Archive for Tháng Năm 17th, 2012

Thư ngỏ gửi luật sư Trần Vũ Hải: Xin đặc biệt cảnh giác với bao cao sudùng rồi!

Tháng Năm 17, 2012

Kính gửi: Luật sư Trần Vũ Hải và cộng sự.

Tôi là Nguyễn Đình Ấm ở Dinhamhkvn@gmail.com, nay xin gửi thư này đến quý Luật Sư.

  Nhà báo Nguyễn Đình Ấm

Từ hôm nghe tin LS trợ giúp pháp lý cho nông dân mấy xã ở huyện Văn Giang (Hưng Yên) làm rõ các quyết định giao đất, cưỡng chế…liên quan đến dự án Ecopark tôi cũng như nhiều người khác rất mừng nhưng cũng không khỏi lo lắng cho luật sư và cộng sự.

Mừng vì những người nông dân chất phác thiếu hiểu biết pháp luật đã được quý luật sư trợ giúp pháp lý để họ có thêm sức mạnh trong việc giữ gìn những thửa ruộng “bờ xôi, ao mật” ngàn đời ông cha để lại đã và sẽ nuôi sống bao thế hệ mai sau.

(more…)