Archive for Tháng Sáu 21st, 2012

Sự dễ dãi không làm nên giá trị thi ca

Tháng Sáu 21, 2012
Trần Mạnh Hảo
hao 1
TNc: Chúng tôi vừa nhận được  bài phản hồi ý kiến của Liêu Thái của nhà thơ TMH. Chúng tôi tôn trọng những ý  kiến khác nhau và cố giữ một thái độ khách quan. Chỉ xin các bài tranh luận  không nên động chạm đến đời tư như thói quen của một số tờ báo, nhà đài yếu lí  lẽ.  

Nhân đọc bài của tác giả Liêu Thái trên báo mạng của nhà văn  Trần Nhương : http://trannhuong.com   :  “Trần Mạnh Hảo – một kiểu ‘phán rơm’ trong văn học”, chúng tôi có mấy lời thưa  riêng với ông ( hay bà?) Liêu Thái và các quý độc giả như sau.

Tuy nhiên, bài này ông Liêu Thái đã in trước tiên trên  website Tiền Vệ

Trần Mạnh Hảo – một kiểu ‘phán rơm’ trong phê bình văn học   [đối thoại]
http://tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do?action=viewArtwork&artworkId=14994

Mở đầu, Liêu Thái viết :

Trong các bài “Trạng nguyên thơ, hay là Trạng… nguyên  hình?” và “Sao Hội nhà văn Việt Nam lại hè nhau tiễn thi ca lên đoạn đầu đài?”,  ông đưa ra và trích những luận điểm cơ bản để cho thấy: Mai Văn Phấn, Đinh Thị  Như Thúy, Đỗ Doãn Phương, Từ Quốc Hoài không phải là những tài năng thi ca, sự  cách tân của họ là “vô lối”, và những trạng nguyên thơ này không xứng  đáng.

(more…)