Archive for Tháng Một 20th, 2012

Vọng Thành Hoàng Quách Lê Thanh(Thay lời giới thiệu)

Tháng Một 20, 2012

Phạm Thành

Nhà Xuất bản Thanh Hoá đang chuẩn bị in cuốn sách “Tình Rừng” của cố Tổng

Quách Lê Thanh và Phạm Thành. Ảnh tự chụp năm 1988.

Quách Lê Thanh và Phạm Thành. Ảnh tự chụp năm 1988.

Thanh tra Chính Phủ Quách Lê Thanh. Bà Đầm Xoè được huyền linh sai viết lời giới thiệu cho tập sách.

Tôi ở Phố Vọng, Hà Nội. Như một sự xếp đặt ngẫu nhiên của huyền linh, thi thoảng đôi phen tôi bái vọng. Quách Lê Thanh cũng được huyền linh sắp xếp với tôi như vậy. Vì rằng, đến tận lúc này, tôi cũng chưa về quê anh hay đến gia đình anh ở Hà Nội để thắp cho anh một nén hương. Điều đó, với tôi, có nghĩa là anh đang tồn tại ở cõi dương này. Tôi chưa chịu tiễn anh về cõi.

Tôi nghe Quách Lê Thanh hỏi: “Định giữ tao ở cõi dương này mãi, hả? Thế thì có việc cho chú đây”.

“Việc gì?”. Tôi hỏi lại. Anh sọc tay vào túi quần ka ki rồi quay đi, miệng “sít sít”.

(more…)

Thơ Phạm Thành: Phành Phành Phành

Tháng Một 20, 2012

(Kính tặng nhà thơ Việt Phương)

 Xưa ta quen nói cực kỳ và hết sức

Tội nghiệp nhất là ta đã nói chân thành rất mực

“Môi hở, răng lạnh…”

Phành, phành. Phành, phành.

Mặt nạ rơi ra

Ta đã mất Hoàng Sa.

Nay ta quen nói tập trung và quyết liệt

Tội nghiệp nhất là ta cũng nói chân thành rất mực

“Anh em tốt, đồng chí tốt, láng giềng hữu nghị,

                                 hợp tác lâu dài, hướng tới tương lai…”

Phành, phành, phành,

Mặt nạ rơi ra

Bùm đỏ máu ngập tràn Nam bộ

Mới rành rành ta đã hiến Tây Nguyên?

(more…)