Archive for Tháng Một 30th, 2012

Thơ Phạm Thành: Hổng Dám Đâu!

Tháng Một 30, 2012

Khi đến thăm vùng đất thiêng Lam Sơn

Thấy gai vẫn nhọn, thấy mật vẫn tươi

Thắp hương trước đền Người ( Lê Lợi)

Hương rần rật – cháy

Người bảo: Phải yêu nước.

Khi sải thuyền trên cửa bể Bạch Đằng

Thấy cọc nhọn ngàn năm tua tủa

Người bảo: Phải yêu nước.

(more…)