tử người dân cũng phải chạy tiền lo lót mới xong. Có thể nói, dân cần cái gì ở chính quyền, không lo lót là không xong, không chịu bị hành là không được việc.
Như vậy, một chính quyền “của dân, do dân, vì dân”, không hành dân, không bịt mồm dân, chỉ có trên lý thuyết, không có trên thực tế. Không những thế, nền dân chủ trong chế độ ta lại đang tụt hậu dần, tụt quá thời điểm Cách mạng tháng Tám năm 1945. Dân ta hiện không có những quyền làm người tối thiểu mà nói dân ta đã có tự do, dân chủ là nói lấy được.
Những người phản biện chỉ ra sự thật này dù họ là ai, hưởng lương từ nguồn ngân sach nào đều là của nhân dân, tức họ là những người kiên trì đấu tranh nhằm bảo vệ sự những gì Đảng cộng sản đã xác tin với dân, nhờ đó mà họ còn cầm quyền cho đến ngày nay. Đảng CS mà chống lại những người này, bắt bớ bỏ tù, hành xác những người này, Đảng Cộng sản không những đã tự tay tát vào mồm mình mà còn là kẻ đích danh  QUAY, đích danh PHẢN BỘI. Những người theo Đảng ủng hộ điều này, tiếp tay và cùng với Đảng thực hiện điều này, họ cũng kẻ QUAY, kẻ PHẢN BỘI và mang bản chất lọc lừa CƠ HỘI.
5.
Đảng CS Việt Nam vẫn rao giảng rằng, Đảng CS là một đảng khoa học. Vậy có đúng Đảng Cộng sản Việt Nam đang là một Đảng khoa học?
Hiện nay, đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng CS Việt Nam là: “cơ chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đây là một khái niệm mới do những người Cộng sản Việt Nam tạo ra. Vậy, nội dung của nó là gì? Đến nay, kể cả trong nước và nước ngoài, vẫn chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu để lý giải một cách khoa học về cái xã hội “kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa” này.
Một mô hình kinh tế-xã hội không có lý luận khoa học làm cơ sở, mô hình đó không có cơ sở tồn tại, và đương nhiên là mảnh đất tươi tốt cho tiêu cực, tham nhũng phát triển; và cũng là nền tảng dẫn đến rối loạn xã hội; và con đường tất yếu của nó sẽ là đổ bể. Bởi vì, ai cũng biết cái xã hội kết hợp hai phạm trù trái ngược đó là không thể có, và vì nó không thể có, nên chẳng ai có thể tin; vì chẳng ai có thể tin, nên chẳng ai lại hoài công xây dựng và vun đắp cho nó. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam cứ bắt mọi người dân Việt Nam phải tin và làm theo, đã là một nghịch lý, và đương nhiên kết quả của nó, giống như việc “bắt cóc bỏ đĩa” là điều không thể tránh khỏi. Đi lên xã hội xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa là hai con đường hoạch định xây dựng khác nhau. Lý thuyết kinh điển về xây dựng xã hôi xã hội chủ nghĩa và xây dựng xã hội tư bản, nó như nước và lửa, nó là chuyện “đấu tranh giữa hai con đường”; là “đấu tranh này là trận cuối cùng” đã được Mác-Lênin khẳng định và là khẩu hiệu treo nhan nhản trên mọi nẻo đường của đất Việt một thời.
Cơ sở của nó là, kinh tế xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế kế hoạch, kinh tế tập trung, tư liệu sản xuất là của chung, sản phẩm làm ra được tập trung lại và Nhà nước đứng ra phân phối. Cái mô hình này đã thất bại thảm hại trên quy mô toàn thế giới, nay chẳng còn dân tộc nào làm theo. Còn kinh tế thị trường là nền kinh tế tự do, vận hành theo nguyên tắc lợi nhuận.
Ở các nước tư bản, để có công bằng xã hội, về thế chế thì cần phải tam quyền phân lập nhằm chống lại bất kỳ một cá nhân hay một thế lực nào muốn độc quyền cai trị và độc quyền hưởng lợi.
Giá như đường lối xây dựng kinh tế-xã hội của nước ta chỉ theo cơ chế kinh tế thị trường không thôi, thì việc thiết chế bộ máy, xây dựng luật pháp buộc phải xây dựng theo cơ chế kinh tế thị trường để bảo đảm tính công bằng cho mọi tầng lớp nhân dân; về thể chế cũng phải tam quyền phân lập, nhằm chống độc quyền cai trị và độc quyền hưởng lợi của một cá nhân hay một nhóm lợi ích nào đó. Đó là quy luật phát triển xã hội từ thấp đến cao mà bao nhiêu cuộc cách mạng, bao nhiêu máu xương của nhân dân yêu chuộng công bằng đã đổ xuống mới có được. Nhưng, Đảng CS Việt Nam hiện nay lại không hiểu như vậy hoặc cố tình bỏ qua sự thật này, khăng khăng giữ cái đuôi “xã hội chủ nghĩa” với rất nhiều những giấc mơ đẹp mà thực tế thì giấc mơ đã bị “lay tỉnh” để thấy một sự phũ phàng là sự cáo chung của nhiều quốc gia cộng sản từ 20 năm trước.
Trong cái đường lối này, ai cũng biết rằng kinh tế thị trường là nền tảng hạ tầng; xã hội chủ nghĩa đứng ở phía sau là cái ngọn, cái kiến trúc thượng tầng. Luận thuyết của Mác-Ănghen đã chỉ ra rằng, chỉ có “hạ tầng cơ sở” mới “đẻ” ra “thượng tầng kiến trúc”, chứ không có chiều ngược. Vì vậy, hy vọng về cái “đuôi” “xã hội chủ nghĩa” sẽ là cái bánh lái để dẫn cơ chế thị trường đi theo xã hội chủ nghĩa là một lô gích ngược, nó giống như bắt người ta phải đi bằng đầu vậy. Có lẽ, những người Cộng sản Việt Nam, người nào cũng thuộc “bài học đầu tiên” này khi tiếp cận với chủ nghĩa Mác-Lênin. Cho nên, cán bộ, ai ai cũng chỉ hành xử theo cái “nền tảng kinh tế thị trường”, nghĩa là nền kinh tế vận hành theo nguyên tắc lợi nhuận, hành động theo trật tự “cá lớn nuốt cá bé”, nghề nghiệp là cướp đoạt tài nguyên và bóc lột sức lao động mà lại không bị cái tam quyền phân lập khống chế, và phần “định hướng xã hội chủ nghĩa” đương nhiên trở thành lá chắn che chở cho sự cướp đoạt với những lời hoa mỹ “vì dân, vì nước” ở trên môi.
Tại sao Đảng CS Việt Nam không muốn mạch lạc, tư bản ra tư bản, chủ nghĩa xã hội ra chủ nghĩa xã hội? Và tại sao họ cứ cổ vũ cho cái không thể tồn tại? Tôi xin được nói thẳng, đó là vì quyền và lợi của riêngcác nhóm lợi ích, sân sau của những người đương chức đương quyền. Người đương chức đương quyền bây giờ là chủ nhân ông của mấy chục triệu sức lao động Việt Nam, chủ nhân ông của tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và là người “đại diện” ký kết làm ăn, ký kết nhận tiền của nước ngoài rồi phân phát lại ở trong nước. Bản chất là không muốn chia quyền và lợi cho bất kỳ thành phần nào và họ quyết tâm duy trì một xã hội chẳng ra ngô ra khoai như vậy càng làm lợi cho nhiều “nhóm lợi ích” có cơ “đục nước béo cò”. Thực tế, từ khi Đảng CS Việt Nam áp dụng đường lối “thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa” đến nay, một thiểu số những người cộng sản và lực lượng 5C – con cháu các cụ cả – đã giàu lên một cách nhanh chóng và trở thành một phong trào ngày một lan rộng, ngày một quyết liệt và nó đang đẩy công cuộc chống tiêu cực, tham nhũng ở Việt Nam, cũng do chính những người CS đề ra, đi vào ngõ cụt với sự thật: càng chống lại càng lún sâu hơn. Nguyên nhân vì sao, ai cũng biết, ai cũng hiểu và người hiểu sâu sắc và đầy đủ nhất, không phải ai khác, chính là người cộng sản, người vừa nhận vai trò là người đá bóng đồng thời cũng là người thổi còi trong trận chiến ú tim này. Anh vừa đá bóng, lại vừa thổi còi, làm sao anh có thể phạt, bắt giam và tiêu diệt được đá láo, vì cầu thủ là anh mà trọng tài cũng là anh.
Cho nên, nói rằng tiêu cực tham nhũng đang đe dọa sự sống còn của chế độ, là nói đến lực lượng này. Lực lượng này sẽ tự diễn biến và tạo áp lực mạnh mẽ và quyết định làm tiêu vong cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa”, và băm nát những giường mối tốt đẹp và tiến bộ của “cơ chế kinh tế thị trường”, chứ nhất định không phải là các lực lượng thù địch đang “đêm ngày thực hiện âm mưu diễn biến” như các phương tiện truyền thống đại chúng của Đảng CS Việt Nam hiện đang ngày đêm rao giảng.
Do đó, “cơ chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa” đã và đang là biện pháp tổng hợp nhằm lần cuối cùng “nốc ao” những giấc mơ Việt Nam xã hội chủ nghĩa mang tên Thời đại Hồ Chí Minh và đưa dân tộc ta trở về điểm xuất phát. Chưa thể nói trước điểm xuất phát ấy nằm ở đâu nhưng nếu nó nằm ở “Giao Chỉ quận” thì thực là đáng sợ mà bản lĩnh kiên cường của dân tộc này dứt khoát không bao giờ chấp nhận.
Tóm lại, đường lối “kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa” suy xét một cách khoa học là một đường lối không có cơ sở để trở thành hiện thực; vì vậy nó đã và đang trở thành nền tảng, trở thành mảnh đất tươi tốt bậc nhất phát sinh tiêu cực, tham nhũng và rối rắm xã hội, để cho “cò” ngày một béo tốt. ĐCS Việt Nam càng hô hào chống nó, nó lại càng phát triển với tính chất ngày một trắng trợn, tàn bạo hơn, quy mô ngày một lớn hơn. Nó là con đường sống của nhóm lợi ích và là con đường chết của dân tộc. Nó đích thị là con bệnh đang đau bụng, và để chữa đau bụng, các thầy lang đã kê đơn “thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa” những mong cứu gỡ cho nó bằng thuốc cực bổ, song như một nghịch lý, sợ rằng khát vọng lấy bổ trị độc không được thực tế chấp nhận sẽ lại cũng chỉ giống như các vị lang băm Việt Nam thời xưa kê đơn “đau bụng uống nhân sâm… tắc tử”.
Những người đấu tranh chống lại con đường phi khoa học này, chính họ là những người khoa học và biện chứng nhất nhằm bảo vệ những gì là chân chính và khoa học mà một đảng Marxít chân chính cần phải có. Những người chống lại những người này, khủng bố, áp chế, bắt bỏ tù những người này, chính họ là người QUAY, người PHẢN BỘI lại những gì tốt đẹp còn lại mà cha đẻ ra Cộng sản và Cộng sản là Khoa học đã khởi sướng.
Vậy thì AI QUAY? AI PHẢN BỘI đã rõ rành rành.

Phạm Thành, tháng 6.2012.

13 Responses to Câu chuyện Chủ nhật: AI QUAY? AI PHẢN BỘI? (Tiếp theo Chủ nhật tuần trước)

 1. Ai quay, ai phản bội? Quá rò rồi!
  “Đáng cs như thầy lang trị bệnh: Đau bụng uống nhân sâm thì…tắc tử!”

  Trả lời

 2. Hoan hô nhà báo kỳ cựu và cương trực Phạm Thành.
  Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học, chủ nghĩa Mác đã bị thực tiễn chứng minh là phản khoa học, kéo xã hội loài người lùi cả thế kỷ, gây biết bao tai họa dưới thể chế do những người cộng sản lãnh đạo. Cho nên, không có cái gọi là “một đảng macxit” chân chính.
  Chóp bu ĐCSVN hiện nay chẳng coi CNCS là cái đinh rỉ gì, họ chỉ trương khẩu hiệu CNXH để lừa bịp đảng viên cấp thấp và nhân dân lao động mà thôi. Họ đã tự nguyện biến thành bè lũ ích kỷ đốn mạt Lê Chiêu Thống – Trần Ích Tắc ôm châm Bắc Kinh để níu giữ ngai vàng quyền lực, bổng lộc và thể chế độc tài – mảnh đất màu mỡ để tham nhũng vơ vét, chộp giật từ cái Hội nghị Thành Đô (1990)rồi.

  Trả lời

 3. Hơ hơ, các bác ủng hộ chính quyền theo chủ nghĩa cộng sản lên nắm quyền, từ trước tới giờ nó hành xử đúng với những nguyên tắc cộng sản của nó, ok, thì sai trệch một tẹo vì phải lợi dụng tiền tư bản nên phải nhập vô mô hình quái đản là nền kinh tế thị trường . Ngày xưa thì các bác ủng hộ các sách lược cộng sản của nó, bảo là làm thế thì người cày có ruộng này nọ, mặc kệ những hậu quả kinh hoàng của nó . Bây giờ nó vẫn hành xử như thế, tức là vẫn như một chính quyền theo chủ nghĩa cộng sản, các bác lại quay ra phê phán mang tính triệt tiêu nó . Vậy ai quay, ai phản bội ? Chính quyền này vẫn là chính quyền theo chủ nghĩa cộng sản, đảng Cộng sản nắm quyền không/chưa thèm/cần đổi tên, vẫn tuyên bố kiên định chủ nghĩa Cộng Sản, và tiến lên chủ nghĩa Xã hội, kiên định chủ nghĩa Marx.

  Vậy chứ các bác hiểu chủ nghĩa CỘNG SẢN là gì ? Đọc lại 10 điều răn của bản tuyên ngôn đi nhé ? Sáp nhập vào Trung Quốc là chúng ta sẽ được cả thế giới, thế có đúng là CỘNG SẢN không ? Tinh thần quốc tế CỘNG SẢN của các bác đi đâu hết rồi, hay nói đúng hơn tinh thần CỘNG SẢN của các bác chuồn đâu mất rồi ?

  Trả lời

 4. Bài này đã nói hết lòng tôi. Rất cám ơn tác giả. Rất cám ơn !
  Đề nghị xem lại để sửa chữ “giường ” thành “rường ” trong đoạn câu “…băm nát những GIƯỜNG mối tốt đẹp và tiến bộ của “cơ chế thị trường …”.

  Trả lời

 5. Có cuộc cách mạng nào thành công(bằng bạo lực) mà không quay lại phản bội người dân?

  Trả lời

 6. Tôi đọc sách của Trung quốc đến nay còn nhớ một chuyện đại ý thế này : Một lần nhà vua cùng một số quần thần đi thuyền trên sông, đang thời thịnh trị nên vua rất khoái trí, nhiều quan lại nịnh nọt thêm nên vua càng bốc đồng..có một vị nói với vua rầng:Bây giờ không có giặc, nhưng nếu nhà vua không giữ đúng đạo cương thường thì tất cả những người ngồi bên cạnh vua đều là giặc.tôi nghĩ đó là quy luật của muôn đời, cho nên ai cay cú nhân lúc này mà mỉa mai những người “đang can vua”thì nên tìm trong sử sách để hiểu là chả có ai phản bội cả. Đến Pu tin là Đại tá tình báo ,con nhà cực kỳ “cơ bản” Khi làm tổng thống có nhà báo hỏi móc,ông ta rút ngay thẻ đảng trong ngăn kéo bàn làm việc cho xem và nói: Tôi không bỏ đảng mà là đảng bỏ tôi./.

  Trả lời

 7. HỘI CHỨNG PHÁT CUỒNG VÌ NGÔN NGỮ SIÊU “HOT”!
  http://matphaimattrai.blogspot.com/2012/06/hoi-chung-phat-cuong-vi-ngon-ngu-sieu.html

  NHÀ NƯỚC KHÔNG LÀM KINH TẾ – LOẠI BỎ NGAY HƠN 50% QUỐC NẠN THAM NHŨNG.
  http://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.com/

  Trả lời

 8. ông Hồ vì muốn thống nhất đất nước liền mà bất chấp tất cả kể cả mạng sống của con người. Nếu đa đảng thì Anh Mỹ cũng không giúp Pháp quay lại thì ông Hồ cũng không cần phải bắt tay với Trung Cộng 1949, từ đây quyền lực của ông Hồ đã giảm bớt rất nhiều. Sau khi chia đôi đất nước nếu Miền ai nấy giữ như Đức thì Mỹ đâu có đưa quân vào VN làm gì, thì lấy gì con em Miền Bắc chết vì đánh Mỹ. Từ từ hai miền cũng sẽ thống nhất ôn Hoà như Đức, chứ không phải sẵn sàng hy sinh người dân để thống nhất Đất nước như CS.

  Trả lời

 9. Đem ra đây vài định nghĩa về “người Cộng sản” để các bác tự soi mình nhá

  những người cộng sản có thể tóm tắt lý luận của mình thành một luận điểm duy nhất này là: xoá bỏ chế độ tư hữu

  Công nhân không có tổ quốc. Người ta không thể cướp của họ cái mà họ không có

  Những người cộng sản coi là điều đáng khinh bỉ nếu giấu giếm những quan điểm và ý định của mình. Họ công khai tuyên bố rằng mục đích của họ chỉ có thể đạt được bằng cách dùng bạo lực lật đổ toàn bộ trật tự xã hội hiện hành. Mặc cho các giai cấp thống trị run sợ trước một cuộc Cách mạng cộng sản chủ nghĩa! Trong cuộc cách mạng ấy, những người vô sản chẳng mất gì hết, ngoài những xiềng xích trói buộc họ. Họ sẽ giành được cả thế giới

  Ở Ba Lan, những người cộng sản ủng hộ chính đảng đã coi cách mạng ruộng đất là điều kiện để giải phóng dân tộc (Yay, cải cách ruộng đất là điều kiện để giải phóng dân tộc . Ta cần làm thêm một lần nữa, và thay vì 5% địa chủ, ta nên đôn lên thành 15%)

  Trả lời

 10. Khổ nỗi cái xiềng gông mới mà nhà nước Việt Nam đã, đang và cố gắng quàng lên cổ nhân dân còn khủng hơn những xiềng gồng của những chế độ trước.

  Trả lời

 11. Thế mà ông Sang vẫn còn mộng bắt sâu mục đích là để đảng của ông tồn tại mãi mãi chứ không phải vì nền dân chủ tam quyền phân lập. Lỗi thời quá ông Sang ơi. Thà tham nhũng còn hơn ông Sang ơi.

  Trả lời

 12. Cộng sản là phản bội. Cộng sản lá ác ôn.

  Trả lời

Nhãn: ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: