Archive for Tháng Năm 3rd, 2012

Lảnh đạo Bắc Kinh có thể tuyên bố sự Cáo chung nền Cai trị của Cộng sảnĐảng

Tháng Năm 3, 2012

Tác giả: Li Heming – Epoch Times
Thứ tư, 02 Tháng 5 2012 00:16
A sunset in Beijing. (Teh Eng Koon/AFP/Getty Images)

A sunset in Beijing [Buổi hoàng hôn ở Bắc Kinh]. (Teh Eng Koon/AFP/Getty Images)
Theo một nguồn tin cấp cao từ Bắc Kinh, Bộ Chính trị Lãnh đạo chủ chốt trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đạt đươc bốn điểm đồng thuận sẽ được công bố vào ngày hoặc trong những ngày gần Đại hội Đảng thứ 18. Phương hướng chung của quyết định là Trung Quốc sẽ đi theo con đường dân chủ. Thông tin này đã được lưu hành một cách vội vàng ở Bắc Kinh.
Theo nguồn tin, bốn điểm của sự đồng thuận là:

Thơ Lê Phú Khải và bạn đọc họa lại thơ Lê Phú Khải.

Tháng Năm 3, 2012
Điện Biên Phủ thời A Còng
Lê Phú Khải

Kỷ niệm 58 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Khi Phan Đình Giót lấy ngực mình bịt lỗ châu mai
Bế Văn Đàn lấy thân làm giá súng
Tô Vĩnh Diện chèn lưng cứu pháo
Các anh có hay đâu 58 năm sau
Bọn xâm lược lại đội mồ đứng dậy
Cướp ruộng vườn ở Tiên Lãng, Văn Giang

Xin các anh cứ yên nghỉ suối vàng
Thời a còng không cần súng đạn
Chúng tôi tung lên mạng
Chúng tôi thét lên mạng
Chúng tôi gào lên mạng:
(more…)